LEGE nr.213 din 17 noiembrie 1998
privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia
Fisa actului

Temei legal pentru:
  H.G. nr.1.355/2001 privind atestarea domeniului public al județului Olt, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Olt
  H.G. nr.1.357/2001 privind atestarea domeniului public al județului Suceava, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Suceava
  H.G. nr.447/2002 privind atestarea bunurilor aparținând domeniului public al județului Argeș, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Argeș
  H.G. nr.562/2002 privind atestarea domeniului public al județului Galați, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Galați
  H.G. nr.821/2002 privind transmiterea unui imobil din proprietatea publică a statului și din administrarea Administrației Naționale a Rezervelor de Stat în proprietatea publică a județului Bacău, în administrarea Consiliului Județean Bacău și în folosința gratuită a Direcției Generale pentru Protecția Copilului Bacău
  H.G. nr.834/2002 privind transmiterea unor imobile, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Apărării Naționale în administrarea Ministerului Educației și Cercetării, pentru Universitatea din Oradea
  H.G. nr.838/2002 privind trecerea unui imobil din proprietatea publică a statului și din administrarea Centrului Național al Cinematografiei în proprietatea publică a orașului Târgu Lăpuș și în administrarea Consiliului Local al Orașului Târgu Lăpuș, județul Maramureș, pentru Parohia Greco-Catolică "Buna Vestire"
  H.G. nr.866/2002 privind trecerea unor imobile din domeniul privat al statului și din administrarea Ministerului Sănătății și Familiei în domeniul public al municipiilor, orașelor și comunelor și în administrarea consiliilor locale respective
  H.G. nr.884/2002 privind transmiterea unor terenuri aflate în proprietatea publică a statului din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor în administrarea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței
  H.G. nr.867/2002 privind trecerea unor imobile din domeniul privat al statului și din administrarea Ministerului Sănătății și Familiei în domeniul public al județelor și în administrarea consiliilor județene respective
  H.G. nr.880/2002 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Autorității Naționale de Reglementare în Comunicații, precum și a unor măsuri pentru desfășurarea activității acesteia
  H.G. nr.904/2002 privind atestarea domeniului public al județului Constanța, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Constanța
  H.G. nr.903/2002 privind transmiterea unor imobile din domeniul public al statului și administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al comunei Hălchiu și administrarea Consiliului Local al Comunei Hălchiu, județul Brașov
  H.G. nr.908/2002 privind atestarea domeniului public al județului Vrancea, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Vrancea
  H.G. nr.926/2002 privind transmiterea unui teren din proprietatea publică a statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al municipiului Sighetu Marmației și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Sighetu Marmației, județul Maramureș
  H.G. nr.910/2002 privind darea în administrare Ministerului Finanțelor Publice - Direcția generală a finanțelor publice Vâlcea a unor imobile proprietate publică a statului
  H.G. nr.912/2002 privind trecerea unor construcții aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia
  H.G. nr.934/2002 privind atestarea domeniului public al județului Maramureș, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Maramureș
  H.G. nr.930/2002 privind atestarea domeniului public al județului Ilfov, precum și al orașelor și comunelor din județul Ilfov
  H.G. nr.931/2002 privind transmiterea unui imobil, proprietate publică a statului, situat în municipiul Toplița, în administrarea Ministerului Educației și Cercetării, pentru Universitatea "Transilvania" din Brașov
  H.G. nr.973/2002 privind atestarea domeniului public al județului Gorj, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Gorj
  H.G. nr.970/2002 privind atestarea domeniului public al județului Bihor, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Bihor
  H.G. nr.963/2002 privind atestarea domeniului public al județului Mehedinți, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Mehedinți
  H.G. nr.968/2002 privind atestarea domeniului public al județului Giurgiu, precum și al municipiului Giurgiu, orașelor și comunelor din județul Giurgiu
  H.G. nr.966/2002 privind atestarea domeniului public al județului Sălaj, precum și al municipiului Zalău, orașelor și comunelor din județul Sălaj
  H.G. nr.952/2002 privind trecerea unor imobile din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al județului Arad și în administrarea Consiliului Județean Arad
  H.G. nr.969/2002 privind atestarea domeniului public al județului Cluj, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Cluj, cu excepția municipiului Cluj-Napoca
  H.G. nr.967/2002 privind atestarea domeniului public al județului Satu Mare, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Satu Mare
  H.G. nr.951/2002 privind trecerea Stației Meteorologice Vânju Mare din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apelor și Protecției Mediului - Compania Națională "Apele Române" S.A. în domeniul public al orașului Vânju Mare și în administrarea Consiliului Local al Orașului Vânju Mare
  H.G. nr.956/2002 privind trecerea Stadionului "Dan Păltinișan" din municipiul Timișoara din proprietatea publică a statului și din administrarea Ministerului Tineretului și Sportului în proprietatea publică a județului Timiș și în administrarea Consiliului Județean Timiș
  H.G. nr.960/2002 privind transmiterea unui imobil din proprietatea publică a statului și din administrarea Oficiului Județean de Cadastru, Geodezie și Cartografie Olt în proprietatea publică a municipiului Slatina și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Slatina, județul Olt
  H.G. nr.965/2002 privind atestarea domeniului public al județului Dolj, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Dolj
  H.G. nr.978/2002 privind atestarea domeniului public al județului Sibiu, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Sibiu
  H.G. nr.976/2002 privind atestarea domeniului public al județului Arad, precum și al municipiului Arad, orașelor și comunelor din județul Arad
  H.G. nr.971/2002 privind atestarea domeniului public al județului Botoșani, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Botoșani
  H.G. nr.975/2002 privind atestarea domeniului public al județului Covasna, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Covasna
  H.G. nr.972/2002 privind atestarea domeniului public al județului Brașov, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Brașov
  H.G. nr.977/2002 privind atestarea domeniului public al județului Timiș, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Timiș
  H.G. nr.974/2002 privind atestarea domeniului public al județului Alba, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Alba
  H.G. nr.961/2002 privind trecerea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului de Interne în domeniul public al județului Vaslui și în administrarea Consiliului Județean Vaslui
  H.G. nr.964/2002 privind atestarea domeniului public al județului Mureș, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Mureș
  H.G. nr.988/2002 privind transmiterea unui imobil din proprietatea publică a statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în proprietatea publică a municipiului Târgu Jiu și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Târgu Jiu, județul Gorj
  H.G. nr.990/2002 privind unele măsuri pentru închirierea unor imobile sau părți disponibile din acestea de către Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței și de instituțiile publice din subordinea acestuia
  H.G. nr.994/2002 privind transmiterea unui imobil din proprietatea publică a statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în proprietatea publică a comunei Voluntari și în administrarea Consiliului Local al Comunei Voluntari, județul Ilfov
  H.G. nr.1.017/2002 privind transmiterea unor imobile, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Sănătății și Familiei - Institutul Național de Gerontologie și Geriatrie "Ana Aslan" București în administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat"
  H.G. nr.1.007/2002 privind transmiterea unui imobil situat în municipiul Iași din proprietatea publică a statului în proprietatea publică a județului Iași
  H.G. nr.1.012/2002 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al municipiului Lugoj și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Lugoj, județul Timiș
  H.G. nr.997/2002 pentru modificarea poziției nr. 69 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 517/1999 privind delimitarea suprafețelor de teren strict necesare pentru cercetarea și producerea de semințe și material săditor din categorii biologice superioare și de animale de rasă și trecerea terenurilor destinate producției, aflate în administrarea institutelor și stațiunilor de cercetare și producție agricolă, în domeniul privat al statului
  H.G. nr.998/2002 pentru modificarea poziției nr. 22 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 517/1999 privind delimitarea suprafețelor de teren strict necesare pentru cercetarea și producerea de semințe și material săditor din categorii biologice superioare și de animale de rasă și trecerea terenurilor destinate producției, aflate în administrarea institutelor și stațiunilor de cercetare și producție agricolă, în domeniul privat al statului
  H.G. nr.985/2002 privind trecerea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului de Interne în domeniul public al municipiului Drobeta-Turnu Severin și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Drobeta-Turnu Severin, județul Mehedinți
  H.G. nr.999/2002 pentru modificarea poziției nr. 89 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 517/1999 privind delimitarea suprafețelor de teren strict necesare pentru cercetarea și producerea de semințe și material săditor din categorii biologice superioare și de animale de rasă și trecerea terenurilor destinate producției, aflate în administrarea institutelor și stațiunilor de cercetare și producție agricolă, în domeniul privat al statului
  H.G. nr.1.027/2002 privind trecerea unor imobile în domeniul public al statului
  H.G. nr.1.039/2002 pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 517/1999 privind delimitarea suprafețelor de teren strict necesare pentru cercetarea și producerea de semințe și material săditor din categorii biologice superioare și de animale de rasă și trecerea terenurilor destinate producției, aflate în administrarea institutelor și stațiunilor de cercetare și producție agricolă, în domeniul privat al statului
  H.G. nr.1.041/2002 privind trecerea unor imobile din domeniul public al statului și din administrarea Consiliului Local al Municipiului Caransebeș în domeniul public al municipiului Caransebeș, județul Caraș-Severin
  H.G. nr.1.042/2002 privind trecerea din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Culturii și Cultelor în domeniul public al municipiului Craiova și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova a lucrărilor de artă monumentală "Nicolae Titulescu" și "Marin Sorescu"
  H.G. nr.1.046/2002 privind transmiterea unor obiective de investiții și a terenului aferent acestora din patrimoniul Companiei Naționale a Metalelor Prețioase și Neferoase "Remin" - S.A. Baia Mare în domeniul public al comunei Turț, județul Satu Mare
  H.G. nr.1.055/2002 privind transmiterea unui imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Muncii și Solidarității Sociale în administrarea Ministerului Sănătății și Familiei - Secretariatul de Stat pentru Persoanele cu Handicap
  H.G. nr.1.056/2002 privind transmiterea unei părți dintr-un imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Inspectoratului teritorial pentru calitatea semințelor și materialului săditor al județului Dolj în administrarea Direcției sanitare veterinare a județului Gorj
  H.G. nr.1.060/2002 privind trecerea unui teren din domeniul public al statului în domeniul privat al statului și transmiterea acestuia, cu titlu gratuit, în proprietatea Societății Naționale "Aeroportul Internațional București-Băneasa" - S.A.
  H.G. nr.1.063/2002 privind transmiterea unor terenuri din proprietatea privată a statului și din administrarea Agenției Domeniilor Statului în proprietatea publică a județului Ialomița și în administrarea Consiliului Județean Ialomița
  H.G. nr.1.072/2002 privind transmiterea cu plată a complexului de Sere Dumbrăveni din domeniul privat al statului și din patrimoniul Societății Comerciale "Distrigaz Nord" - S.A. în domeniul public al orașului Dumbrăveni, județul Sibiu, și în administrarea Consiliului Local al Orașului Dumbrăveni
  H.G. nr.1.080/2002 privind trecerea unui imobil din proprietatea publică a statului și din administrarea Ministerului de Interne în proprietatea publică a municipiului Drobeta-Turnu Severin și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Drobeta-Turnu Severin, județul Mehedinți
  H.G. nr.1.084/2002 privind trecerea din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Culturii și Cultelor în domeniul public al municipiului Alba Iulia și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Alba Iulia, județul Alba, a lucrării de artă monumentală "Mihai Eminescu" - bust
  H.G. nr.1.096/2002 privind trecerea imobilelor în care își desfășoară activitatea unele unități sanitare de interes local din domeniul privat al statului și din administrarea Ministerului Sănătății și Familiei în domeniul public al municipiului București și în administrarea consiliilor locale ale sectoarelor municipiului București
  H.G. nr.1.162/2002 privind preluarea fără plată de la Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Construcții și Economia Construcțiilor - INCERC București a unei părți din imobilul "Clădire administrativă pentru birouri", cu terenul aferent, de către Centrul Național pentru Reducerea Riscului Seismic
  H.G. nr.1.181/2002 privind transmiterea unui imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Apărării Naționale în administrarea Ministerului de Interne
  H.G. nr.1.182/2002 privind trecerea unor bunuri din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului de Interne în domeniul privat al statului
  H.G. nr.1.186/2002 privind trecerea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al comunei Horia, județul Neamț, și în administrarea Consiliului Local al Comunei Horia
  H.G. nr.1.188/2002 privind transmiterea unei părți dintr-un imobil aflat în domeniul public al statului din administrarea Ministerului Apărării Naționale în administrarea Consiliului Județean Bacău, pentru Regia Autonomă "Aeroportul Bacău" (abrogat prin H.G. nr.1.725/2004)
  H.G. nr.1.192/2002 privind trecerea unor bunuri din proprietatea publică a statului și din administrarea Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică și Inginerie Nucleară "Horia Hulubei" în proprietatea publică a comunei Măgurele și în administrarea Consiliului Local al Comunei Măgurele, județul Ilfov, precum și trecerea unor bunuri, proprietate publică a statului, din administrarea Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică și Inginerie Nucleară "Horia Hulubei" în administrarea Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Laseri, Fizica Plasmei și Radiației
  H.G. nr.1.201/2002 privind transmiterea unor imobile din proprietatea publică a statului și din administrarea Ministerului de Interne în proprietatea publică a municipiului Ploiești și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Ploiești, județul Prahova
  H.G. nr.1.187/2002 privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor mijloace fixe aflate în administrarea Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A., Sucursala de Transport Craiova
  H.G. nr.1.219/2002 privind transmiterea unei părți dintr-un imobil situat în municipiul Râmnicu Vâlcea, județul Vâlcea, din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Finanțelor Publice - Direcția Generală a Vămilor în domeniul public al județului Vâlcea și în administrarea Consiliului Județean Vâlcea
  H.G. nr.1.222/2002 privind transmiterea unor imobile din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al orașului Vânju Mare și în administrarea Consiliului Local al Orașului Vânju Mare, județul Mehedinți
  H.G. nr.1.228/2002 privind trecerea unor imobile din domeniul privat al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al statului și în administrarea Serviciului Român de Informații
  H.G. nr.1.230/2002 privind transmiterea unui imobil proprietate publică a statului din administrarea Oficiului pentru Ameliorare și Reproducție în Zootehnie al Județului Arad în administrarea Direcției Fitosanitare a Județului Arad
  H.G. nr.1.255/2002 privind transmiterea unui imobil proprietate publică a statului din administrarea Ministerului Apărării Naționale în administrarea Ministerului Muncii și Solidarității Sociale, pentru Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă
  H.G. nr.1.262/2002 privind trecerea unui imobil proprietate publică a statului din administrarea Ministerului Apărării Naționale în administrarea Ministerului de Interne, pentru Jandarmeria Română
  H.G. nr.1.244/2002 privind trecerea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Centrului Național al Cinematografiei - Regia Autonomă a Distribuției și Exploatării Filmelor "România-Film" în domeniul public al orașului Comarnic și în administrarea Consiliului Local al Orașului Comarnic, județul Prahova
  H.G. nr.1.245/2002 privind trecerea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Centrului Național al Cinematografiei - Regia Autonomă a Distribuției și Exploatării Filmelor "România-Film" în domeniul public al județului Vâlcea și în administrarea Consiliului Județean Vâlcea
  H.G. nr.1.286/2002 privind transmiterea unui imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Apărării Naționale în administrarea Ministerului Culturii și Cultelor și în folosința gratuită a Episcopiei Ortodoxe Române Alba Iulia -Protopopiatul Târgu Mureș, județul Mureș
  H.G. nr.1.290/2002 privind schimbarea titularului dreptului de proprietate și de administrare asupra unor imobile situate în comuna Limanu, județul Constanța
  H.G. nr.1.284/2002 privind trecerea unor construcții aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale din domeniul public al statului în domeniul privat al statului
  H.G. nr.1.313/2002 privind darea în administrarea Ministerului Finanțelor Publice - Direcția generală a finanțelor publice a județului Hunedoara a unui imobil proprietate publică a statului
  H.G. nr.1.314/2002 privind darea în administrarea Ministerului Finanțelor Publice - Direcția generală a finanțelor publice a județului Hunedoara a unor imobile proprietate publică a statului
  H.G. nr.1.312/2002 privind darea în administrarea Ministerului Finanțelor Publice - Direcția generală a finanțelor publice a județului Hunedoara a unui imobil proprietate publică a statului
  H.G. nr.1.318/2002 privind trecerea unui imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Direcției Generale a Penitenciarelor în administrarea Ministerului Justiției
  H.G. nr.1.353/2002 privind darea în administrarea Ministerului Culturii și Cultelor pentru Mitropolia Moldovei și Bucovinei - Protopopiatul Botoșani a unui imobil proprietate publică a statului
  H.G. nr.1.347/2002 privind trecerea unui teren din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Educației și Cercetării - Agenția Teritorială a Taberelor și Turismului Școlar Prahova în domeniul public al orașului Sinaia și în administrarea Consiliului Local al Orașului Sinaia
  H.G. nr.1.352/2002 privind trecerea unor bunuri din bazele sportive și anexele aferente, situate în municipiul Focșani, din proprietatea publică a statului și din administrarea Ministerului Tineretului și Sportului în proprietatea publică a județului Vrancea și în administrarea Consiliului Județean Vrancea
  H.G. nr.1.361/2002 privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul prival al statului a unor mijloace fixe aflate în administrarea Societății Comerciale "Petrotrans" - S.A.
  H.G. nr.1.367/2002 privind schimbarea titularului dreptului de administrare a unor imobile proprietate publică a statului
  H.G. nr.1.407/2002 privind transmiterea unor imobile, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Apărării Naționale în administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat", pentru Parchetul Național Anticorupție
  H.G. nr.1.409/2002 privind trecerea unui teren din proprietatea privată a statului în proprietatea publică a municipiului Timișoara
  H.G. nr.1.438/2002 privind înființarea Muzeului Național al Hărților și Cărții Vechi
  H.G. nr.1.447/2002 pentru stabilirea unor măsuri privind Stadionul Național din Complexul Sportiv Național "Lia Manoliu" (abrogat prin H.G. nr.414/2003)
  H.G. nr.1.451/2002 privind transmiterea unui imobil din proprietatea publică a statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în proprietatea publică a municipiului București și în administrarea Consiliului Local al Sectorului 1
  H.G. nr.1.453/2002 pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 977/2002 privind atestarea domeniului public al județului Timiș, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Timiș
  H.G. nr.1.457/2002 privind trecerea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Centrului Național al Cinematografiei - Regia Autonomă a Distribuției și Exploatării Filmelor "România-Film" în domeniul public al orașului Pogoanele și în administrarea Consiliului Local al Orașului Pogoanele, județul Buzău
  H.G. nr.1.463/2002 privind trecerea unui teren din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Finanțelor Publice - Direcția Generală a Vămilor în domeniul public al județului Iași și în administrarea Consiliului Județean Iași - Serviciul public antiepizootic și de protecție a plantelor
  H.G. nr.1.464/2002 privind transmiterea unui imobil din proprietatea publică a statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al comunei Trifești, județul Neamț, și în administrarea Consiliului Local al Comunei Trifești
  H.G. nr.1.465/2002 privind transmiterea unei părți a unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al comunei Măgura, județul Buzău, și în administrarea Consiliului Local al Comunei Măgura
  H.G. nr.1.466/2002 privind transmiterea unor părți ale unor imobile, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Apărării Naționale în administrarea Ministerului de Interne
  H.G. nr.1.519/2002 privind schimbul de imobile - clădiri și terenul aferent - situate în municipiul Dej, județul Cluj, între Ministerul Finanțelor Publice și Societatea Comercială "Alpha" - S.A.
  H.G. nr.1.583/2002 privind trecerea unor imobile aflate în administrarea Ministerului de Interne din domeniul public în domeniul privat al statului
  H.G. nr.1.586/2002 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului de Interne în domeniul privat al orașului Cugir și în administrarea Consiliului Local al Orașului Cugir, județul Alba
  H.G. nr.1.584/2002 privind schimbarea destinației unei părți dintr-un obiectiv de investiții situat în municipiul Pașcani, județul Iași, și trecerea acestuia din proprietatea publică a statului în proprietatea publică a municipiului Pașcani
  H.G. nr.1.592/2002 privind trecerea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Centrului Național al Cinematografiei - Regia Autonomă a Distribuției și Exploatării Filmelor "România-Film" în domeniul public al municipiului Turnu Măgurele și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Turnu Măgurele, județul Teleorman
  H.G. nr.5/2003 privind transmiterea unui imobil, proprietate publică a statului, în administrarea Ministerului de Interne
  H.G. nr.14/2003 privind donarea unor dotări și obiecte de artă pentru Palatul Națiunilor Unite din Geneva
  H.G. nr.24/2003 pentru trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor construcții aflate în administrarea Ministerului Agriculturii, Alimentației și Pădurilor
  H.G. nr.32/2003 privind transmiterea unui imobil în proprietatea publică a județului Olt și în administrarea Consiliului Județean Olt
  H.G. nr.35/2003 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Public în domeniul public al județului Suceava și în administrarea Consiliului Județean Suceava
  H.G. nr.38/2003 pentru aprobarea achiziției unor lucrări de artă și donarea acestora Bisericii Ortodoxe Române "Sfânta Treime" din orașul Sofia, Republica Bulgaria
  H.G. nr.42/2003 privind darea în administrarea Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Buzău a unui imobil proprietate publică a statului
  H.G. nr.44/2003 privind darea în administrarea Casei Județene de Pensii Maramureș a unui imobil proprietate publică a statului
  H.G. nr.45/2003 pentru aprobarea inventarelor bunurilor din domeniul public al statului (abrogat prin H.G. nr.15/2004)
  H.G. nr.46/2003 privind darea în administrarea Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Brașov a unui imobil proprietate publică a statului
  H.G. nr.16/2003 privind trecerea unui imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Serviciului Român de Informații în administrarea Muzeului Bran, județul Brașov
  H.G. nr.75/2003 privind transmiterea fără plată a suprafeței de 190,1 ha din domeniul privat al statului și din administrarea Societății Comerciale "Miniera Banat" - S.A. în fondul forestier proprietate publică a statului și în administrarea Regiei Naționale a Pădurilor
  H.G. nr.61/2003 privind trecerea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Finanțelor Publice - Direcția Generală a Vămilor în domeniul public al județului Vaslui și în administrarea Consiliului Județean Vaslui - Direcția județeană pentru protecția plantelor Vaslui
  H.G. nr.94/2003 privind preluarea unor sectoare de drum din domeniul public al județului Vrancea și din administrarea Consiliului Județean Vrancea, respectiv din domeniul public al județului Brăila și din administrarea Consiliului Județean Brăila, în domeniul public al statului și darea acestora în administrarea Regiei Autonome "Administrația Națională a Drumurilor din România", precum și încadrarea acestora în categoria funcțională a drumurilor naționale
  H.G. nr.117/2003 privind trecerea unui imobil, proprietate privată a statului, din administrarea Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecția Mediului - ICIM București în administrarea Administrației Fondului pentru Mediu (abrogat prin H.G. nr.319/2018)
  H.G. nr.119/2003 privind trecerea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al județului Dolj și în administrarea Consiliului Județean Dolj
  H.G. nr.146/2003 privind trecerea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Serviciului Român de Informații în domeniul privat al statului și în administrarea Consiliului Local al Orașului Zimnicea, județul Teleorman
  H.G. nr.141/2003 privind transmiterea unui teren în proprietatea publică a municipiului Blaj și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Blaj, județul Alba
  H.G. nr.171/2003 privind preluarea unor sectoare de drum din domeniul public al județului Ilfov și din administrarea Consiliului Județean Ilfov, respectiv din domeniul public al municipiului București și din administrarea Consiliului General al Municipiului București, în domeniul public al statului și darea acestora în administrarea Regiei Autonome "Administrația Națională a Drumurilor din România", precum și încadrarea funcțională a acestora ca drumuri naționale
  H.G. nr.163/2003 privind trecerea unui imobil din patrimoniul Societății Comerciale "Gospodăria Comunală" - S.A. Sfântu Gheorghe, județul Covasna, în proprietatea publică a statului și în administrarea Muzeului Carpaților Răsăriteni
  H.G. nr.194/2003 privind trecerea unui imobil din proprietatea publică a statului și din administrarea Ministerului Tineretului și Sportului în proprietatea publică a municipiului Câmpina și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Câmpina, județul Prahova
  H.G. nr.195/2003 privind schimbarea titularului dreptului de proprietate și de administrare asupra unor terenuri situate în comuna Apahida, județul Cluj
  H.G. nr.199/2003 privind trecerea unui imobil din domeniul privat al statului și din administrarea Administrației Naționale "Apele Române" în domeniul public al statului și în administrarea Inspectoratului de Protecție a Mediului Vrancea - Focșani, unități sub autoritatea, respectiv în subordinea Ministerului Apelor și Protecției Mediului
  H.G. nr.198/2003 privind trecerea unor construcții aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia
  H.G. nr.233/2003 privind trecerea fără plată a unui teren din domeniul public al statului și din administrarea Agenției Domeniilor Statului în domeniul public al județului Prahova și în administrarea Consiliului Județean Prahova
  H.G. nr.280/2003 privind transmiterea unor construcții și a terenului aferent, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Apărării Naționale în administrarea Ministerului Justiției pentru Direcția Generală a Penitenciarelor - Penitenciarul Ploiești
  H.G. nr.281/2003 privind transmiterea unui teren, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Justiției - Direcția Generală a Penitenciarelor în administrarea Ministerului Apărării Naționale
  H.G. nr.306/2003 privind trecerea unui imobil din domeniul public în domeniul privat al statului și vânzarea acestuia de către Ministerul Apărării Naționale
  H.G. nr.307/2003 pentru stabilirea cotei-părți care va fi reținută de către Regia Autonomă "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat" din sumele încasate din închirierea bunurilor proprietate publică a statului pe care le are în administrare
art.16 alin.2
  H.G. nr.331/2003 privind transmiterea unor sectoare de drum din proprietatea publică a județului Harghita și din administrarea Consiliului Județean Harghita și, respectiv, din proprietatea publică a județului Mureș și din administrarea Consiliului Județean Mureș în proprietatea publică a statului și în administrarea Regiei Autonome "Administrația Națională a Drumurilor din România", precum și încadrarea funcțională a acestor sectoare de drum ca drumuri naționale
art.12
  H.G. nr.310/2003 privind darea în folosință gratuită a unor imobile proprietate publică a statului, aflate în administrarea Ministerului Tineretului și Sportului, unor federații sportive naționale
  H.G. nr.328/2003 privind transmiterea unui imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Muncii și Solidarității Sociale în folosința gratuită a Asociației "Centrul Regional de Combatere a Șomajului" - Brașov
art.17
  H.G. nr.343/2003 privind transmiterea cu plată a unui imobil din patrimoniul Societății Comerciale "Institutul Național al Lemnului" - S.A. București în proprietatea publică a statului și în administrarea Inspectoratului teritorial de regim silvic și cinegetic Timiș
  H.G. nr.367/2003 privind trecerea unor imobile din domeniul public și privat al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al județului Suceava și în administrarea Consiliului Județean Suceava
  H.G. nr.373/2003 privind aprobarea închirierii unei părți a unui imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Apărării Naționale (abrogat prin H.G. nr.419/2016)
  H.G. nr.377/2003 privind transmiterea unor imobile din domeniul public al statului și din administrarea Administrației Naționale "Apele Române" în domeniul public al județului Botoșani și în administrarea Consiliului Județean Botoșani
  H.G. nr.379/2003 privind transmiterea, cu titlu gratuit, a unui imobil situat în municipiul Cluj-Napoca, din domeniul privat al statului în domeniul public al județului Cluj
  H.G. nr.414/2003 privind transmiterea Stadionului Național situat în incinta Complexului Sportiv Național "Lia Manoliu", proprietate publică a statului, din administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat" în administrarea Ministerului Tineretului și Sportului
  H.G. nr.425/2003 privind darea în administrarea Ministerului Finanțelor Publice - Direcția generală a finanțelor publice a județului Ialomița a unui imobil proprietate publică a statului
  H.G. nr.426/2003 privind darea în administrarea Ministerului Finanțelor Publice - Direcția generală a finanțelor publice a județului Dâmbovița a unui imobil proprietate publică a statului
  H.G. nr.429/2003 privind trecerea unui imobil din domeniul privat al statului și din administrarea Administrației Naționale "Apele Române" în domeniul public al județului Ialomița și în administrarea Consiliului Județean Ialomița
  H.G. nr.436/2003 privind transmiterea unei părți dintr-un imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Finanțelor Publice - Direcția generală a finanțelor publice Caraș-Severin în administrarea Ministerului Muncii și Solidarității Sociale - Agenția județeană pentru ocuparea forței de muncă Caraș-Severin
  H.G. nr.437/2003 privind darea în administrarea Ministerului Finanțelor Publice - Direcția generală a finanțelor publice a județului Iași și în administrarea Ministerului Muncii și Solidarității Sociale - Direcția generală de muncă și solidaritate socială Iași a unor imobile proprietate publică a statului
  H.G. nr.449/2003 privind organizarea și funcționarea Centrului Român pentru Pregătirea și Perfecționarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV
art. 10 alin. 2 si art. 12 alin. 2
  H.G. nr.455/2003 privind transmiterea unor imobile din proprietatea publică a statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în proprietatea publică a județului Caraș-Severin și în administrarea Consiliului Județean Caraș-Severin
  H.G. nr.468/2003 privind transmiterea unui teren proprietate publică a statului în administrarea Patriarhiei Bisericii Ortodoxe Române (abrogat prin O.U.G. nr.19/2005)
  H.G. nr.474/2003 privind darea în administrarea Ministerului Finanțelor Publice - Direcția generală a finanțelor publice a județului Argeș a unui imobil proprietate publică a statului
  H.G. nr.478/2003 pentru aprobarea închirierii bunurilor imobile, proprietate publică a statului, aflate în administrarea Centrului Național al Cinematografiei
art.14, 15, 16
  H.G. nr.485/2003 privind transmiterea unui sector de drum județean din domeniul public al județului Vâlcea și din administrarea Consiliului Județean Vâlcea în domeniul public al statului și în administrarea Regiei Autonome "Administrația Națională a Drumurilor din România" și încadrarea acestuia în categoria funcțională a drumurilor naționale
art.9 alin. 2, art.12 alin. 1 si 2
  H.G. nr.488/2003 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Educației și Cercetării în domeniul privat al statului și în administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat" (abrogat prin H.G. nr.1.156/2007)
  H.G. nr.486/2003 privind transmiterea unor sectoare de drumuri județene din domeniul public al județului Vâlcea și din administrarea Consiliului Județean Vâlcea în domeniul public al statului și în administrarea Regiei Autonome "Administrația Națională a Drumurilor din România" și încadrarea acestora în categoria funcțională a drumurilor naționale
  H.G. nr.472/2003 privind transmiterea unui imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Consiliului Local al Municipiului Carei, județul Satu Mare, în administrarea Ministerului Finanțelor Publice
  H.G. nr.473/2003 privind darea în administrarea Ministerului Finanțelor Publice - Direcția Generală a Finanțelor Publice a Județului Bacău a unor imobile proprietate publică a statului
  H.G. nr.475/2003 privind darea în administrarea Ministerului Finanțelor Publice - Direcția Generală a Finanțelor Publice a Județului Iași a unui imobil proprietate publică a statului
  H.G. nr.525/2003 privind trecerea unui imobil din proprietatea privată a statului și din administrarea Consiliului Județean Covasna în proprietatea publică a statului și în administrarea Ministerului Culturii și Cultelor
  H.G. nr.526/2003 privind trecerea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Culturii și Cultelor în domeniul public al municipiului Sfântu Gheorghe și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe
  H.G. nr.530/2003 pentru trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor construcții aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale
  H.G. nr.532/2003 privind trecerea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al județului Brăila și în administrarea Consiliului Județean Brăila (abrogat)
  H.G. nr.533/2003 privind transmiterea cu plată a complexului de sere Mediaș din domeniul privat al statului și din patrimoniul Societății Comerciale "Legumicola" - S.A. Mediaș în domeniul public al municipiului Mediaș, județul Sibiu, și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Mediaș
  H.G. nr.546/2003 privind trecerea unei suprafețe de teren din domeniul public al statului și din administrarea Companiei Naționale "Institutul Național de Meteorologie, Hidrologie și Gospodărire a Apelor" - S.A. în domeniul public al județului Dâmbovița și în administrarea Consiliului Județean Dâmbovița
  H.G. nr.560/2003 privind darea în administrarea Casei Județene de Pensii Bistrița-Năsăud a unui imobil proprietate publică a statului
  H.G. nr.572/2003 privind transmiterea unui imobil proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Finanțelor Publice - Direcția Generală a Finanțelor Publice a Județului Ilfov în administrarea Agenției Naționale pentru Locuințe
  H.G. nr.573/2003 privind transmiterea unui teren din proprietatea publică a statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în proprietatea publică a municipiului Galați și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Galați, pentru Episcopia Dunării de Jos
  H.G. nr.575/2003 privind transmiterea unui teren, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Agriculturii, Alimentației și Pădurilor - Regia Națională a Pădurilor - în administrarea Ministerului Educației și Cercetării, pentru Universitatea "Transilvania" din Brașov, și trecerea fără plată a obiectivului de investiții "Păstrăvăria Gârcin" din patrimoniul Regiei Naționale a Pădurilor în patrimoniul Universității "Transilvania" din Brașov
  H.G. nr.581/2003 privind schimbarea titularului dreptului de proprietate și de administrare asupra unor terenuri situate în municipiul Botoșani, județul Botoșani
  H.G. nr.565/2003 privind trecerea unor imobile din domeniul privat al statului și din administrarea Centrului Național al Cinematografiei în domeniul public al unor județe, municipii, orașe și comune și în administrarea consiliilor locale respective
  H.G. nr.574/2003 privind trecerea unei părți dintr-un imobil situat în municipiul Pitești, județul Argeș, din proprietatea privată a statului în proprietatea publică a statului
  H.G. nr.579/2003 privind transmiterea unor imobile din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului de Interne în domeniul public al comunei Jamu Mare și în administrarea Consiliului Local al Comunei Jamu Mare, județul Timiș
  H.G. nr.584/2003 privind schimbarea titularului dreptului de administrare asupra unor imobile proprietate publică a statului
  H.G. nr.611/2003 privind transmiterea unor imobile, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Apărării Naționale în administrarea Ministerului Justiției, pentru Direcția Generală a Penitenciarelor
  H.G. nr.612/2003 privind transmiterea unui imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Apărării Naționale în administrarea Ministerului Culturii și Cultelor, pentru Episcopia Caransebeșului
  H.G. nr.632/2003 privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor mijloace fixe aflate în administrarea Ministerului Comunicațiilor și Tehnologiei Informației și a Autorității Naționale de Reglementare în Comunicații
  H.G. nr.646/2003 privind transmiterea fără plată a obiectivului de investiții Sală Polivalentă din municipiul Botoșani și a terenului aferent din domeniul privat al statului și din administrarea Ministerului Tineretului și Sportului în domeniul public al municipiului Botoșani și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Botoșani, județul Botoșani
  H.G. nr.647/2003 privind trecerea unor construcții aflate în administrarea Serviciului Român de Informații din domeniul public al statului în domeniul privat al statului
  H.G. nr.659/2003 privind stabilirea unor măsuri pentru organizarea, în cadrul Muzeului Național de Artă Contemporană, a Colecției de artă "Vasile Grigore - pictor și colecționar"
  H.G. nr.660/2003 privind preluarea unor sectoare de drum din domeniul public al județului Ilfov și din administrarea Consiliului Județean Ilfov în domeniul public al statului și darea acestora în administrarea Regiei Autonome "Administrația Națională a Drumurilor din România", precum și încadrarea funcțională a acestora ca drum național
art.9 alin.2 si art. 12
  H.G. nr.654/2003 privind trecerea unui imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Oficiului Național al Monumentelor Istorice în administrarea Institutului de Cercetări Eco-Muzeale Tulcea
  H.G. nr.649/2003 privind trecerea unui imobil format din clădire și terenul aferent, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței în administrarea Ministerului Sănătății și Familiei
  H.G. nr.669/2003 privind trecerea unui imobil din proprietatea publică a statului și din administrarea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței în proprietatea publică a municipiului Galați și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Galați și privind trecerea sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Galați a Regiei Autonome "Administrația Zonei Libere Galați"
  H.G. nr.670/2003 privind trecerea unor imobile, proprietate publică a statului, în administrarea Ministerului de Interne
  H.G. nr.690/2003 privind transmiterea unui imobil din proprietatea publică a statului și din administrarea Ministerului de Interne în proprietatea publică a județului Cluj și în administrarea Direcției Generale Județene pentru Protecția Drepturilor Copilului Cluj
  H.G. nr.709/2003 privind finanțarea cheltuielilor de transpunere în material definitiv, de transport și asigurare a lucrării de artă monumentală "Mihai Eminescu" din bugetul Ministerului Culturii și Cultelor și aprobarea donării acesteia Primăriei Orașului Montreal, Canada
  H.G. nr.727/2003 privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor mijloace fixe
art.10 alin. (2)
  H.G. nr.803/2003 privind trecerea, fără plată, a unor imobile din proprietatea privată a statului, situate în municipiul București, bd. Iuliu Maniu nr. 1-3, sectorul 6, în patrimoniul Confederației Naționale a Sindicatelor Libere din România - Frăția, pentru Institutul de Educație și Studii Sindicale (abrogat prin H.G. nr.2.130/2004)
  H.G. nr.774/2003 privind trecerea unor imobile din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al comunei Săcălaz și în administrarea Consiliului Local al Comunei Săcălaz, județul Timiș
  H.G. nr.779/2003 privind trecerea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Centrului Național al Cinematografiei în domeniul public al municipiului Mediaș și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Mediaș, județul Sibiu
  H.G. nr.780/2003 privind trecerea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Centrului Național al Cinematografiei în domeniul public al județului Sibiu și în administrarea Teatrului de Copii și Tineret "Gong" Sibiu
  H.G. nr.788/2003 privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unei construcții aflate în administrarea Ministerului Administrației și Internelor
  H.G. nr.791/2003 privind trecerea unui imobil din domeniul privat al statului în domeniul public al statului și transmiterea acestuia din administrarea Societății Naționale "Aeroportul Internațional Constanța" - S.A. în administrarea Ministerului Administrației și Internelor, precum și trecerea unui imobil din domeniul public al statului în domeniul privat al statului și transmiterea acestuia din administrarea Ministerului Administrației și Internelor în administrarea Societății Naționale "Aeroportul Internațional Constanța" - S.A.
  H.G. nr.781/2003 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al municipiului Deva și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Deva, județul Hunedoara
  H.G. nr.785/2003 privind trecerea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al orașului Târgu-Neamț, județul Neamț, și în administrarea Consiliului Local al Orașului TârguNeamț
  H.G. nr.819/2003 privind transmiterea în administrarea Ministerului Administrației și Internelor a unui imobil aflat în proprietatea publică a statului
  H.G. nr.782/2003 privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unei construcții aflate în administrarea Ministerului Administrației și Internelor
  H.G. nr.784/2003 privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor construcții aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale
  H.G. nr.806/2003 privind darea în administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat" a unor bunuri imobile trecute în proprietatea publică a statului
  H.G. nr.821/2003 privind trecerea unui teren din domeniul privat al statului și din administrarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor și Mediului - Administrația Națională "Apele Române" - S.A. în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Sănătății - Institutul de Boli Cardiovasculare Timișoara
  H.G. nr.834/2003 privind înființarea Centrului Național de Cultură al Romilor (abrogat prin H.G. nr.609/2009)
art.8 alin. (1) si art.12 alin. (1) si (2)
  H.G. nr.857/2003 privind transmiterea unui imobil din proprietatea publică a statului și din administrarea Agenției Domeniilor Statului în domeniul privat al municipiului București și în administrarea Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București
  H.G. nr.849/2003 privind trecerea unor imobile, situate în municipiul București, din proprietatea publică a statului și din administrarea Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului în proprietatea privată a statului și în administrarea Companiei Naționale de Investiții "C.N.I." - S.A.
  H.G. nr.863/2003 privind atribuirea cu titlu gratuit a unor bunuri intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului
  H.G. nr.866/2003 privind transmiterea unui imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Tribunalului București în administrarea Ministerului Justiției
  H.G. nr.858/2003 pentru abrogarea și modificarea unor acte normative
art. 10 alin. (2)
  H.G. nr.888/2003 privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unei construcții aflate în administrarea Serviciului Român de Informații
  H.G. nr.898/2003 privind înființarea Societății Comerciale "Comicex" - S.A. prin desprinderea din cadrul Regiei Autonome "Rami-Dacia" a Companiei de Export-Import "Comicex"
art. 10 alin. (2)
  H.G. nr.906/2003 privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor construcții aflate în administrarea Ministerului Administrației și Internelor
  H.G. nr.914/2003 privind darea în administrarea Ministerului Finanțelor Publice - Direcția Generală a Finanțelor Publice a Județului Brașov a unui bun imobil, proprietate publică a statului
  H.G. nr.922/2003 pentru transmiterea imobilului fost "Monument al Eroilor Comuniști" din domeniul public al statului și din administrarea Patriarhiei Bisericii Ortodoxe Române în domeniul public al municipiului București și în administrarea Consiliului Local al Sectorului 4 al Municipiului București, precum și reamplasarea acestuia
  H.G. nr.943/2003 privind trecerea unor construcții aflate în administrarea Serviciului de Telecomunicații Speciale din domeniul public al statului în domeniul privat al statului
  H.G. nr.950/2003 privind trecerea, cu plată, a unor bunuri imobile din patrimoniul Societății de Construcții CCCF București - S.A. în domeniul public al municipiului București și în administrarea Consiliului Local al Sectorului 6
  H.G. nr.963/2003 privind trecerea unei părți dintr-un imobil din proprietatea publică a statului în proprietatea privată a statului și în administrarea Curții de Conturi a României
  H.G. nr.975/2003 privind trecerea unor imobile aflate în administrarea Ministerului Administrației și Internelor din domeniul public al statului în domeniul privat al statului
  H.G. nr.1.008/2003 privind transmiterea unei părți dintr-un imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Agenției Naționale pentru Sport în administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat"
art.12 alin.(1) si (2)
  H.G. nr.996/2003 privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unui mijloc fix aflat în administrarea Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A., Sucursala de Transport Craiova
  H.G. nr.999/2003 privind trecerea unui teren din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Sănătății în domeniul public al județului Cluj și în administrarea Consiliului Județean Cluj
  H.G. nr.987/2003 privind trecerea unor imobile în domeniul public al municipiului București și în administrarea consiliilor locale ale sectoarelor acestuia
  H.G. nr.1.359/2003 privind aprobarea donării lucrării de artă plastică "Omul spațiul, timpul", achiziționată de Ministerul Culturii și Cultelor, către Consiliul Europei cu sediul la Strasbourg
  H.G. nr.1.024/2003 privind transmiterea unui imobil, proprietate publică a statului, în administrarea Ministerului Administrației și Internelor
  H.G. nr.1.031/2003 privind transmiterea unor bunuri mobile, proprietate privată a statului, din administrarea Ministerului Apărării Naționale în administrarea Ministerului Administrației și Internelor
  H.G. nr.1.030/2003 privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor construcții și în administrarea Ministerului Administrației și Internelor
  H.G. nr.1.032/2003 privind transmiterea cu titlu gratuit a obiectivului de investiții "Spitalul Clinic de Urgență și Centrul de Investigație, Diagnostic și Tratament - Cluj-Napoca" și a terenului aferent din proprietatea privată a statului și din administrarea Ministerului Sănătății în proprietatea privată a județului Cluj și în administrarea Consiliului Județean Cluj
  H.G. nr.1.042/2003 privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unui imobil aflat în administrarea Ministerului Apărării Naționale și transmiterea acestuia cu titlu gratuit în patrimoniul Companiei Naționale "Romtehnica" - S.A
  H.G. nr.1.043/2003 privind transmiterea fără plată a unui imobil situat în municipiul Suceava din domeniul privat al statului și din administrarea Autorității pentru Valorificarea Activelor Bancare în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Administrației și Internelor, pentru Comandamentul de Jandarmi Județean Suceava
  H.G. nr.1.044/2003 privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor construcții aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale
  H.G. nr.1.057/2003 privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor active corporale aflate în administrarea Societății Comerciale "Oil Terminal" - S.A. Constanța
  H.G. nr.1.058/2003 privind transmiterea unui imobil proprietate publică a statului din administrarea Ministerului Apărării Naționale în administrarea Ministerului Culturii și Cultelor, pentru Episcopia Alexandriei și Teleormanului
  H.G. nr.1.059/2003 privind transmiterea unui imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Administrației și Internelor în administrarea Ministerului Educației, Cercetării și Tineretului, pentru Academia de Studii Economice din București
  H.G. nr.1.062/2003 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Administrației și Internelor în domeniul public al municipiului Drobeta-Turnu Severin și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Drobeta-Turnu Severin, județul Mehedinți
  H.G. nr.1.061/2003 privind trecerea unui imobil, proprietate privată a statului, din administrarea Regiei Autonome de Distribuție și Exploatare a Filmelor "Româniafilm" în proprietatea publică a statului și în administrarea Societății Române de Televiziune
  H.G. nr.1.084/2003 privind transmiterea unui imobil din proprietatea privată a statului și din administrarea Ministerului Administrației și Internelor în proprietatea publică a statului și în administrarea Ministerului Culturii și Cultelor
  H.G. nr.1.099/2003 privind trecerea unor stadioane, a unor bunuri din complexurile sportive și bazele sportive, precum și anexele aferente, situate în unele unități administrativ-teritoriale, din proprietatea publică a statului și din administrarea Agenției Naționale pentru Sport în proprietatea publică a județelor, municipiilor, orașelor și comunelor și în administrarea consiliilor locale ale acestora
  H.G. nr.1.115/2003 privind transmiterea unor imobile, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Apărării Naționale în administrarea Ministerului Muncii, Solidarității Sociale și Familiei, pentru Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă
  H.G. nr.1.139/2003 privind donarea unor bunuri aparținând domeniului privat al statului pentru Universitatea Națională Militară "Vasil Levski" din orașul Veliko Târnovo, Republica Bulgaria
  H.G. nr.1.142/2003 privind preluarea temporară a unor sectoare de drum din domeniul public al municipiului București și din administrarea Consiliului General al Municipiului București în domeniul public al statului și în administrarea Regiei Autonome "Administrația Națională a Drumurilor din România", precum și încadrarea funcțională, temporară, a acestor sectoare de drum ca drumuri naționale
  H.G. nr.1.129/2003 privind transmiterea unui imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Agenției Domeniilor Statului în administrarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor și Mediului
  H.G. nr.1.145/2003 privind trecerea imobilului U.M. 01300, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Apărării Naționale în administrarea Ministerului Administrației și Internelor (abrogat prin H.G. nr.1.032/2005)
  H.G. nr.1.151/2003 privind transmiterea unei părți dintr-un imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor și Mediului în administrarea Ministerului Public
  H.G. nr.1.156/2003 privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unei construcții aflate în administrarea Ministerului Administrației și Internelor
  H.G. nr.1.164/2003 privind transmiterea unui imobil din proprietatea publică a statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în proprietatea publică a județului Dâmbovița și în administrarea Consiliului Județean Dâmbovița
  H.G. nr.1.165/2003 privind trecerea unui imobil, compus din clădire în curs de execuție și terenul aferent, din domeniul privat al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al orașului Titu și în administrarea Consiliului Local al Orașului Titu, județul Dâmbovița
  H.G. nr.1.166/2003 privind trecerea unui teren din proprietatea privată a statului și din administrarea Agenției Domeniilor Statului în proprietatea publică a județului Dâmbovița și în administrarea Consiliului Județean Dâmbovița
  H.G. nr.1.167/2003 privind transmiterea unui imobil din proprietatea publică a statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în proprietatea publică a județului Dâmbovița și în administrarea Consiliului Județean Dâmbovița (abrogat prin H.G. nr.114/2004)
  H.G. nr.1.221/2003 privind trecerea imobilului aflat în administrarea Regiei Autonome "Administrația Zonei Libere Giurgiu" din domeniul public al statului în domeniul public al județului Giurgiu și trecerea Regiei Autonome "Administrația Zonei Libere Giurgiu" de sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului sub autoritatea Consiliului Județean Giurgiu
  H.G. nr.1.222/2003 privind trecerea unui teren aflat în administrarea Regiei Autonome "Administrația Zonei Libere Brăila" din proprietatea publică a statului în proprietatea publică a municipiului Brăila și trecerea sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Brăila a Regiei Autonome "Administrația Zonei Libere Brăila"
  H.G. nr.1.232/2003 privind declasificarea DJ 714 pe sectorul km 5+000 - km 32+800 Sanatoriul Moroieni - Cabana Peștera și transmiterea acestuia din domeniul public al județului Dâmbovița în domeniul public al statului (abrogat prin H.G. nr.1.408/2003)
art.9 alin. (2), art.12 alin. (1) si (2)
  H.G. nr.1.237/2003 privind transmiterea unei părți dintr-un imobil din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Administrației și Internelor în domeniul public al comunei Țuglui și în administrarea Consiliului Local al Comunei Țuglui, județul Dolj
  H.G. nr.1.240/2003 privind trecerea unui imobil situat în municipiul Mediaș din domeniul public al statului în domeniul public al municipiului Mediaș, județul Sibiu
  H.G. nr.1.241/2003 privind trecerea unor imobile din domeniul public al statului, respectiv din domeniul privat al statului, și din administrarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor și Mediului în domeniul public al orașului Panciu și în administrarea Consiliului Local al Orașului Panciu, județul Vrancea
  H.G. nr.1.239/2003 privind trecerea unor bunuri imobile din domeniul privat al statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al comunei Cândești, județul Botoșani, și în administrarea Consiliului Local al Comunei Cândești, județul Botoșani
  H.G. nr.1.319/2003 pentru autorizarea Ministerului Culturii și Cultelor de a accepta o donație cu sarcini în favoarea statului român
  H.G. nr.1.314/2003 privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a Stației meteorologice Horia, aflată în administrarea Administrației Naționale "Apele Române"
  H.G. nr.1.320/2003 privind transmiterea fără plată a unor imobile din domeniul privat al statului și din administrarea Autorității pentru Valorificarea Activelor Bancare în domeniul public al statului și în administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat"
  H.G. nr.1.316/2003 privind transmiterea unor terenuri aflate în proprietatea publică a statului din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva în administrarea Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului
  H.G. nr.1.321/2003 privind darea în administrarea Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă a unui imobil proprietate publică a statului
  H.G. nr.1.322/2003 privind darea în administrarea Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă a unui imobil proprietate publică a statului
  H.G. nr.1.323/2003 privind darea în administrarea Casei Județene de Pensii Brașov a unui imobil proprietate publică a statului
  H.G. nr.1.324/2003 privind darea în administrarea Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă a unui imobil proprietate publică a statului
  H.G. nr.1.325/2003 privind transmiterea unui sector de drum județean din domeniul public al județului Brașov și din administrarea Consiliului Județean Brașov în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului, în vederea realizării de către Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A. a activităților de interes național în domeniul administrării drumurilor naționale în condițiile legii, precum și încadrarea acestui sector de drum în categoria funcțională a drumurilor naționale
art.9 alin. (2), art.12 alin. (1) si (2)
  H.G. nr.1.334/2003 privind acceptarea unui legat cu sarcini în favoarea statului român
  H.G. nr.1.360/2003 privind transmiterea unui teren proprietate publică a statului din administrarea Ministerului Apărării Naționale în administrarea Serviciului de Protecție și Pază
  H.G. nr.1.361/2003 privind trecerea din administrarea Consiliului Local al Municipiului Arad în administrarea Serviciului Român de Informații a unui teren proprietate publică a statului, situat în intravilanul municipiului Arad, județul Arad
  H.G. nr.1.359/2003 privind vânzarea de către Ministerul Apărării Naționale a locuințelor de serviciu din localitățile în care unitățile militare au fost desființate
art. 10 alin.(2)
  H.G. nr.1.356/2003 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unei părți din construcția aflată în administrarea Ministerului Administrației și Internelor
  H.G. nr.1.389/2003 privind transmiterea unei părți dintr-un imobil din proprietatea privată a statului și din administrarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara în proprietatea publică a statului și în administrarea Ministerului Muncii, Solidarității Sociale și Familiei
  H.G. nr.1.392/2003 privind darea în folosință gratuită a unui imobil, proprietate publică a statului, aflat în administrarea Agenției Naționale pentru Sport
  H.G. nr.1.394/2003 privind transmiterea unui imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Consiliului Local al Orașului Negrești în administrarea Ministerului Finanțelor Publice
  H.G. nr.1.396/2003 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Administrației și Internelor în domeniul public al municipiului Târgu Secuiesc și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Târgu Secuiesc
  H.G. nr.1.395/2003 privind trecerea unor imobile, situate în comuna Ștefănești, județul Argeș, din proprietatea publică a statului în proprietatea privată a statului
  H.G. nr.1.398/2003 privind reglementarea situației juridice a unor bunuri
art.9 alin. (1), art.10 alin. (2), art.12 alin. (1) - (3)
  H.G. nr.1.410/2003 privind schimbarea titularului dreptului de administrare asupra unor terenuri proprietate publică a statului
  H.G. nr.1.411/2003 privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor construcții aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale
  H.G. nr.1.413/2003 privind transmiterea unui imobil în domeniul public al statului
  H.G. nr.1.429/2003 privind trecerea unui imobil în domeniul public al statului
  H.G. nr.1.412/2003 privind darea în folosință gratuită a unor imobile, proprietate publică a statului, aflate în administrarea Agenției Naționale pentru Sport, unor federații sportive naționale
  H.G. nr.1.487/2003 pentru aprobarea concesionării unor imobile proprietate publică a statului
art.11 alin. (1) lit. a) si art.15
  H.G. nr.1.517/2003 privind acordarea unui ajutor nerambursabil Ministerului Afacerilor Externe din Republica Georgia
  H.G. nr.1.528/2003 privind transmiterea unor terenuri agricole din proprietatea publică a statului și din administrarea Agenției Domeniilor Statului în proprietatea privată a comunei Giroc și în administrarea Consiliului Local al Comunei Giroc, județul Timiș, cu destinație exclusivă pentru aplicarea Legii nr. 42/1990 pentru cinstirea eroilor-martiri și acordarea unor drepturi urmașilor acestora, răniților, precum și luptătorilor pentru victoria Revoluției din decembrie 1989
  H.G. nr.1.541/2003 privind trecerea unui imobil cu destinația locuințe de serviciu, aflat în administrarea Serviciului de Protecție și Pază, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia
  H.G. nr.1.542/2003 privind transmiterea unor terenuri din domeniul privat și public al statului și din administrarea Agenției Domeniilor Statului, în suprafață totală de 8.132,30 ha, în fondul forestier proprietate publică a statului și în administrarea Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva
  H.G. nr.1.547/2003 privind transmiterea unui teren situat pe raza comunei Vădeni, județul Brăila, din domeniul privat al statului și din administrarea Agenției Domeniilor Statului în domeniul public al statului și în administrarea Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva
  H.G. nr.1.548/2003 privind transmiterea unor terenuri aflate în proprietatea publică a statului din administrarea Ministerului Apărării Naționale în administrarea Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului
  H.G. nr.1.556/2003 privind transmiterea unui imobil proprietate publică a statului din administrarea Ministerului Administrației și Internelor în administrarea Ministerului Educației, Cercetării și Tineretului pentru Universitatea "Eftimie Murgu“ din Reșița
  H.G. nr.1.573/2003 privind transmiterea unor imobile în administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat"
  H.G. nr.1.596/2003 privind preluarea unor sectoare de drum din domeniul public al județului Tulcea și din administrarea Consiliului Județean Tulcea, respectiv din domeniul public al municipiului Tulcea și din administrarea Consiliului Local al Municipiului Tulcea, în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului, precum și încadrarea acestora în categoria funcțională a drumurilor naționale
art. 9 alin. (2), art. 12 alin. (1) si (2)
  H.G. nr.1.597/2003 privind preluarea unor sectoare de drum din domeniul public al județului Brăila și din administrarea Consiliului Județean Brăila, respectiv din domeniul public a județului Galați și din administrarea Consiliului Județean Galați, în domeniul public al statului și transmiterea acestora în administrarea Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului, prin Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A., precum și încadrarea acestora în categoria funcțională a drumurilor naționale
  H.G. nr.1.598/2003 privind transmiterea unor imobile din domeniul privat al statului și din administrarea Ministerului Administrației și Internelor în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Culturii și Cultelor
  H.G. nr.1.621/2003 pentru organizarea și funcționarea Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică - ICI București
art.10 alin.(2)
  H.G. nr.17/2004 pentru darea în administrare Ministerului Finanțelor Publice - Direcția Generală a Finanțelor Publice a Municipiului București - Administrația Finanțelor Publice sector 4 București a unui bun imobil proprietate publică a statului
  H.G. nr.15/2004 pentru aprobarea inventarelor bunurilor din domeniul public al statului (abrogat prin H.G. nr.2.060/2004)
art.20 alin.(2)
  H.G. nr.16/2004 privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor mijloace fixe aflate în administrarea Ministerului Finanțelor Publice
  H.G. nr.31/2004 privind transmiterea unei părți dintr-un imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Prefecturii județului Bihor în administrarea Institutului Național de Statistică, pentru Direcția Județeană de Statistică Bihor
  H.G. nr.45/2004 privind transmiterea construcției și terenului aflate în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor și Mediului în folosință gratuită Asociației Generale a Vânătorilor și Pescarilor Sportivi din România
  H.G. nr.65/2004 privind schimbarea titularului dreptului de proprietate și de administrare asupra unor imobile situate în orașul Negru Vodă, județul Constanța
  H.G. nr.66/2004 privind transmiterea cu titlu gratuit a obiectivului de investiții "Extindere Spital Clinic de Pediatrie" Timișoara - corp B din domeniul privat al statului și din administrarea Ministerului Sănătății în domeniul public al municipiului Timișoara și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara, județul Timiș
  H.G. nr.59/2004 privind darea în administrarea Casei Județene de Pensii Dolj a unor imobile și a unui teren proprietate publică a statului
  H.G. nr.62/2004 privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor mijloace fixe aflate în administrarea Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A., Sucursala de Transport Sibiu
  H.G. nr.91/2004 privind darea în administrare Ministerului Finanțelor Publice - Direcția generală de administrare a marilor contribuabili a unui bun imobil din domeniul public al statului
  H.G. nr.79/2004 privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor construcții aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale
  H.G. nr.109/2004 privind reglementarea situației juridice a unor imobile
  H.G. nr.114/2004 privind transmiterea unui imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Apărării Naționale în administrarea Ministerului Administrației și Internelor
  H.G. nr.117/2004 privind trecerea unui imobil proprietate publică a statului din administrarea Ministerului Apărării Naționale în administrarea Ministerului Administrației și Internelor
  H.G. nr.126/2004 privind transmiterea unui teren situat în orașul Pucioasa, județul Dâmbovița, din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Educației, Cercetării și Tineretului în domeniul public al orașului Pucioasa și în administrarea Consiliului Local al Orașului Pucioasa, județul Dâmbovița
  H.G. nr.118/2004 privind darea în administrarea Ministerului Administrației și Internelor a unor imobile trecute în proprietatea publică a statului
  H.G. nr.148/2004 privind transmiterea unui imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Apărării Naționale în administrarea Ministerului Educației, Cercetării și Tineretului, pentru Universitatea Politehnică din București
  H.G. nr.152/2004 privind transmiterea unui imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Apărării Naționale în administrarea Ministerului Educației, Cercetării și Tineretului, pentru Universitatea de Vest din Timișoara
  H.G. nr.159/2004 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Administrației și Internelor în domeniul public al județului Tulcea și în administrarea Consiliului Județean Tulcea
  H.G. nr.161/2004 pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.008/2003 privind transmiterea unei părți dintr-un imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Agenției Naționale pentru Sport în administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat"
  H.G. nr.149/2004 privind trecerea unor imobile din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al unor unități administrativ-teritoriale și în administrarea consiliilor județene sau locale ale acestora
  H.G. nr.162/2004 privind transmiterea fără plată a unor bunuri din domeniul privat al statului și din administrarea Administrației Naționale "Apele Române" în domeniul public al județului Bacău și în administrarea Consiliului Județean Bacău
  H.G. nr.224/2004 privind transmiterea unui imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Curții de Conturi a României în administrarea Ministerului Finanțelor Publice
  H.G. nr.226/2004 privind trecerea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor și Mediului în domeniul public al municipiului Tulcea și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Tulcea
  H.G. nr.239/2004 privind transmiterea unor terenuri din proprietatea privată a statului și din folosința gratuită a Agenției Naționale pentru Locuințe în proprietatea publică sau privată a unităților administrativ-teritoriale și în administrarea autorităților administrației publice locale
  H.G. nr.235/2004 privind transmiterea unor imobile, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Apărării Naționale în administrarea Ministerului Culturii și Cultelor, pentru Mânăstirea Sfintei Cruci - Oradea, județul Bihor
  H.G. nr.237/2004 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al municipiului Caransebeș și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Caransebeș
  H.G. nr.238/2004 privind transmiterea unor imobile, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Apărării Naționale în administrarea Ministerului Administrației și Internelor
  H.G. nr.234/2004 privind darea în administrarea Casei Județene de Pensii Harghita a unui imobil și a unui teren proprietate publică a statului
  H.G. nr.217/2004 privind trecerea unui teren din domeniul public al statului în domeniul privat al statului și transmiterea acestuia, cu titlu gratuit, în patrimoniul Societății Naționale de Transport Gaze Naturale "Transgaz" - S.A. Mediaș
  H.G. nr.221/2004 privind trecerea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Administrației și Internelor în domeniul public al județului Călărași și în administrarea Consiliului Județean Călărași
  H.G. nr.222/2004 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Administrației și Internelor în domeniul public al comunei Sânnicolau Român și în administrarea Consiliului Local al Comunei Sânnicolau Român, județul Bihor
  H.G. nr.223/2004 privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul public al județului Cluj și în administrarea Consiliului Județean Cluj a complexului sportiv "Stadionul Municipal «Ion Moina»" din Cluj-Napoca
  H.G. nr.250/2004 privind transmiterea unui imobil, cu titlu gratuit, din domeniul privat al statului și din administrarea Inspectoratului General pentru Comunicații și Tehnologia Informației în patrimoniul Societății Naționale de Radiocomunicații - S.A.
  H.G. nr.269/2004 privind darea în administrarea Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă a unor imobile și a unui teren, proprietate publică a statului
  H.G. nr.276/2004 privind transmiterea unei părți dintr-un imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Consiliului Județean Olt în administrarea Prefecturii Județului Olt
  H.G. nr.287/2004 privind acordarea titulaturii de muzeu de importanță națională Muzeului Național Filatelic
art.17
  H.G. nr.289/2004 privind transmiterea unui imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Oficiului Național al Monumentelor Istorice în administrarea Institutului Național al Monumentelor Istorice
  H.G. nr.295/2004 privind transmiterea unei părți dintr-un imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Direcției pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală a Județului Buzău în administrarea Inspectoratului Teritorial pentru Calitatea Semințelor și a Materialului Săditor al Județului Buzău
  H.G. nr.300/2004 privind schimbarea titularului dreptului de proprietate și de administrare asupra unor imobile situate în orașul Săveni, județul Botoșani
  H.G. nr.299/2004 privind trecerea unui teren din proprietatea publică a statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în proprietatea publică a municipiului Buzău și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Buzău, județul Buzău
  H.G. nr.309/2004 privind schimbarea titularului dreptului de proprietate și de administrare asupra unor terenuri situate în municipiul Tulcea, județul Tulcea
  H.G. nr.310/2004 privind trecerea unor imobile din proprietatea publică și privată a statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în proprietatea publică și privată a orașului ChișineuCriș și în administrarea Consiliului Local al Orașului Chișineu-Criș, județul Arad
  H.G. nr.313/2004 privind transmiterea unui imobil din proprietatea publică a statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în proprietatea publică a comunei Rociu și în administrarea Consiliului Local al Comunei Rociu, județul Argeș
  H.G. nr.314/2004 privind trecerea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al județului Cluj și în administrarea Consiliului Județean Cluj, pentru Regia Autonomă "Aeroportul Cluj-Napoca"
  H.G. nr.311/2004 privind trecerea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al orașului Roznov și al comunei Săvinești, județul Neamț, și în administrarea consiliilor locale ale acestora
  H.G. nr.375/2004 privind transmiterea unui imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Direcției pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală a Județului Bacău - Unitatea pentru Ameliorare și Reproducție în Zootehnie a Județului Bacău în administrarea Direcției Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor a Județului Bacău
  H.G. nr.376/2004 privind transmiterea unei părți dintr-un imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Direcției Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor a Județului Covasna în administrarea Direcției pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală a Județului Covasna
  H.G. nr.394/2004 pentru aprobarea închirierii unui spațiu de către Institutul Național de Statistică
  H.G. nr.374/2004 privind transmiterea unui imobil din proprietatea publică a statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în proprietatea publică a orașului Huedin și în administrarea Consiliului Local al Orașului Huedin, județul Cluj
  H.G. nr.351/2004 pentru modificarea poziției nr. 40 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 517/1999 privind delimitarea suprafețelor de teren strict necesare pentru cercetarea și producerea de semințe și material săditor din categorii biologice superioare și de animale de rasă și trecerea terenurilor destinate producției, aflate în administrarea institutelor și stațiunilor de cercetare și producție agricolă, în domeniul privat al statului, cu modificările ulterioare, și pentru transmiterea unui teren proprietate publică a statului în suprafață de 59,20 ha și a mijloacelor fixe aferente din administrarea Stațiunii de Dezvoltare Pomicolă Vrancea în administrarea Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva, Direcția Silvică Focșani
  H.G. nr.367/2004 privind transmiterea unor terenuri, în suprafață totală de 8.840,7 ha, din fondul forestier proprietate publică a statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva în fondul forestier proprietate publică a unor unități administrativ-teritoriale din județul Bistrița-Năsăud și în administrarea consiliilor locale ale acestora
  H.G. nr.362/2004 privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor construcții aflate în administrarea Ministerului Administrației și Internelor
  H.G. nr.418/2004 privind darea în folosință gratuită a unui imobil, proprietate privată a statului, aflat în administrarea Ministerului Afacerilor Externe, Comitetului Olimpic Român și Federației Române de Rugby (abrogat prin H.G. nr.964/2013)
  H.G. nr.426/2004 privind transmiterea unor imobile
  H.G. nr.435/2004 privind trecerea unui imobil din domeniul privat al statului și din administrarea Ministerului Sănătății în domeniul public al comunei Puchenii Mari și în administrarea Consiliului Local al Comunei Puchenii Mari, județul Prahova
  H.G. nr.436/2004 privind darea în administrarea Ministerului Finanțelor Publice - Direcția Generală a Finanțelor Publice a Județului Gorj a unui bun imobil proprietate publică a statului
  H.G. nr.440/2004 pentru stabilirea unor măsuri privind reamplasarea imobilului fost "Monument al Eroilor Comuniști"
  H.G. nr.472/2004 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al județului Arad și în administrarea Consiliului Județean Arad și alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului pe anul 2004, pentru județul Arad
  H.G. nr.469/2004 privind trecerea unor bunuri imobile - investiții în curs de finalizare -, aflate în proprietatea publică a statului și în administrarea Agenției Naționale pentru Locuințe, în proprietatea publică a unităților administrativ-teritoriale și în administrarea consiliilor locale
  H.G. nr.475/2004 privind trecerea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale în domeniul public al județului Covasna și în administrarea Consiliului Județean Covasna
  H.G. nr.476/2004 privind transmiterea unei părți dintr-un imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Inspectoratului Teritorial pentru Calitatea Semințelor și a Materialului Săditor al Județului Vrancea - Filiala Bacău în administrarea Direcției pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală a Județului Bacău
  H.G. nr.477/2004 privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unei construcții aflate în administrarea Ministerului Administrației și Internelor
  H.G. nr.478/2004 privind trecerea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Public în domeniul public al comunei Parincea și în administrarea Consiliului Local al Comunei Parincea, județul Bacău
  H.G. nr.479/2004 privind trecerea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al județului Bihor și în administrarea Consiliului Județean Bihor
  H.G. nr.480/2004 privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unei construcții aflate în administrarea Ministerului Administrației și Internelor
  H.G. nr.468/2004 privind transmiterea unor imobile, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Apărării Naționale în administrarea Ministerului Educației și Cercetării, pentru Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia
  H.G. nr.494/2004 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1.115/2003 privind transmiterea unor imobile, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Apărării Naționale în administrarea Ministerului Muncii, Solidarității Sociale și Familiei, pentru Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă
  H.G. nr.495/2004 privind transmiterea unui imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Apărării Naționale în administrarea Ministerului Culturii și Cultelor, pentru Parohia Nouă "Schimbarea la Față" - Buhuși, județul Bacău
  H.G. nr.515/2004 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 742/2003 privind organizarea și funcționarea Ministerului Culturii și Cultelor
art.12 alin. (3)
  H.G. nr.526/2004 privind transmiterea unui imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Apărării Naționale în administrarea Ministerului Educației și Cercetării, pentru Universitatea din Oradea
  H.G. nr.544/2004 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.621/2003 pentru organizarea și funcționarea Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică - ICI București
art. 10 alin. (2)
  H.G. nr.545/2004 privind transmiterea unui imobil, proprietate publică a statului, în administrarea Ministerului Educației și Cercetării, pentru Universitatea din Oradea
  H.G. nr.570/2004 privind transmiterea unui teren aflat în proprietatea publică a statului, din administrarea Administrației Naționale "Apele Române" în administrarea Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului
  H.G. nr.569/2004 privind transmiterea unei părți de imobil proprietate publică a statului, din administrarea Agenției Naționale pentru Locuințe în administrarea Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă
  H.G. nr.578/2004 privind trecerea pentru cauză de utilitate publică a obiectivului "Spital cu Dispensar Policlinic Sinaia - investiție nefinalizată - din domeniul privat al statului și din administrarea Ministerului Sănătății în domeniul public al județului Prahova și în administrarea Consiliului Județean Prahova
  H.G. nr.579/2004 privind trecerea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Serviciului Român de Informații în domeniul public al municipiului Galați și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Galați, județul Galați
  H.G. nr.571/2004 privind trecerea cu titlu gratuit a unei părți dintr-un imobil, situat în municipiul București, din proprietatea privată a statului și din administrarea Agenției Naționale pentru Locuințe în proprietatea privată a Agenției Naționale pentru Locuințe
  H.G. nr.604/2004 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale - Direcția pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală a Județului Vrancea în domeniul public al comunei Străoane, județul Vrancea, și în administrarea Consiliului Local al Comunei Străoane
  H.G. nr.609/2004 privind trecerea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Administrației și Internelor în domeniul public al comunei Gârbova, județul Alba, și în administrarea Consiliului Local al Comunei Gârbova
  H.G. nr.610/2004 privind transmiterea, fără plată, a unor imobile situate în comuna Milcoiu, județul Vâlcea, din proprietatea privată a statului și din administrarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale - Agenția Domeniilor Statului în proprietatea publică a comunei Milcoiu și în administrarea Consiliului Local al Comunei Milcoiu, județul Vâlcea
  H.G. nr.644/2004 privind transmiterea unui imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Apărării Naționale în administrarea Consiliului Local al Comunei Corlățel, județul Mehedinți
  H.G. nr.649/2004 privind trecerea, cu titlu gratuit, a activelor cu caracter social "Creșă-Grădiniță" și "Stadion" din domeniul privat al statului și din patrimoniul Societății Comerciale de Producere a Energiei Electrice și Termice "Termoelectrica" - S.A. - Sucursala Electrocentrale Doicești în domeniul public al comunei Doicești și în administrarea Consiliului Local al Comunei Doicești, județul Dâmbovița
  H.G. nr.639/2004 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Direcției Județene pentru Cultură, Culte și Patrimoniul Cultural Național Brăila în domeniul public al județului Brăila și în administrarea Consiliului Județean Brăila
  H.G. nr.658/2004 privind transmiterea unui imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Autorității pentru Valorificarea Activelor Bancare în administrarea Ministerului Administrației și Internelor
  H.G. nr.659/2004 privind trecerea unor imobile din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Administrației și Internelor în domeniul privat al statului
  H.G. nr.661/2004 pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 446/1999 privind aprobarea concesionării unor activități sanitare veterinare publice de interes național și a unor bunuri proprietate publică a statului, precum și pentru aprobarea trecerii unor bunuri imobile din domeniul public al statului în domeniul privat al statului, în scopul vânzării acestora
art.10 alin. (2)
  H.G. nr.683/2004 privind transmiterea unui imobil din domeniul privat al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al municipiului Caracal și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Caracal, județul Olt
  H.G. nr.687/2004 privind trecerea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al orașului Lipova și în administrarea Consiliului Local al Orașului Lipova, județul Arad
  H.G. nr.678/2004 privind transmiterea unei părți dintr-un imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Curții de Conturi în administrarea Ministerului Public
  H.G. nr.679/2004 privind transmiterea unor suprafețe de teren, domeniu public al statului, din administrarea Ministerului Mediului și Gospodăririi Apelor - Administrația Națională "Apele Române" în administrarea Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului, în vederea realizării activităților de interes național de către Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A.
  H.G. nr.747/2004 privind trecerea unui imobil din domeniul privat al statului și din administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat" în domeniul public al statului și în administrarea Curții de Conturi
  H.G. nr.730/2004 privind transmiterea unei părți dintr-un imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Autorității Naționale de Control, Inspectoratul de Stat în Construcții - Inspectoratul Teritorial Iași în administrarea Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală - Agenția Teritorială Botoșani
  H.G. nr.732/2004 privind transmiterea unui imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Muncii, Solidarității Sociale și Familiei în administrarea Institutului Național de Cercetare Științifică în Domeniul Muncii și Protecției Sociale - I.N.C.S.D.M.P.S. București
  H.G. nr.733/2004 privind transmiterea unor sectoare de drumuri naționale, proprietate publică a statului, din administrarea unor consilii locale în administrarea Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului, în vederea realizării de către Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A. a activităților de interes național
  H.G. nr.735/2004 privind schimbarea regimului juridic al unor terenuri aflate în proprietatea publică a statului și în administrarea Ministerului Apărării Naționale, în vederea realizării proiectului-pilot de construire de locuințe
  H.G. nr.753/2004 pentru modificarea poziției nr. 6 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 517/1999 privind delimitarea suprafețelor de teren strict necesare pentru cercetarea și producerea de semințe și material săditor din categorii biologice superioare și de animale de rasă și trecerea terenurilor destinate producției, aflate în administrarea institutelor și stațiunilor de cercetare și producție agricolă, în domeniul privat al statului
art. 10 alin. (2)
  H.G. nr.759/2004 privind transmiterea unui imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Finanțelor Publice în administrarea Ministerului Administrației și Internelor
  H.G. nr.776/2004 privind transmiterea unui imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Apărării Naționale în administrarea Consiliului Local al Comunei Săcălaz, județul Timiș
  H.G. nr.778/2004 privind trecerea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al municipiului Orăștie și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Orăștie, județul Hunedoara
  H.G. nr.787/2004 privind transmiterea unor sectoare de drum din proprietatea publică a unor unități administrativ-teritoriale și din administrarea unor consilii județene în proprietatea publică a statului și în administrarea Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului, în vederea realizării activităților de interes național de către Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A.
  H.G. nr.788/2004 privind transmiterea unor sectoare de drum din proprietatea publică a unor unități administrativ-teritoriale și din administrarea unor consilii locale în proprietatea publică a statului și în administrarea Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului, în vederea realizării activităților de interes național de către Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A.
  H.G. nr.820/2004 privind schimbarea titularului dreptului de proprietate și de administrare asupra unor imobile situate în municipiul Bacău
  H.G. nr.825/2004 privind trecerea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Administrației și Internelor în domeniul public al municipiului Tulcea și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Tulcea, precum și darea în administrarea Ministerului Administrației și Internelor a unui imobil din domeniul public al statului
  H.G. nr.826/2004 privind trecerea Bălții Comana din domeniul public al statului și din administrarea Administrației Naționale "Apele Române" în domeniul public al județului Giurgiu și în administrarea Consiliului Județean Giurgiu, județul Giurgiu
  H.G. nr.827/2004 privind trecerea unui imobil din domeniul privat al statului și din administrarea Ministerului Administrației și Internelor în domeniul privat al comunei Ciuperceni și în administrarea Consiliului Local al Comunei Ciuperceni, județul Teleorman
  H.G. nr.830/2004 privind transmiterea unei părți dintr-un imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Curții de Conturi în administrarea Ministerului Justiției - Tribunalul Județean Argeș
  H.G. nr.828/2004 privind trecerea unor suprafețe de teren din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul privat al municipiului Carei și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Carei, județul Satu Mare
  H.G. nr.829/2004 privind transmiterea unui imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Apărării Naționale în administrarea Ministerului Justiției, pentru Direcția Generală a Penitenciarelor - Penitenciarul Ploiești
  H.G. nr.844/2004 privind trecerea unor suprafețe dintr-un imobil aflat în domeniul public al statului din administrarea Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului în administrarea Inspectoratului de Stat în Construcții - I.S.C.
  H.G. nr.851/2004 privind transmiterea unor sectoare de drum din proprietatea publică a orașului Săcueni și din administrarea Consiliului Local al Orașului Săcueni, județul Bihor, în proprietatea publică a statului și în administrarea Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului, în vederea realizării de către Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A. a activităților de interes național, precum și încadrarea funcțională a acestora ca drum național
art.12 alin.(1) si (2)
  H.G. nr.877/2004 privind trecerea fără plată a unor bunuri din domeniul public și, respectiv, privat al statului și din administrarea Administrației Naționale "Apele Române" în domeniul public al orașului Nehoiu și în administrarea Consiliului Local al Orașului Nehoiu, județul Buzău
  H.G. nr.878/2004 privind transmiterea cu titlu gratuit a obiectivului de investiții în curs de execuție "Dispensar medical în comuna Osica de Sus", județul Olt, din domeniul privat al statului și din administrarea Ministerului Sănătății în domeniul public al comunei Osica de Sus și în administrarea Consiliului Local al Comunei Osica de Sus, județul Olt
  H.G. nr.853/2004 privind înființarea Clubului Sportiv Municipal Drobeta-Turnu Severin în subordinea Agenției Naționale pentru Sport
art. 12 alin. (1) si (2)
  H.G. nr.871/2004 privind transmiterea unor suprafețe de teren, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale - Agenția Domeniilor Statului în administrarea Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului, în vederea realizării activităților de interes național de către Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A.
  H.G. nr.872/2004 privind trecerea bunurilor aflate în administrarea Regiei Autonome "Administrația Zonei Libere Curtici - Arad" din domeniul public al statului în domeniul public al județului Arad și trecerea Regiei Autonome "Administrația Zonei Libere Curtici - Arad" de sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului sub autoritatea Consiliului Județean Arad
  H.G. nr.873/2004 privind trecerea unor construcții aflate în administrarea Ministerului Administrației și Internelor din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia
  H.G. nr.874/2004 privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unei construcții aflate în administrarea Ministerului Administrației și Internelor
  H.G. nr.875/2004 privind trecerea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Administrației și Internelor în domeniul privat al comunei Islaz și în administrarea Consiliului Local al Comunei Islaz, județul Teleorman
  H.G. nr.876/2004 privind trecerea unui teren din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Administrației și Internelor în domeniul public al municipiului Botoșani și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Botoșani, județul Botoșani
  H.G. nr.908/2004 privind trecerea unui imobil aflat în administrarea Bibliotecii Academiei Române din domeniul public al statului în domeniul privat al statului, precum și schimbul acestuia cu un imobil, proprietate privată a Societății Comerciale "Foișor" - S.A
  H.G. nr.909/2004 privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unei construcții aflate în administrarea Ministerului Administrației și Internelor
  H.G. nr.910/2004 privind trecerea unor construcții aflate în administrarea Ministerului Administrației și Internelor din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia
  H.G. nr.911/2004 privind trecerea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale în domeniul public al județului Suceava și în administrarea Consiliului Județean Suceava
  H.G. nr.915/2004 privind transmiterea unei părți dintr-un imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Apărării Naționale în administrarea Ministerului Educației și Cercetării, pentru Școala Națională de Studii Politice și Administrative
  H.G. nr.916/2004 privind transmiterea unui imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Apărării Naționale în administrarea Ministerului Culturii și Cultelor, pentru Arhiepiscopia Romano-Catolică București
  H.G. nr.935/2004 privind trecerea unui imobil din domeniul public în domeniul privat al statului, în vederea abilitării Ministerului Apărării Naționale de a încheia o tranzacție judiciară
  H.G. nr.961/2004 privind transmiterea unor imobile, proprietate publică a statului, din administrarea Autorității Naționale de Control - Autoritatea Națională a Vămilor în administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat"
  H.G. nr.959/2004 privind trecerea imobilului, monument istoric "Casa Cărtianu", din domeniul public al statului și din administrarea Oficiului Național al Monumentelor Istorice în domeniul public al județului Gorj și în administrarea Consiliului Județean Gorj
  H.G. nr.965/2004 privind transmiterea unor bunuri mobile, proprietate privată a statului, din administrarea Ministerului Apărării Naționale în administrarea Ministerului Educației și Cercetării și în folosința Seminarului Teologic Liceal Ortodox "Sf. Gheorghe" din Roman, județul Neamț
  H.G. nr.971/2004 privind transmiterea unor imobile, proprietate publică a statului, din administrarea Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești" - Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof și Sfeclă de Zahăr al Județului Brașov în administrarea Ministerului Public - Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție
  H.G. nr.958/2004 privind trecerea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Administrației și Internelor în domeniul privat al comunei Chirnogi și în administrarea Consiliului Local al Comunei Chirnogi, județul Călărași
  H.G. nr.975/2004 privind transmiterea fără plată a unor imobile din domeniul privat al statului și din administrarea Autorității pentru Valorificarea Activelor Statului în domeniul public al statului și în administrarea Consiliului Local al Orașului Făget, județul Timiș
  H.G. nr.1.008/2004 privind transmiterea unei suprafețe de teren din domeniul public al comunei Săvădisla și din administrarea Consiliului Local al Comunei Săvădisla, județul Cluj, în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului în vederea realizării unor activități de utilitate publică de interes național de către Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A.
  H.G. nr.996/2004 privind transmiterea unui imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Agenției de Protecție a Mediului Ilfov în administrarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului, autorități aflate în subordinea Ministerului Mediului și Gospodăririi Apelor
  H.G. nr.998/2004 privind transmiterea unei părți dintr-un imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Administrației și Internelor în administrarea Ministerului Apărării Naționale
  H.G. nr.995/2004 privind transmiterea unor terenuri, în suprafață totală de 524,91 ha, din domeniul privat și public al statului și din administrarea Agenției Domeniilor Statului în fondul forestier proprietate publică a statului și în administrarea Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva și pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 357/2002
  H.G. nr.1.022/2004 privind organizarea și funcționarea Agenției Române de Intervenții și Salvare Navală - ARISN
art. 10 alin. (2), al art. 12 alin. (2) si (3)
  H.G. nr.1.031/2004 privind reglementarea situației juridice a unor imobile și modificarea unor acte normative
  H.G. nr.1.027/2004 privind trecerea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Educației și Cercetării - Universitatea "Transilvania" Brașov în domeniul public al municipiului Toplița și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Toplița, județul Harghita
  H.G. nr.1.028/2004 privind darea în administrarea Ministerului Administrației și Internelor a unui imobil din domeniul public al statului
  H.G. nr.1.029/2004 privind trecerea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Finanțelor Publice în domeniul public al orașului Ocna Mureș, județul Alba, și în administrarea Consiliului Local al Orașului Ocna Mureș
  H.G. nr.1.032/2004 privind trecerea unor imobile din domeniul privat al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al municipiilor Bacău și Baia Mare și în administrarea consiliilor locale ale acestora
  H.G. nr.1.053/2004 pentru transmiterea unor imobile, proprietate publică a statului, din administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat" în administrarea Ministerului Administrației și Internelor, Ministerului Afacerilor Externe și, respectiv, a Ministerului Justiției și pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 961/2004
  H.G. nr.1.068/2004 privind trecerea unor construcții aflate în administrarea Ministerului Administrației și Internelor din domeniul public al statului în domeniul privat al statului
Art. 10 alin. (2)
  H.G. nr.1.072/2004 privind trecerea unui imobil din domeniul privat al statului și din administrarea Ministerului Administrației și Internelor în domeniul public al municipiului Iași și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Iași
  H.G. nr.1.074/2004 privind trecerea unui teren din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Administrației și Internelor în domeniul public al comunei Stăuceni și în administrarea Consiliului Local al Comunei Stăuceni, județul Botoșani
  H.G. nr.1.087/2004 privind trecerea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul privat al statului și în administrarea Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului
  H.G. nr.1.085/2004 privind transmiterea unui imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat" în administrarea Ministerului Administrației și Internelor și pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.464/2003 privind asigurarea pazei obiectivelor, bunurilor și valorilor cu efective de jandarmi
  H.G. nr.1.101/2004 privind transmiterea unor suprafețe de teren, proprietate publică a statului, din administrarea Serviciului Român de Informații și a Serviciului de Informații Externe în administrarea Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului, în vederea realizării activităților de interes național de către Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A.
Art. 12 alin. (1) si (2)
  H.G. nr.1.117/2004 privind transmiterea, fără plată, a unui teren din domeniul privat al statului și din administrarea Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului în domeniul privat al Autorității Rutiere Române - A.R.R (abrogat prin H.G. nr.196/2007)
  H.G. nr.1.106/2004 privind trecerea unui imobil din domeniul privat al statului și din administrarea Ministerului Administrației și Internelor în domeniul public al orașului Sulina și în administrarea Consiliului Local al Orașului Sulina
  H.G. nr.1.107/2004 privind trecerea unor imobile din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al unor unități administrativ-teritoriale și în administrarea consiliilor locale ale acestora
  H.G. nr.1.110/2004 privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor construcții aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale
  H.G. nr.1.111/2004 privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unei construcții aflate în administrarea Ministerului Administrației și Internelor
  H.G. nr.1.123/2004 privind înființarea Centrului Național al Dansului București
art.17
  H.G. nr.1.124/2004 privind transmiterea unor suprafețe de teren din domeniul public al unor unități administrativ-teritoriale și din administrarea unor consilii locale din județele Călărași și Ialomița în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului, în vederea realizării activităților de interes național de către Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A.
  H.G. nr.1.148/2004 privind trecerea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al municipiului Sebeș și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Sebeș, județul Alba
  H.G. nr.1.149/2004 privind trecerea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul privat al municipiului Huși și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Huși, județul Vaslui
  H.G. nr.1.147/2004 privind trecerea unui teren din domeniul privat al statului și din administrarea Consiliului Local al Municipiului Oradea în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Mediului și Gospodăririi Apelor - Agenția de Protecție a Mediului Bihor
  H.G. nr.1.150/2004 privind trecerea unor imobile din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al județului Cluj și în administrarea Consiliului Județean Cluj
  H.G. nr.1.151/2004 privind trecerea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al municipiului Ploiești și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Ploiești, județul Prahova
  H.G. nr.1.152/2004 privind transmiterea unui imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Apărării Naționale în administrarea Ministerului Educației și Cercetării, pentru Clubul Copiilor Buziaș, județul Timiș
  H.G. nr.1.156/2004 privind transmiterea unei părți dintr-un imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Apărării Naționale în administrarea Ministerului Muncii, Solidarității Sociale și Familiei, pentru Oficiul pentru Migrația Forței de Muncă
  H.G. nr.1.169/2004 privind transmiterea fără plată a unor terenuri din domeniul privat al statului și din administrarea Companiei Naționale a Huilei - S.A. în domeniul public al localităților Petrila, Petroșani, Aninoasa, Vulcan, Lupeni, Uricani și Brad, județul Hunedoara, și în administrarea consiliilor locale
  H.G. nr.1.168/2004 privind transmiterea unei părți dintr-un imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Autorității Naționale de Control - Autoritatea Națională a Vămilor în administrarea Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor
  H.G. nr.1.153/2004 privind transmiterea unui imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Apărării Naționale în administrarea Serviciului de Protecție și Pază
  H.G. nr.1.127/2004 privind transmiterea unor suprafețe de teren din domeniul privat al statului și din administrarea Agenției Domeniilor Statului, prin societăți comerciale, în proprietatea publică a statului și în administrarea Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului, în vederea realizării activităților de interes național de către Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A.
  H.G. nr.1.171/2004 pentru modificarea și completarea anexelor la Hotărârea Guvernului nr. 908/2002 privind atestarea domeniului public al județului Vrancea, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Vrancea
  H.G. nr.1.170/2004 pentru modificarea și completarea anexelor la Hotărârea Guvernului nr. 1.357/2001 privind atestarea domeniului public al județului Suceava, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Suceava
Art. 21 alin. (3)
  H.G. nr.1.184/2004 privind transmiterea unui imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat" în administrarea Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva
  H.G. nr.1.195/2004 privind trecerea unor construcții aflate în administrarea Ministerului Administrației și Internelor din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia
  H.G. nr.1.196/2004 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor construcții aflate în administrarea Ministerului Administrației și Internelor
  H.G. nr.1.236/2004 privind transmiterea unui imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Apărării Naționale în administrarea Ministerului Culturii și Cultelor, pentru Episcopia Romanului
  H.G. nr.1.224/2004 privind transmiterea unor imobile, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Apărării Naționale în administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat", pentru Parchetul Național Anticorupție
  H.G. nr.1.225/2004 privind trecerea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul privat al județului Timiș și în administrarea Consiliului Județean Timiș
  H.G. nr.1.226/2004 privind trecerea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al orașului Șimleu Silvaniei și în administrarea Consiliului Local al Orașului Șimleu Silvaniei, județul Sălaj
  H.G. nr.1.231/2004 privind trecerea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Autorității Naționale pentru Tineret în domeniul public al comunei Măneciu și în administrarea Consiliului Local al Comunei Măneciu, județul Prahova
  H.G. nr.1.243/2004 privind trecerea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al comunei Greaca și în administrarea Consiliului Local al Comunei Greaca, județul Giurgiu
  H.G. nr.1.244/2004 privind trecerea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al orașului Borșa și în administrarea Consiliului Local al Orașului Borșa, județul Maramureș
  H.G. nr.1.245/2004 privind trecerea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al municipiului Alba Iulia și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Alba Iulia, județul Alba
  H.G. nr.1.253/2004 privind transmiterea unor suprafețe de teren din domeniul public al orașului Cernavodă, județul Constanța, și din administrarea Consiliului Local al Orașului Cernavodă în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului, în vederea realizării unor activități de utilitate publică de interes național de către Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A.
  H.G. nr.1.274/2004 privind darea în folosință gratuită a unor imobile, proprietate publică a statului, aflate în administrarea Agenției Naționale pentru Sport, unor federații sportive naționale
  H.G. nr.1.278/2004 privind trecerea unor imobile din domeniul privat al statului și din administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat" în domeniul public al statului și în administrarea Serviciului de Protecție și Pază
  H.G. nr.1.268/2004 privind trecerea unor terenuri din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Administrației și Internelor în domeniul privat al statului
  H.G. nr.1.281/2004 privind trecerea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul privat al orașului Beiuș și în administrarea Consiliului Local al Orașului Beiuș, județul Bihor
  H.G. nr.1.284/2004 privind transmiterea, fără plată, a unor bunuri mobile din domeniul privat al statului și din administrarea Autorității pentru Valorificarea Activelor Statului în domeniul public al statului și în administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat"
  H.G. nr.1.300/2004 privind sprijinul acordat Asociației Naționale a Veteranilor de Război pentru activități inițiate de aceasta cu ocazia împlinirii a 60 de ani de la alăturarea României la Coaliția Națiunilor Unite
  H.G. nr.1.316/2004 privind aprobarea donării a 12 lucrări de artă plastică, achiziționate de către Ministerul Culturii și Cultelor, către Palatul Națiunilor din Geneva
  H.G. nr.1.317/2004 privind transmiterea unui imobil, proprietate publică a statului, în administrarea Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă
  H.G. nr.1.312/2004 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al comunei Schitu Golești și în administrarea Consiliului Local al Comunei Schitu Golești, județul Argeș
  H.G. nr.1.313/2004 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al municipiului Turnu Măgurele și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Turnu Măgurele, județul Teleorman
  H.G. nr.1.311/2004 privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor construcții aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale
  H.G. nr.1.319/2004 privind efectuarea unui schimb de imobile
  H.G. nr.1.309/2004 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Administrației Naționale a Îmbunătățirilor Funciare (abrogat prin H.G. nr.1.223/2011)
art.12 alin.(1) si (2)
  H.G. nr.1.332/2004 privind preluarea unor suprafețe de teren din domeniul public al unor unități administrativ-teritoriale și din administrarea unor consilii locale din județul Argeș în domeniul public al statului și darea acestora în administrarea Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului, în vederea realizării activităților de interes național de către Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A
  H.G. nr.1.363/2004 privind transmiterea unui teren din domeniul privat al statului și din administrarea Agenției Domeniilor Statului în domeniul public al municipiului Călărași și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Călărași, județul Călărași
  H.G. nr.1.388/2004 privind trecerea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al județului Mureș și în administrarea Consiliului Județean Mureș
  H.G. nr.1.389/2004 privind trecerea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al comunei SântămăriaOrlea și în administrarea Consiliului Local al Comunei Sântămăria-Orlea, județul Hunedoara
  H.G. nr.1.390/2004 privind transmiterea unor imobile, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Apărării Naționale în administrarea Serviciului Român de Informații
  H.G. nr.1.404/2004 privind trecerea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al comunei Cernica și în administrarea Consiliului Local al Comunei Cernica, județul Ilfov
  H.G. nr.1.398/2004 privind trecerea unor terenuri din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Administrației și Internelor în domeniul public al județului Giurgiu și în administrarea Consiliului Județean Giurgiu
  H.G. nr.1.399/2004 privind trecerea unor construcții aflate în administrarea Ministerului Administrației și Internelor din domeniul public al statului în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcțiune și a demolării acestora
  H.G. nr.1.403/2004 privind schimbarea titularului dreptului de administrare a unui imobil proprietate publică a statului
  H.G. nr.1.406/2004 privind transmiterea unei părți dintr-un imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Inspectoratului Teritorial pentru Calitatea Semințelor și a Materialului Săditor al Județului Argeș în administrarea Direcției pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală a Județului Vâlcea
  H.G. nr.1.400/2004 privind trecerea unor construcții aflate în administrarea Ministerului Administrației și Internelor din domeniul public al statului în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcțiune și a demolării acestora
  H.G. nr.1.401/2004 privind trecerea unei părți dintr-un imobil din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Administrației și Internelor în domeniul public al Județului Caraș-Severin și în administrarea Consiliului Județean Caraș-Severin
  H.G. nr.1.402/2004 privind trecerea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al municipiului Bacău și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Bacău
  H.G. nr.1.405/2004 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Administrației Naționale de Meteorologie
art.12 alin.(2)
  H.G. nr.1.465/2004 privind trecerea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al comunei Măciuca și în administrarea Consiliului Local al Comunei Măciuca, județul Vâlcea
  H.G. nr.1.476/2004 privind transmiterea unor bunuri imobile, situate în județul Botoșani, din domeniul public al statului și din administrarea Administrației Naționale "Apele Române" în domeniul public al unor unități administrativ-teritoriale și în administrarea consiliilor locale respective
  H.G. nr.1.448/2004 privind trecerea unui imobil, proprietate privată a statului, din administrarea Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului în administrarea Companiei Naționale de Investiții "C.N.I." - S.A.
  H.G. nr.1.478/2004 privind transmiterea sălilor și grădinilor de spectacol cinematografic, proprietate publică a statului, din administrarea Centrului Național al Cinematografiei în administrarea Regiei Autonome de Distribuție și Exploatare a Filmelor "Româniafilm"
art. 12 alin. (1) si (2)
  H.G. nr.1.487/2004 privind achiziționarea serviciilor medicale de hemodializă și dializă peritoneală
art.17
  H.G. nr.1.475/2004 privind transmiterea unor suprafețe de teren agricol din proprietatea publică a statului și din administrarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale - Agenția Națională de Consultanță Agricolă - în proprietatea privată a statului
  H.G. nr.1.493/2004 privind transmiterea, fără plată, a unui imobil în proprietatea Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților din cadrul Patriarhiei Bisericii Ortodoxe Române
  H.G. nr.1.497/2004 privind transmiterea unei părți dintr-un imobil din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al municipiului Târgu Jiu și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Târgu Jiu, județul Gorj
  H.G. nr.1.499/2004 privind trecerea unor imobile, aflate în administrarea Ministerului Administrației și Internelor, din domeniul public al statului în domeniul privat al statului
  H.G. nr.1.540/2004 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al orașului Pecica și în administrarea Consiliului Local al Orașului Pecica, județul Arad
  H.G. nr.1.542/2004 privind trecerea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Administrației și Internelor în domeniul public al comunei Chiajna și în administrarea Consiliului Local al Comunei Chiajna, județul Ilfov
  H.G. nr.1.539/2004 privind trecerea unor suprafețe dintr-un imobil aflat în domeniul public al statului din administrarea Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului în administrarea Ministerului Justiției și a Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare în Turism - I.N.C.D.T. București
  H.G. nr.1.556/2004 privind trecerea unei suprafețe de teren arabil din domeniul public al statului și din administrarea Agenției Domeniilor Statului în domeniul public al municipiului Suceava și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Suceava
  H.G. nr.1.548/2004 pentru modificarea art. 1 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.584/2002 privind schimbarea destinației unei părți dintr-un obiectiv de investiții situat în municipiul Pașcani, județul Iași, și trecerea acestuia din proprietatea publică a statului în proprietatea publică a municipiului Pașcani
  H.G. nr.1.582/2004 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al municipiului Craiova și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova, județul Dolj
  H.G. nr.1.585/2004 privind transmiterea unui imobil din administrarea Ministerului Administrației și Internelor în administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat", cu destinația de sediu pentru Oficiul Național pentru Cultul Eroilor
  H.G. nr.1.589/2004 privind trecerea, fără plată, a unei clădiri din patrimoniul Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva, Direcția Silvică Suceava, în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Educației și Cercetării, pentru Universitatea "Ștefan cel Mare" din Suceava, județul Suceava
  H.G. nr.1.590/2004 privind trecerea, fără plată, a unei clădiri din patrimoniul Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva, Direcția Silvică Suceava, în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Educației și Cercetării, pentru Universitatea "Ștefan cel Mare" din Suceava, județul Suceava
  H.G. nr.1.608/2004 privind trecerea unui teren din domeniul privat al statului și din administrarea Consiliului Local al Sectorului 2 București în domeniul public al statului și în administrarea Curții de Conturi
  H.G. nr.1.603/2004 privind darea unui imobil în folosință gratuită Asociației "Grupul pentru Dialog Social"
  H.G. nr.1.644/2004 privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor bunuri de natura mijloacelor fixe concesionate Societății Naționale de Transport Gaze Naturale "Transgaz" - S.A. Mediaș
  H.G. nr.1.648/2004 privind trecerea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al comunei Almaș și în administrarea Consiliului Local al Comunei Almaș, județul Arad
  H.G. nr.1.631/2004 privind transmiterea unei suprafețe de teren, domeniu public al statului, din administrarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale - Agenția Domeniilor Statului în administrarea Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului, în vederea realizării activităților de interes național de către Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A
  H.G. nr.1.632/2004 privind transmiterea unei suprafețe de teren, domeniu public al statului, din administrarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale - Agenția Domeniilor Statului în administrarea Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului, în vederea realizării activităților de interes național de către Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A
  H.G. nr.1.657/2004 privind transmiterea unor suprafețe de teren, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale - Agenția Domeniilor Statului, în administrarea Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului, în vederea realizării activităților de interes național de către Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A.
  H.G. nr.1.640/2004 privind stabilirea unor măsuri pentru organizarea și funcționarea Muzeului Costumelor Populare din România
art.8 alin. (1), art.12 alin. (1) si (2)
  H.G. nr.1.704/2004 privind transmiterea unor construcții, investiții în curs, din domeniul privat al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al județului Suceava și în administrarea Consiliului Județean Suceava (abrogat prin H.G. nr.1.426/2005)
  H.G. nr.1.706/2004 privind preluarea unor drumuri din proprietatea publică a județului Neamț și din administrarea Consiliului Județean Neamț în proprietatea publică a statului și în administrarea Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului, în vederea realizării unor activități de interes național de către Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A., precum și încadrarea acestora în categoria funcțională a drumurilor naționale
  H.G. nr.1.709/2004 privind unele măsuri referitoare la dreptul de administrare și folosință asupra unei suprafețe de teren, proprietate privată a statului
  H.G. nr.1.702/2004 privind transmiterea fără plată a unor bunuri mobile din domeniul privat al statului și din administrarea Autorității pentru Valorificarea Activelor Statului în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Administrației și Internelor, pentru Inspectoratul General al Poliției Române
  H.G. nr.1.724/2004 privind transmiterea unui imobil din proprietatea publică a statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în proprietatea publică a județului Vaslui și în administrarea Consiliului Județean Vaslui
  H.G. nr.1.718/2004 privind darea în administrarea Ministerului Justiției a unui imobil din domeniul public al statului
  H.G. nr.1.722/2004 privind transmiterea unui imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Justiției în administrarea Ministerului Culturii și Cultelor, pentru Patriarhia Română - Episcopia Giurgiului
  H.G. nr.1.725/2004 privind transmiterea suprafețelor rutiere aeronautice și a terenurilor aferente zonelor de siguranță ale Aeroportului Bacău din domeniul public al statului și din administrarea Consiliului Județean Bacău, respectiv a Ministerului Apărării Naționale, în domeniul public al județului Bacău și în administrarea Consiliului Județean Bacău, pentru Regia Autonomă "Aeroportul Bacău"
  H.G. nr.1.741/2004 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al orașului Vânju Mare și în administrarea Consiliului Local al Orașului Vânju Mare, județul Mehedinți
  H.G. nr.1.742/2004 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al comunei Bradu și în administrarea Consiliului Local al Comunei Bradu, județul Argeș
  H.G. nr.1.744/2004 privind transmiterea unei părți dintr-un imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Apărării Naționale în administrarea Ministerului Administrației și Internelor, pentru Inspectoratul General al Poliției de Frontieră
  H.G. nr.1.747/2004 privind transmiterea unor terenuri aflate în domeniul public al statului din administrarea Companiei Naționale "Administrația Porturilor Maritime" - S.A. Constanța în administrarea Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor
  H.G. nr.1.743/2004 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al municipiului Roman și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Roman, județul Neamț
  H.G. nr.1.748/2004 privind transmiterea unor terenuri din fondul funciar agricol, în suprafață totală de 370,84 ha, din domeniul privat al statului și din administrarea Agenției Domeniilor Statului în fondul forestier proprietate publică a statului și în administrarea Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva
  H.G. nr.1.768/2004 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Mediului și Gospodăririi Apelor în domeniul public al județului Arad și în administrarea Consiliului Județean Arad
  H.G. nr.1.770/2004 privind schimbarea titularului dreptului de proprietate și de administrare asupra unor imobile situate în municipiul Pitești, județul Argeș
  H.G. nr.1.771/2004 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Finanțelor Publice în domeniul public al municipiului Alba Iulia și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Alba Iulia, județul Alba
  H.G. nr.1.740/2004 privind trecerea unor imobile din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al municipiului Hunedoara și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Hunedoara, județul Hunedoara
  H.G. nr.1.745/2004 privind trecerea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al municipiului Vaslui, județul Vaslui, și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Vaslui
  H.G. nr.1.746/2004 privind transmiterea unui imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Apărării Naționale în administrarea Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului, pentru Centrul Român pentru Pregătirea și Perfecționarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV
  H.G. nr.1.749/2004 privind trecerea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Administrației și Internelor în domeniul public al comunei Girov și în administrarea Consiliului Local al Comunei Girov, județul Neamț
  H.G. nr.1.750/2004 privind schimbarea titularului dreptului de proprietate și de administrare asupra unor imobile situate în municipiul Calafat, județul Dolj
  H.G. nr.1.751/2004 privind trecerea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Administrației și Internelor în domeniul public al orașului Zlatna și în administrarea Consiliului Local al Orașului Zlatna, județul Alba
  H.G. nr.1.807/2004 privind transmiterea în administrarea Ministerului Administrației și Internelor a unui imobil din domeniul public al statului
  H.G. nr.1.808/2004 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al comunei Furculești și în administrarea Consiliului Local al Comunei Furculești, județul Teleorman
  H.G. nr.1.811/2004 privind transmiterea unui imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Direcției pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală a Județului Satu Mare în administarea Inspectoratului Teritorial pentru Calitatea Semințelor și a Materialului Săditor al Județului Satu Mare
  H.G. nr.1.810/2004 privind trecerea unor imobile din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al municipiului Zalău și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Zalău, județul Sălaj
  H.G. nr.1.803/2004 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat" în domeniul privat al statului și în administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat"
  H.G. nr.1.812/2004 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Finanțelor Publice în domeniul public al comunei Mihai Bravu, județul Giurgiu, și în administrarea Consiliului Local al Comunei Mihai Bravu, județul Giurgiu
  H.G. nr.1.813/2004 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Administrației și Internelor în domeniul public al comunei Mirșid, județul Sălaj, și în administrarea Consiliului Local al Comunei Mirșid, județul Sălaj
  H.G. nr.1.804/2004 privind transmiterea unor imobile din domeniul privat al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al municipiilor Miercurea-Ciuc, județul Harghita, și Târgoviște, județul Dâmbovița, și în administrarea consiliilor locale ale acestora
  H.G. nr.1.809/2004 privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor construcții aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale
  H.G. nr.1805/2004 privind reglementarea situației juridice a unor imobile
  H.G. nr.1.877/2004 privind transmiterea unui teren din domeniul privat al statului și din administrarea Regiei Autonome "Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian - ROMATSA", precum și a construcțiilor aferente din proprietatea Regiei Autonome "Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian - ROMATSA" în domeniul public al orașului Țăndărei și în administrarea Consiliului Local al Orașului Țăndărei, județul Ialomița
  H.G. nr.1.884/2004 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Muncii, Solidarității Sociale și Familiei în domeniul public al județului Suceava și în administrarea Consiliului Județean Suceava
  H.G. nr.1.885/2004 privind transmiterea în administrarea Ministerului Muncii, Solidarității Sociale și Familiei, pentru Direcția pentru Dialog, Familie și Solidaritate Socială Iași, și în administrarea Ministerului Administrației și Internelor, pentru Prefectura Județului Iași, a unui imobil aflat în domeniul public al statului
  H.G. nr.1.887/2004 privind transmiterea unor imobile din domeniul public și privat al statului și din administrarea Ministerului Educației și Cercetării în domeniul public și privat al municipiului Buzău și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Buzău, județul Buzău
  H.G. nr.1.875/2004 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Justiției în domeniul public al municipiului Oltenița și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Oltenița, județul Călărași
  H.G. nr.1.876/2004 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al comunei Moțăței și în administrarea Consiliului Local al Comunei Moțăței, județul Dolj
  H.G. nr.1.878/2004 privind trecerea unor construcții aflate în administrarea Ministerului Administrației și Internelor din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia
  H.G. nr.1.880/2004 privind transmiterea unui imobil, proprietate privată a statului, din administrarea Secretariatului General al Guvernului în administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat"
  H.G. nr.1.882/2004 privind transmiterea, cu plată, a unei părți dintr-un imobil din patrimoniul Companiei Naționale a Imprimeriilor "Coresi" - S.A. în proprietatea statului și în administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat"
  H.G. nr.1874/2004 privind trecerea unor imobile din domeniul public al statului și din administrarea Administrației Naționale "Apele Române" în domeniul public al comunelor Aninoasa și Răzvad, județul Dâmbovița, și în administrarea consiliilor locale ale acestora
  H.G. nr.1.889/2004 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Centrului Național al Cinematografiei în domeniul public al municipiului Focșani și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Focșani, județul Vrancea
  H.G. nr.1.923/2004 privind transmiterea unui imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Educației și Cercetării - Inspectoratul Școlar Județean Mureș - în administrarea Ministerului Educației și Cercetării, pentru Universitatea "Petru Maior" din Târgu Mureș
  H.G. nr.1.924/2004 privind transmiterea unui teren, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Educației și Cercetării - Clubul Sportiv Școlar nr. 5 București în administrarea Ministerului Culturii și Cultelor, pentru Parohia "Sfântul Gheorghe" Plevna București
  H.G. nr.1.922/2004 privind transmiterea unui teren din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al municipiului Râmnicu Sărat și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Râmnicu Sărat, județul Buzău
  H.G. nr.1.925/2004 privind schimbarea titularului dreptului de proprietate și de administrare asupra unor imobile situate în orașul Pecica, județul Arad
  H.G. nr.1.936/2004 privind trecerea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Finanțelor Publice în domeniul public al județului Vrancea și în administrarea Consiliului Județean Vrancea
  H.G. nr.1.938/2004 privind transmiterea unor sectoare de drum din proprietatea publică a județului Vrancea și din administrarea Consiliului Județean Vrancea în proprietatea publică a statului și în administrarea Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului, în vederea realizării activităților de interes național de către Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A
  H.G. nr.1.935/2004 privind transmiterea unei părți dintr-un imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Apărării Naționale în administrarea Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, pentru Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranței Naționale și Autorității Judecătorești
  H.G. nr.1.977/2004 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Sănătății - Direcția de Sănătate Publică a Județului Ilfov - în domeniul public al comunei Clinceni și în administrarea Consiliului Local al Comunei Clinceni, județul Ilfov
  H.G. nr.1.992/2004 privind transmiterea unor imobile din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al municipiului Turnu Măgurele, județul Teleorman, și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Turnu Măgurele
  H.G. nr.1.993/2004 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al comunei Chiajna, județul Ilfov, și în administrarea Consiliului Local al Comunei Chiajna
  H.G. nr.1.978/2004 privind transmiterea unui imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Direcției pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală a Municipiului București în administrarea Laboratorului Central pentru Controlul Reziduurilor de Pesticide în Plante și Produse Vegetale
  H.G. nr.1.995/2004 privind trecerea unui imobil din domeniul privat al statului și din administrarea Curții de Conturi în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Justiției - Tribunalul Vrancea
  H.G. nr.1.979/2004 privind preluarea unor sectoare de drumuri județene din domeniul public al județului Brașov și din administrarea Consiliului Județean Brașov, precum și din domeniul public al județului Covasna și din administrarea Consiliului Județean Covasna în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului, în vederea realizării de către Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A. a activităților de interes național în domeniul administrării drumurilor naționale în condițiile legii, precum și încadrarea acestor sectoare de drum în categoria funcțională a drumurilor naționale
art. 9 alin. (2) si art. 12 alin. (1) si (2)
  H.G. nr.1.974/2004 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.348/2001 privind atestarea domeniului public al județului Buzău, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Buzău
  H.G. nr.1.975/2004 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.350/2001 privind atestarea domeniului public al județului Dâmbovița, precum și al municipiului Târgoviște, al orașelor și comunelor din județul Dâmbovița
  H.G. nr.2.060/2004 pentru aprobarea inventarelor bunurilor din domeniul public al statului (abrogat prin H.G. nr.1.705/2006)
art.20 alin. (2)
  H.G. nr.2.050/2004 privind transmiterea fără plată a unui imobil din domeniul privat al statului și din administrarea Autorității pentru Valorificarea Activelor Statului în domeniul public al statului și în administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat" (abrogat prin O.G. nr.17/2005)
  H.G. nr.2.103/2004 privind transmiterea în administrarea Ministerului Public a unui imobil din domeniul public al statului
  H.G. nr.2.063/2004 privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor imobile aflate în administrarea Centrului European de Cultură din Sinaia
  H.G. nr.2.064/2004 privind transmiterea fără plată a unui teren, aflat în proprietatea publică a statului, din administrarea Agenției Domeniilor Statului în administrarea Administrației Naționale de Meteorologie
  H.G. nr.2.065/2004 privind transmiterea fără plată a unui teren, aflat în proprietatea publică a statului, din administrarea Agenției Domeniilor Statului în administrarea Administrației Naționale de Meteorologie
  H.G. nr.2.067/2004 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Administrației și Internelor în domeniul public al municipiului Alexandria și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Alexandria, județul Teleorman
  H.G. nr.2.069/2004 privind transmiterea unui sector de drum național, proprietate publică a statului, din administrarea Consiliului Local al Municipiului Drobeta-Turnu Severin în administrarea Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului, în vederea realizării de către Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A. a activităților de interes național
  H.G. nr.2.086/2004 privind transmiterea unui imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Apărării Naționale în administrarea Ministerului Educației și Cercetării, pentru Universitatea din Oradea
  H.G. nr.2.087/2004 privind trecerea unor terenuri din domeniul public al statului și din administrarea Agenției Domeniilor Statului în domeniul public al Județului Brăila și în administrarea Consiliului Județean Brăila
  H.G. nr.2.085/2004 privind transmiterea unei părți dintr-un imobil proprietate publică a statului din administrarea Ministerului Apărării Naționale în administrarea Ministerului Administrației și Internelor
  H.G. nr.2.084/2004 privind transmiterea unor terenuri din domeniul public al statului și din administrarea Agenției Domeniilor Statului în domeniul privat al statului
art.10 alin. (2)
  H.G. nr.2.114/2004 privind transmiterea unor terenuri în suprafață totală de 450,97 ha din domeniul privat al statului și din administrarea Agenției Domeniilor Statului în fondul forestier proprietate publică a statului și în administrarea Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva
  H.G. nr.2.118/2004 privind transmiterea suprafeței de 309,87 ha din domeniul public al statului și din administrarea Agenției Domenilor Statului și a suprafeței de 375,00 ha ce constituie Lacul Blasova, aflată în administrarea Administrației Naționale "Apele Române", în domeniul public al județului Brăila și în administrarea Consiliului Județean Brăila
  H.G. nr.2.068/2004 privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor construcții aflate în administrarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale
  H.G. nr.2.099/2004 privind trecerea unor construcții aflate în administrarea Ministerului Administrației și Internelor din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia
  H.G. nr.2.078/2004 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor construcții aflate în administrarea Ministerului Administrației și Internelor
  H.G. nr.2.130/2004 privind trecerea, fără plată, a unor imobile din proprietatea privată a statului, situate în municipiul București, bd. Iuliu Maniu nr. 1-3, sectorul 6, în patrimoniul Confederației Naționale a Sindicatelor Libere din România - Frăția, pentru Institutul de Educație și Studii Sindicale
  H.G. nr.2.127/2004 pentru stabilirea unor măsuri referitoare la dreptul de administrare și folosință asupra unei suprafețe de teren, proprietate privată a statului
  H.G. nr.2.143/2004 privind transmiterea unui imobil din domeniul privat al statului și din administrarea Regiei Autonome de Distribuție și Exploatare a Filmelor "Româniafilm" în domeniul public al județului Argeș și în administrarea Consiliului Județean Argeș
  H.G. nr.2.145/2004 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Sănătății - Direcția de Sănătate Publică a Județului Galați în domeniul public al județului Galați și în administrarea Consiliului Județean Galați
  H.G. nr.2.146/2004 privind schimbarea titularului dreptului de proprietate și de administrare asupra unor imobile situate în orașul Oțelu Roșu, județul Caraș-Severin
  H.G. nr.2.147/2004 privind darea în administrarea Ministerului Administrației și Internelor a unui imobil din domeniul public al statului
  H.G. nr.2.148/2004 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Autorității Naționale de Control - Autoritatea Națională a Vămilor în domeniul public al municipiului Târgu Mureș și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Târgu Mureș
  H.G. nr.2.158/2004 privind transmiterea lacului Zăton în suprafață de 450 ha din domeniul public al statului și din administrarea Administrației Naționale "Apele Române" în domeniul public al județului Brăila și în administrarea Consiliului Județean Brăila
  H.G. nr.2.160/2004 privind transmiterea, cu plată, a rețelei de termoficare din domeniul privat al statului și din patrimoniul Societății Comerciale "Uzina Termoelectrică Midia" - S.A. Năvodari în domeniul public al orașului Năvodari și în administrarea Consiliului Local al Orașului Năvodari
  H.G. nr.2.172/2004 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 97/2002 privind darea în folosință gratuită a unor bunuri imobile, proprietate publică a statului, aflate în administrarea Ministerului Tineretului și Sportului, unor federații sportive naționale și Comitetului Olimpic Român și pentru transmiterea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor bunuri imobile aflate în administrarea Agenției Naționale pentru Sport și în folosința gratuită a unor structuri sportive
  H.G. nr.2.166/2004 privind trecerea unei părți dintr-un imobil din domeniul public al statului în domeniul privat al statului și în proprietatea Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Metale și Resurse Radioactive - ICPMRR București
  H.G. nr.2.187/2004 privind transmiterea unui imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Consiliului Local al Municipiului Turda în administrarea Ministerului Justiției
  H.G. nr.2.135/2004 pentru aprobarea închirierii bunurilor imobile, proprietate publică a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome a Distribuției și Exploatării Filmelor "Româniafilm"
  H.G. nr.2.197/2004 privind darea în administrare Ministerului Administrației și Internelor a unui imobil din domeniul public al statului, pentru Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Brăila
  H.G. nr.2.198/2004 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 967/2002 privind atestarea domeniului public al județului Satu Mare, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Satu Mare
  H.G. nr.2.230/2004 privind trecerea unui teren din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al județului Bacău și în administrarea Consiliului Județean Bacău
  H.G. nr.2.247/2004 privind schimbarea titularului dreptului de proprietate și de administrare asupra unor imobile
  H.G. nr.2.258/2004 pentru aprobarea concesionării unei părți dintr-un imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Apărării Naționale
  H.G. nr.2.253/2004 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Finanțelor Publice - Direcția Generală a Finanțelor Publice Olt în domeniul public al orașului Piatra-Olt și în administrarea Consiliului Local al Orașului Piatra-Olt, județul Olt
  H.G. nr.2.260/2004 privind trecerea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Agenției Naționale pentru Sport în domeniul public al municipiului Constanța și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Constanța
  H.G. nr.2.259/2004 privind transmiterea unor terenuri, în suprafață totală de 993,21 ha, din domeniul privat al statului și din administrarea Agenției Domeniilor Statului în fondul forestier proprietate publică a statului și în administrarea Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva
  H.G. nr.2.285/2004 privind transmiterea unei părți dintr-un imobil din domeniul privat al statului și din administrarea Regiei Autonome de Distribuție și Exploatare a Filmelor "Româniafilm" în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Administrației și Internelor
  H.G. nr.2.266/2004 pentru darea în administrare Ministerului Finanțelor Publice - Agenția Națională de Administrare Fiscală - Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili a unor bunuri imobile, proprietate publică a statului
  H.G. nr.2.292/2004 privind transmiterea unor imobile din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Justiției - Administrația Națională a Penitenciarelor - Penitenciarul Slobozia în domeniul public al comunei Alexeni și în administrarea Consiliului Local al Comunei Alexeni, județul Ialomița
  H.G. nr.2.207/2004 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor construcții aflate în administrarea Ministerului Administrației și Internelor
  H.G. nr.2.276/2004 privind trecerea unui imobil din domeniul privat al statului și din administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat" în domeniul public al statului și în administrarea Direcției pentru Cultură, Culte și Patrimoniul Cultural Național a Municipiului București
  H.G. nr.2.278/2004 privind trecerea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Administrației și Internelor în domeniul privat al municipiului Rădăuți și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Rădăuți
  H.G. nr.2.277/2004 privind transmiterea unor bunuri mobile, aflate în domeniul public al statului, din administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat" în administrarea Muzeului Bran din localitatea Bran, județul Brașov
  H.G. nr.2.284/2004 privind transmiterea unor sectoare de drum din proprietatea publică a județului Vrancea și din administrarea Consiliului Județean Vrancea în proprietatea publică a statului și în administrarea Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului, în vederea realizării activităților de interes național de către Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A.
  H.G. nr.2.296/2004 privind reorganizarea Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A. - Filiala Societatea Comercială de Formare a Energeticienilor din România "Formenerg" - S.A. și înființarea Societății Comerciale de Formare Profesională "Formenerg" - S.A. (abrogat prin H.G. nr.548/2005)
art. 10 alin. (2)
  H.G. nr.2.306/2004 pentru aprobarea concesionării unei părți dintr-un imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Apărării Naționale
  H.G. nr.2.307/2004 privind transmiterea unui imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Apărării Naționale în administrarea Ministerului Administrației și Internelor
  H.G. nr.2.343/2004 privind trecerea unor imobile din domeniul public al statului și din administrarea Administrației Naționale "Apele Române" în domeniul public al județului Iași și al unor unități administrativ-teritoriale de pe raza județului Iași și în administrarea Consiliului Județean Iași și a unor consilii locale din județul Iași
  H.G. nr.2.344/2004 privind trecerea unor bunuri din domeniul public sau privat al statului și din administrarea Ministerului Administrației și Internelor în domeniul public al unităților administrativ-teritoriale și în administrarea Consiliului General al Municipiului București, a consiliilor județene sau locale
  H.G. nr.2.338/2004 privind transmiterea unui imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Sănătății - Direcția de Sănătate Publică a Județului Cluj în administrarea Casei de Asigurări de Sănătate Cluj
  H.G. nr.2.333/2004 pentru aplicarea de către Ministerul Administrației și Internelor a prevederilor Legii nr. 562/2004 privind autorizarea instituțiilor publice din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională de a vinde personalului propriu unele locuințe de serviciu pe care acestea le au în administrare
  H.G. nr.2.373/2004 privind transmiterea unui imobil proprietate publică a statului din administrarea Ministerului Apărării Naționale în administrarea Ministerului Culturii și Cultelor, pentru Arhiepiscopia Ortodoxă Română Alba Iulia
  H.G. nr.2.374/2004 privind trecerea unui imobil din domeniul privat al statului și din administrarea Ministerului Educației și Cercetării în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Sănătății
  H.G. nr.2.375/2004 pentru completarea art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 533/2002 privind organizarea și funcționarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat" și pentru reglementarea situației juridice a unor imobile
art. 10 alin.(2)
  H.G. nr.2.376/2004 privind trecerea imobilului "Palatul Administrativ", proprietate publică a statului, situat în municipiul Călărași, județul Călărași, din administrarea Prefecturii Județului Călărași în administrarea temporară a Consiliului Județean Călărași
  H.G. nr.2.401/2004 privind transmiterea cu titlu gratuit a unui bun mobil din patrimoniul Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat" în patrimoniul Secretariatului General al Camerei Deputaților
  H.G. nr.2.371/2004 privind darea în administrarea Ministerului Muncii, Solidarității Sociale și Familiei, pentru Casa Județeană de Pensii Suceava, Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Suceava și Inspectoratul Teritorial de Muncă Suceava, a unor bunuri imobile proprietate publică a statului
  H.G. nr.2.413/2004 privind aprobarea unor licențe de concesiune a activității miniere de exploatare, încheiate între Agenția Națională pentru Resurse Minerale și Societatea Națională a Cărbunelui - S.A. Ploiești
art.13, art.21 alin. (1)
  H.G. nr.2.414/2004 privind aprobarea unei licențe de concesiune a activității miniere de exploatare, încheiată între Agenția Națională pentru Resurse Minerale și Societatea Comercială "FINCOM CONSTRUCT" - S.R.L.
art.13, art.21 alin. (1)
  H.G. nr.2.372/2004 privind darea în administrarea Ministerului Muncii, Solidarității Sociale și Familiei, pentru Casa Județeană de Pensii Maramureș și Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Maramureș, a unor bunuri imobile proprietate publică a statului
  H.G. nr.2.378/2004 pentru autorizarea Ministerului Culturii și Cultelor de a accepta o donație cu sarcini în favoarea statului român
  H.G. nr.2.405/2004 privind transmiterea unei suprafețe de teren, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale - Institutul de Stat pentru Testarea și Înregistrarea Soiurilor în administrarea Ministerului Educației și Cercetării - Colegiul Național pentru Fete "Buna Vestire" Grădinari, județul Olt
  H.G. nr.2.381/2004 privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor construcții aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale
  H.G. nr.2.382/2004 privind darea în administrarea Institutului Național de Statistică, pentru sediul Direcției Județene de Statistică Bacău, a unor bunuri imobile, proprietate publică a statului
  H.G. nr.2.383/2004 privind trecerea lucrării de artă monumentală "Ivan Mazepa" din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Culturii și Cultelor în domeniul public al municipiului Galați și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Galați
  H.G. nr.2.409/2004 privind schimbarea titularului dreptului de proprietate și administrare asupra unor imobile situate în municipiul Craiova, județul Dolj
  H.G. nr.2.443/2004 privind transmiterea unui imobil din domeniul privat al statului și din administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat" în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Culturii și Cultelor, pentru Episcopia Ortodoxă a Covasnei și Harghitei
  H.G. nr.2.456/2004 privind transmiterea, cu plată, a Depozitului de zgură și cenușă mal drept râul Trotuș, cu mijloacele fixe aferente, din patrimoniul Societății Comerciale de Producere a Energiei Electrice și Termice "Termoelectrica" - S.A. București în domeniul public al municipiului Onești și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Onești, județul Bacău
  H.G. nr.2.441/2004 privind trecerea unor construcții aflate în administrarea Ministerului Administrației și Internelor din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia
  H.G. nr.2.442/2004 privind darea în administrarea Ministerului Administrației și Internelor a unui imobil trecut în proprietatea publică a statului
  H.G. nr.2.444/2004 privind trecerea din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Culturii și Cultelor în domeniul public al orașului Gura Humorului, județul Suceava, și în administrarea Consiliului Local al Orașului Gura Humorului a lucrării de artă monumentală "Simeon Cobilanschi"
  H.G. nr.2.445/2004 privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor construcții aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale
  H.G. nr.2.458/2004 privind transmiterea unui imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Autorității Naționale de Control - Autoritatea Națională a Vămilor în administrarea Ministerului Administrației și Internelor
  H.G. nr.2.446/2004 privind transmiterea unui imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Apărării Naționale în administrarea Ministerului Administrației și Internelor, pentru Unitatea Specială de Aviație, județul Cluj
  H.G. nr.61/2005 privind trecerea unei suprafețe de teren aferente obiectivului de investiții în curs "Sala polivalentă" din domeniul privat al statului și din administrarea Prefecturii Județului Galați în domeniul public al județului Galați și în administrarea Consiliului Județean Galați
  H.G. nr.60/2005 privind organizarea și funcționarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat"
art. 12 alin. (1) si (2)
  H.G. nr.81/2005 privind darea în administrarea Ministerului Muncii, Solidarității Sociale și Familiei, pentru Casa de Pensii a Municipiului București, a unui imobil proprietate publică a statului
  H.G. nr.131/2005 privind trecerea unor construcții aflate în administrarea Ministerului Administrației și Internelor din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia
  H.G. nr.129/2005 privind transmiterea unor bunuri imobile în proprietatea publică a unor unități administrativ-teritoriale din județul Hunedoara și în administrarea consiliilor locale ale acestora
  H.G. nr.160/2005 privind transmiterea unui imobil, proprietate privată a statului, din administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat" în proprietatea publică a statului și în administrarea Ministerului Educației și Cercetării
  H.G. nr.161/2005 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al orașului Tășnad și în administrarea Consiliului Local al Orașului Tășnad, județul Satu Mare
  H.G. nr.162/2005 privind transmiterea unor imobile din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al municipiului Dej și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Dej, județul Cluj
  H.G. nr.163/2005 privind transmiterea unor imobile din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al comunei Sagna, județul Neamț, și al municipiului Tecuci, județul Galați, și în administrarea consiliilor locale ale acestora
  H.G. nr.180/2005 privind transmiterea, fără plată, a unui teren din domeniul privat al statului și din administrarea Agenției Domeniilor Statului în domeniul privat al orașului Videle și în administrarea Consiliului Local al Orașului Videle, județul Teleorman
  H.G. nr.186/2005 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.747/2004 privind transmiterea unor terenuri aflate în domeniul public al statului din administrarea Companiei Naționale "Administrația Porturilor Maritime" - S.A. Constanța în administrarea Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor
  H.G. nr.187/2005 privind transmiterea cu plată a unui imobil din proprietatea privată a Companiei Naționale "Aeroportul Internațional Henri Coandă - București" - S.A. în domeniul public al statului și în administrarea Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor
  H.G. nr.190/2005 privind schimbarea regimului juridic al unui teren, aflat în proprietatea publică a statului și în administrarea Ministerului Apărării Naționale, în vederea realizării programului de construire de locuințe pentru personalul acestei instituții
  H.G. nr.197/2005 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Administrației și Internelor în domeniul public al municipiului Salonta și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Salonta, județul Bihor
  H.G. nr.199/2005 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al comunei Brebu, județul Caraș-Severin, și în administrarea Consiliului Local al Comunei Brebu
  H.G. nr.202/2005 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al comunei Afumați și în administrarea Consiliului Local al Comunei Afumați, județul Ilfov
  H.G. nr.203/2005 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Serviciului Român de Informații în domeniul public al comunei Bran și în administrarea Consiliului Local al Comunei Bran, județul Brașov
  H.G. nr.195/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind vânzarea de către Ministerul Apărării Naționale a locuințelor de serviciu pe care le are în administrare și trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor locuințe din administrarea sa (abrogat prin L. nr.357/2006)
art. 10 alin. (2)
  H.G. nr.222/2005 privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor construcții aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale
  H.G. nr.262/2005 privind trecerea unor terenuri, proprietate publică a statului, din administrarea Autorității Naționale a Vămilor în administrarea Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor
  H.G. nr.265/2005 privind schimbarea regimului juridic al unor imobile și pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 60/2005 privind organizarea și funcționarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat"
art. 8 alin. (1) si art. 10 alin. (2)
  H.G. nr.277/2005 privind transmiterea unui imobil din domeniul privat al statului și din administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat" în domeniul public al statului și în administrarea Autorității pentru Valorificarea Activelor Statului
art. 8 alin. (1) si art. 12 alin. (1) si (2)
  H.G. nr.285/2005 privind transmiterea unor terenuri aparținând domeniului public al statului din administrarea Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului în administrarea Autorității Navale Române
  H.G. nr.340/2005 privind trecerea unor bunuri imobile în proprietatea publică a orașului Buhuși și în administrarea Consiliului Local al Orașului Buhuși, județul Bacău
  H.G. nr.341/2005 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al comunei Buceș și în administrarea Consiliului Local al Comunei Buceș, județul Hunedoara
  H.G. nr.342/2005 privind transmiterea unor imobile din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al comunei Moșnița Nouă și în administrarea Consiliului Local al Comunei Moșnița Nouă, județul Timiș
  H.G. nr.343/2005 privind transmiterea unor imobile din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al localităților Ianca și Șuțești, județul Brăila, și în administrarea consiliilor locale ale acestora
  H.G. nr.487/2005 privind transmiterea unui imobil, aflat în domeniul public al statului, din administrarea Autorității pentru Valorificarea Activelor Statului în administrarea Ministerului Administrației și Internelor
  H.G. nr.378/2005 privind trecerea cu titlu gratuit a unui imobil din domeniul privat al statului și din administrarea Administrației Naționale "Apele Române" în domeniul public al municipiului Bacău și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Bacău, județul Bacău
  H.G. nr.375/2005 privind trecerea unei suprafețe de teren din domeniul public al statului și din administrarea Aeroclubului României în domeniul public al județului Hunedoara și în administrarea Consiliului Județean Hunedoara
  H.G. nr.377/2005 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării "aționale în domeniul public al orașului Breaza și în administrarea »onsiliului Local al Orașului Breaza, județul Prahova
  H.G. nr.383/2005 privind transmiterea unui teren în suprafață de 20 ha, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Agriculturii, Padurilor și Dezvoltării Rurale - Institutul de Stat pentru Testarea și Înregistrarea Soiurilor în administrarea Ministerului Educației și Cercetării - Grupul Școlar "Apor Peter", județul Covasna
  H.G. nr.407/2005 privind schimbarea titularului dreptului de proprietate și de administrare asupra unor imobile situate în municipiul Bistrița, județul Bistrița-Năsăud
  H.G. nr.406/2005 privind transmiterea unui imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Apărării Naționale în administrarea Consiliului Județean Tulcea
  H.G. nr.423/2005 privind transmiterea cu titlu gratuit a obiectivului de investiții în curs de execuție "Spital 150 paturi și policlinică în orașul Aleșd, județul Bihor", din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Sănătății în domeniul public al orașului Aleșd și în administrarea Consiliului Local al Orașului Aleșd, județul Bihor
  H.G. nr.424/2005 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al comunei Gavojdia și în administrarea Consiliului Local al Comunei Gavojdia, județul Timiș
  H.G. nr.426/2005 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al județului Ialomița și în administrarea Consiliului Județean Ialomița
  H.G. nr.427/2005 privind transmiterea unor suprafețe de teren din proprietatea publică a orașului Otopeni și din administrarea Consiliului Local al Orașului Otopeni în proprietatea publică a statului și în administrarea Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului, în vederea realizării activităților de interes național de către Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A.
  H.G. nr.428/2005 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al municipiului Dej, județul Cluj, și în administrarea Consiliului Local al municipiului Dej
  H.G. nr.429/2005 privind transmiterea unui imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Apărării Naționale în administrarea Ministerului Culturii și Cultelor, pentru Protopopiatul Ortodox Român Făgăraș
  H.G. nr.439/2005 privind trecerea laboratoarelor naționale de referință din structura organizatorică și din administrarea Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecția Mediului — ICIM București în structura organizatorică și în administrarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului
art. 12 alin. (1) si (2)
  H.G. nr.451/2005 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al comunei Dorna Candrenilor și în administrarea Consiliului Local al Comunei Dorna Candrenilor, județul Suceava
  H.G. nr.452/2005 privind transmiterea unei părți dintr-un imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Apărării Naționale în administrarea Ministerului Finanțelor Publice — Agenția Națională de Administrare Fiscal㠗 Autoritatea Națională a Vămilor
  H.G. nr.456/2005 HOTARÂRE privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al comunei Doclin, județul Caraș-Severin, și în administrarea Consiliului Local al Comunei Doclin
  H.G. nr.457/2005 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al comunei Buchin și în administrarea Consiliului Local al Comunei Buchin, județul Caraș-Severin
  H.G. nr.458/2005 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Administrației și Internelor în domeniul public al orașului Târgu Lăpuș și în administrarea Consiliului Local al Orașului Târgu Lăpuș, județul Maramureș
  H.G. nr.450/2005 privind transmiterea cu titlu gratuit a unui imobil din domeniul privat al statului și din administrarea Ministerului Economiei și Comerțului în domeniul public al comunei Cacica și în administrarea Consiliului Local al Comunei Cacica, județul Suceava
  H.G. nr.465/2005 privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unui imobil aflat în administrarea Serviciului de Telecomunicații Speciale
  H.G. nr.471/2005 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al comunei Mădăras și în administrarea Consiliului Local al Comunei Mădăras, județul Bihor
  H.G. nr.472/2005 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al comunei Recea, județul Maramureș, și în administrarea Consiliului Local al Comunei Recea
  H.G. nr.478/2005 privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor construcții aflate în administrarea Ministerului Administrației și Internelor
  H.G. nr.480/2005 privind transmiterea unor imobile, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Mediului și Gospod„ririi Apelor în administrarea Ministerului Educației și Cercetării, pentru Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași
  H.G. nr.473/2005 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al orașului Chișineu-Criș și în administrarea Consiliului Local al Orașului Chișineu-Criș, județul Arad
  H.G. nr.474/2005 privind trecerea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al comunei Mica, județul Cluj, și în administrarea Consiliului Local al Comunei Mica
  H.G. nr.475/2005 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al comunei Drăgănești, județul Bihor, și în administrarea Consiliului Local al Comunei Drăgănești
  H.G. nr.476/2005 privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor construcții aflate în administrarea Ministerului Administrației și Internelor
  H.G. nr.477/2005 privind transmiterea, cu titlu gratuit, a obiectivului de investiții în curs de execuție "Centrul de diagnostic și tratament cu staționar de 100 paturi — Drăgănești-Olt, județul Olt" din domeniul privat al statului și din administrarea Ministerului Sănătății în domeniul public al orașului Drăgănești-Olt și în administrarea Consiliului Local al Orașului Drăgănești-Olt, județul Olt
  H.G. nr.502/2005 privind transmiterea unor imobile din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Administrației și Internelor în domeniul public al județului Sălaj și în administrarea Consiliului Județean Sălaj
  H.G. nr.504/2005 privind transmiterea unor bunuri, aflate în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Culturii și Cultelor în administrarea Complexului Național Muzeal "Astra" Sibiu
  H.G. nr.506/2005 privind transmiterea unor terenuri din proprietatea privată a comunei Moravița și din administrarea Consiliului Local al Comunei Moravița, județul Timiș, în domeniul public al statului și în administrarea Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor
  H.G. nr.507/2005 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al comunei Dumbrăvița, județul Maramureș, și în administrarea Consiliului Local al Comunei Dumbrăvița
  H.G. nr.529/2005 privind trecerea unui teren agricol din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Administrației și Internelor în domeniul privat al statului
  H.G. nr.565/2005 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al comunei Podari și în administrarea Consiliului Local al Comunei Podari, județul Dolj
  H.G. nr.566/2005 privind transmiterea unui teren arabil din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Administrației și Internelor în domeniul public al municipiului Giurgiu și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu
  H.G. nr.568/2005 privind transmiterea unei părți dintr-un imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Apărării Naționale în administrarea Ministerului Justiției
  H.G. nr.576/2005 pentru trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unor imobile aflate în administrarea Serviciului de Informații Externe și a Serviciului de Protecție și Pază
  H.G. nr.585/2005 privind schimbarea titularului dreptului de proprietate și de administrare a unor imobile situate în municipiul București
  H.G. nr.589/2005 privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unor construcții aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale
  H.G. nr.604/2005 privind transmiterea fără plată a unor imobile din domeniul public al statului, respectiv din domeniul privat al statului, și din administrarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale, Institutul de Stat pentru Testarea și Înregistrarea Soiurilor - Centrul pentru Testarea Soiurilor Lugoj, în domeniul privat al municipiului Lugoj și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Lugoj, județul Timiș
  H.G. nr.595/2005 privind transmiterea unor imobile din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Culturii și Cultelor în domeniul public al județului Botoșani și în administrarea Consiliului Județean Botoșani
  H.G. nr.598/2005 privind trecerea unei construcții aflate în administrarea Ministerului Administrației și Internelor din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia
  H.G. nr.599/2005 privind transmiterea unor imobile din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Administrației și Internelor în domeniul public al municipiului Giurgiu și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu
  H.G. nr.601/2005 privind transmiterea unei părți dintr-un imobil din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al comunei Păltiniș și în administrarea Consiliului Local al Comunei Păltiniș, județul Caraș-Severin
  H.G. nr.600/2005 privind transmiterea unor imobile din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Administrației și Internelor în domeniul public al muncipiului Giurgiu și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu
  H.G. nr.602/2005 privind transmiterea unei părți dintr-un imobil din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al orașului Beiuș și în administrarea Consiliului Local al Orașului Beiuș, județul Bihor
  H.G. nr.603/2005 privind darea în administrarea Ministerului Administrației și Internelor, pentru Prefectura Județului Dolj, a unui imobil trecut în domeniul public al statului
  H.G. nr.619/2005 privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor active corporale de natura mijloacelor fixe concesionate Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A., Sucursala de Transport Sibiu
  H.G. nr.596/2005 privind trecerea unui bun imobil aflat în administrarea Ministerului Administrației și Internelor din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia
  H.G. nr.620/2005 privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor mijloace fixe aflate în concesiunea Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A., Sucursala de Transport București
  H.G. nr.597/2005 privind trecerea unor imobile aflate în administrarea Ministerului Administrației și Internelor din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia
  H.G. nr.593/2005 privind trecerea unor terenuri agricole din proprietatea publică a statului și din administrarea Agenției Domeniilor Statului în proprietatea privată a statului și în administrarea Agenției Domeniilor Statului
  H.G. nr.638/2005 privind transmiterea unor imobile din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Educației și Cercetării în domeniul public al municipiului Reșița și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Reșița, județul Caraș-Severin, pentru Liceul Teoretic "Traian Vuia"
  H.G. nr.647/2005 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Administrației Naționale a Rezervelor de Stat în domeniul public al comunei Podoleni și în administrarea Consiliului Local al Comunei Podoleni, județul Neamț
  H.G. nr.670/2005 privind transmiterea a două imobile din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al județului Bihor și în administrarea Consiliului Județean Bihor
art. 9 alin. (1) si art. 12 alin. (1) si (2)
  H.G. nr.691/2005 privind trecerea unor imobile din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Administrației și Internelor în domeniul public al municipiului Târgoviște și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Târgoviște, județul Dâmbovița
  H.G. nr.692/2005 privind transmiterea unei părți dintr-un imobil din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Administrației și Internelor în domeniul public al municipiului Giurgiu și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu
  H.G. nr.693/2005 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Administrației și Internelor în domeniul public al municipiului Giurgiu și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu
  H.G. nr.696/2005 privind transmiterea unei părți dintr-un imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Apărării Naționale în administrarea Ministerului Administrației și Internelor
  H.G. nr.688/2005 privind trecerea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al comunei Bărcănești, județul Ialomița, și în administrarea Consiliului Local al Comunei Bărcănești
  H.G. nr.725/2005 pentru aprobarea închirierii terenurilor din fondul forestier proprietate publică a statului și aflate în administrarea Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva, în scopul înființării și funcționării crescătoriilor de vânat și a complexurilor de vânătoare
art. 14 - 16
  H.G. nr.736/2005 privind transmiterea unor imobile din domeniul public al statului și din administrarea Serviciului Român de Informații în domeniul public al județului Arad și în administrarea Consiliului Județean Arad
  H.G. nr.737/2005 privind transmiterea Complexului Sportiv "1 Mai" (Zăvoi) din domeniul public al statului și din administrarea Agenției Naționale pentru Sport în domeniul public al municipiului Râmnicu Vâlcea și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Râmnicu Vâlcea, județul Vâlcea
  H.G. nr.720/2005 privind schimbarea titularului dreptului de proprietate și de administrare asupra unor terenuri situate în municipiul Arad, județul Arad
  H.G. nr.757/2005 privind transmiterea, cu titlu gratuit, a unui teren din domeniul privat al statului și din administrarea Agenției Domeniilor Statului în domeniul public al județului Tulcea și în administrarea Regiei Autonome "Aeroportul Tulcea"
  H.G. nr.714/2005 privind schimbarea titularilor dreptului de administrare asupra unor terenuri situate pe teritoriul administrativ al municipiului Calafat, județul Dolj, necesare realizării infrastructurii conexe de pe teritoriul românesc aferente obiectivului de investiție "Pod peste fluviul Dunărea, la Calafat-Vidin"
  H.G. nr.758/2005 privind transmiterea unor bunuri aparținând domeniului public al statului din administrarea Consiliului Local al Municipiului Brăila în administrarea Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului și concesionarea, prin atribuire directă, către Compania Națională "Administrația Porturilor Dunării Maritime" - S.A. Galați
  H.G. nr.782/2005 privind transmiterea unor imobile din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al municipiului Marghita și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Marghita, județul Bihor
  H.G. nr.780/2005 privind transmiterea unei suprafețe de teren aflate în proprietatea publică a statului din administrarea Ministerului Educației și Cercetării Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Mașini și Instalații destinate Agriculturii și Industriei Alimentare în administrarea Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului, în vederea realizării activităților de interes național de către Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A
  H.G. nr.794/2005 privind transmiterea unui imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Apărării Naționale în administrarea Ministerului Administrației și Internelor, pentru Grupul de Pompieri "Avram Iancu" al județului Cluj
  H.G. nr.795/2005 privind trecerea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al orașului Lipova și în administrarea Consiliului Local al Orașului Lipova, județul Arad (abrogat prin H.G. nr.1/2016)
  H.G. nr.848/2005 privind trecerea unei construcții aflate în administrarea Ministerului Administrației și Internelor din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia
  H.G. nr.849/2005 privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor construcții aflate în administrarea Ministerului Administrației și Internelor
  H.G. nr.850/2005 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Administrației și Internelor în domeniul public al municipiului Carei și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Carei, județul Satu Mare
  H.G. nr.845/2005 privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor construcții aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale
  H.G. nr.846/2005 privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor construcții aflate în administrarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale
  H.G. nr.847/2005 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al comunei Valea Mare și în administrarea Consiliului Local al Comunei Valea Mare, județul Olt
  H.G. nr.851/2005 privind transmiterea unor construcții și a terenului aferent acestora, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Apărării Naționale în administrarea Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva
  H.G. nr.844/2005 privind transmiterea unor terenuri, în suprafață totală de 100,05 ha, din domeniul public și privat al statului și din administrarea Ministerului Administrației și Internelor în domeniul privat al orașului Baraolt și în administrarea Consiliului Local al Orașului Baraolt, județul Covasna
  H.G. nr.856/2005 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al comunei Bistra și în administrarea Consiliului Local al Comunei Bistra, județul Alba
  H.G. nr.857/2005 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al comunei Poiana Mare și în administrarea Consiliului Local al Comunei Poiana Mare, județul Dolj
  H.G. nr.858/2005 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Public în domeniul public al comunei Podu Turcului și în administrarea Consiliului Local al Comunei Podu Turcului, județul Bacău
  H.G. nr.859/2005 privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor construcții aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale
  H.G. nr.867/2005 privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor imobile aflate în administrarea Ministerului Finanțelor Publice
  H.G. nr.868/2005 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Finanțelor Publice - Agenția Națională de Administrare Fiscală - Autoritatea Națională a Vămilor în domeniul public al comunei Băcia și în administrarea Consiliului Local al Comunei Băcia, județul Hunedoara
  H.G. nr.853/2005 privind transmiterea unei părți dintr-un imobil din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Administrației și Internelor în domeniul public al orașului Ovidiu și în administrarea Consiliului Local al Orașului Ovidiu, județul Constanța
  H.G. nr.855/2005 privind trecerea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al comunei Sântimbru și în administrarea Consiliului Local al Comunei Sântimbru, județul Alba
  H.G. nr.852/2005 privind schimbarea regimului juridic al unor bunuri mobile, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale
  H.G. nr.919/2005 privind trecerea unui imobil din domeniul public în domeniul privat al statului și vânzarea acestuia de către Ministerul Apărării Naționale
  H.G. nr.931/2005 privind transmiterea unei părți dintr-un imobil din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Administrației și Internelor în domeniul public al orașului Târgu Frumos și în administrarea Consiliului Local al Orașului Târgu Frumos, județul Iași
  H.G. nr.935/2005 privind transmiterea unor imobile, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Apărării Naționale în administrarea Ministerului Administrației și Internelor
  H.G. nr.943/2005 privind darea în administrarea Ministerului Administrației și Internelor a unui teren în suprafață de 1.200 m2 aflat în domeniul public al statului
  H.G. nr.944/2005 privind trecerea unei construcții aflate în administrarea Ministerului Administrației și Internelor din domeniul public al statului în domeniul privat al statului
  H.G. nr.945/2005 privind trecerea unor imobile aflate în administrarea Ministerului Administrației și Internelor din domeniul public al statului în domeniul privat al statului
  H.G. nr.950/2005 privind transmiterea unui sector al drumului forestier "Stejăreni" și a terenului aferent acestuia din domeniul public al statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor Romsilva în domeniul public al comunei Daneș și în administrarea Consiliului Local al Comunei Daneș, județul Mureș
  H.G. nr.968/2005 privind darea în administrarea Ministerului Finanțelor Publice - Agenția Națională de Administrare Fiscală - Direcția Generală a Finanțelor Publice a Municipiului București a unor bunuri imobile, proprietate publică a statului
  H.G. nr.970/2005 privind transmiterea unui imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Finanțelor Publice în administrarea Ministerului Public - Parchetul Național Anticorupție
  H.G. nr.988/2005 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al municipiului Galați și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Galați, județul Galați
  H.G. nr.1.061/2005 privind schimbarea temporară a regimului juridic al unui teren aparținând domeniului public al statului, situat pe teritoriul administrativ al municipiului Calafat, județul Dolj, în vederea finanțării și realizării unui obiectiv militar afectat de construcția noului pod peste fluviul Dunărea, la Calafat - Vidin
  H.G. nr.1.081/2005 privind trecerea unei construcții aflate în administrarea Ministerului Administrației și Internelor din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia
  H.G. nr.1.082/2005 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Administrației și Internelor în domeniul public al municipiului Vatra Dornei și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Vatra Dornei, județul Suceava
  H.G. nr.1.084/2005 privind transmiterea unei părți dintr-un imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Apărării Naționale în administrarea Ministerului Public, pentru Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție
  H.G. nr.1.083/2005 privind transmiterea unui teren aflat în domeniul public al statului din administrarea Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului în administrarea Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor
  H.G. nr.1.107/2005 privind darea în administrarea Ministerului Muncii, Solidarității Sociale și Familiei Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă - Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Iași a unui bun imobil proprietate publică a statului
  H.G. nr.1.863/2005 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 978/2002 privind atestarea domeniului public al județului Sibiu, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Sibiu
  H.G. nr.101/2010 pentru modificarea și completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 1.348/2001 privind atestarea domeniului public al județului Buzău, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Buzău și a anexei nr. 10 la Hotărârea Guvernului nr. 897/2006 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.348/2001 privind atestarea domeniului public al județului Buzău, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Buzău
  H.G. nr.491/2010 privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unor construcții aflate în administrarea Ministerului Administrației și Internelor, în vederea scoaterii din funcțiune și casării și pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006
  H.G. nr.518/2010 privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor mijloace fixe de pe raza de activitate a Sucursalei Regionala de Căi Ferate Iași, aflate în administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii și în concesiunea Companiei Naționale de Căi Ferate "C.F.R."- S.A., în vederea scoaterii din funcțiune, casării și valorificării
  H.G. nr.601/2010 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.353/2001 privind atestarea domeniului public al județului Ialomița, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Ialomița
  H.G. nr.630/2010 pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 908/2002 privind atestarea domeniului public al județului Vrancea, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Vrancea
  H.G. nr.629/2010 pentru modificarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 964/2002 privind atestarea domeniului public al județului Mureș, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Mureș
  H.G. nr.707/2010 pentru modificarea și completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 1.352/2001 privind atestarea domeniului public al județului Hunedoara, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Hunedoara
  H.G. nr.739/2010 privind schimbarea încadrării în categorii funcționale și a regimului juridic al unui sector de drum din județul Sibiu, precum și pentru modificarea traseului drumului național DN 1
art. 9 alin. (1), art. 12 alin. (1) și (2)
  H.G. nr.727/2010 privind darea în administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii a unor terenuri situate în municipiul Calafat, județul Dolj, în vederea realizării de către Compania Națională de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. a obiectivului de interes național "Construcția infrastructurii de acces rutier și feroviar la cel de-al doilea pod peste Dunăre de la Calafat-Vidin"
  H.G. nr.744/2010 pentru modificarea valorilor de inventar ale unor imobile aflate în inventarul bunurilor din domeniul public al statului
  H.G. nr.747/2010 privind darea în administrarea Secretariatului de Stat pentru Culte a unui imobil proprietate publică a statului și în folosința gratuită a Episcopiei Sloboziei și Călărașilor
  H.G. nr.784/2010 privind transmiterea unui teren din domeniul public al statului din administrarea Aeroclubului României în administrarea Administrației Naționale de Meteorologie
  H.G. nr.809/2010 privind modificarea anexei nr. 41 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
  H.G. nr.810/2010 privind schimbarea încadrării în categorii funcționale și a regimului juridic ale unui sector de drum din județul Hunedoara, precum și pentru modificarea traseului drumului național DN 74
art. 9 alin. (1), art. 12 alin. (1) și (2)
  H.G. nr.820/2010 privind modificarea anexei nr. 33 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, precum și pentru transmiterea unei părți dintr-un imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Curții de Conturi a României - Camera de Conturi Vâlcea în administrarea Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale - Inspecția Muncii, pentru Inspectoratul Teritorial de Muncă Vâlcea
art. 12 alin. (1) și (2), art. 20 alin. (1) și (2)
  H.G. nr.824/2010 privind trecerea unei construcții aflate în administrarea Ministerului Administrației și Internelor Inspectoratul Județean al Poliției de Frontieră Maramureș din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcțiune și desființării, și pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
  H.G. nr.821/2010 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 963/2002 privind atestarea domeniului public al județului Mehedinți, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Mehedinți
  H.G. nr.828/2010 privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul public al unor unități administrativteritoriale a unor suprafețe de teren concesionate Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A., Sucursala de Transport Constanța și Sucursala de Transport Pitești
  H.G. nr.845/2010 privind modificarea unui parametru tehnic al unui imobil din inventarul centralizat al bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului
  H.G. nr.848/2010 privind transmiterea, fără plată, a unei părți dintr-un imobil din domeniul privat al statului și din administrarea Ministerului Administrației și Internelor Inspectoratul Județean al Poliției de Frontieră Mehedinți în domeniul public al județului Mehedinți și în administrarea Consiliului Județean Mehedinți
  H.G. nr.850/2010 privind transmiterea unui imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului - Autoritatea Națională pentru Sport și Tineret - Casa de Cultură a Studenților Cluj în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca și în administrarea Consiliului Local al Municipiului ClujNapoca
  H.G. nr.843/2010 privind stabilirea regimului juridic al unor locuințe pentru tineri, destinate închirierii, construite prin programe de investiții la nivel național și aflate în administrarea consiliilor locale, precum și a măsurilor necesare în vederea aplicării prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, referitoare la administrarea și vânzarea acestora
  H.G. nr.844/2010 pentru modificarea și completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 973/2002 privind atestarea domeniului public al județului Gorj, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Gorj
  H.G. nr.865/2010 privind trecerea unor construcții, aflate în administrarea Ministerului Administrației și Internelor Inspectoratul Județean al Poliției de Frontieră CarașSeverin, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcțiune și casării, și pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
  H.G. nr.868/2010 privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unei construcții aflate în administrarea Ministerului Administrației și Internelor, în vederea scoaterii din funcțiune și casării, și pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
  H.G. nr.869/2010 privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unei construcții aflate în administrarea Ministerului Administrației și Internelor, în vederea scoaterii din funcțiune și desființării, și pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
  H.G. nr.870/2010 privind scăderea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui imobil aflat în administrarea Ministerului Administrației și Internelor, ca urmare a retrocedării acestuia către foștii proprietari
  H.G. nr.871/2010 privind aprobarea actualizării inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului prin schimbarea unității de administrare și prin modificarea valorilor de inventar ale unui imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Administrației și Internelor
  H.G. nr.883/2010 privind transmiterea unor imobile din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului - Autoritatea Națională pentru Sport și Tineret - Clubul Sportiv "Mureșul" Târgu Mureș în domeniul public al municipiului Târgu Mureș și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Târgu Mureș
  H.G. nr.856/2010 privind scoaterea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și din administrarea Bibliotecii Naționale a României a unui imobil, ca urmare a restituirii acestuia Camerei de Comerț și Industrie a Municipiului București
  H.G. nr.900/2010 privind scăderea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unei părți dintr-un imobil aflat în administrarea Ministerului Administrației și Internelor, ca urmare a retrocedării acestuia foștilor proprietari, și pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006
  H.G. nr.901/2010 privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unor construcții aflate în administrarea Ministerului Administrației și Internelor, în vederea scoaterii din funcțiune și casării, și pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006
  H.G. nr.888/2010 privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unei construcții aflate în administrarea Ministerului Administrației și Internelor, în vederea scoaterii din funcțiune și casării, și pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
  H.G. nr.910/2010 privind transmiterea unor terenuri din domeniul privat al statului și din administrarea Agenției Domeniilor Statului în domeniul public al județului Dâmbovița și în administrarea Consiliului Județean Dâmbovița
  H.G. nr.911/2010 privind modificarea anexei nr. 10 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
art. 20
  H.G. nr.913/2010 privind trecerea unei părți dintr-un imobil din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al municipiului Lugoj și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Lugoj, județul Timiș
  H.G. nr.894/2010 privind transmiterea din domeniul public al statului și din administrarea Administrației Naționale "Apele Române" în domeniul public al municipiului București și în administrarea Consiliului General al Municipiului București a Canalului colector ape uzate de sub râul Dâmbovița (Caseta de apă uzată)
  H.G. nr.914/2010 privind trecerea unei suprafețe de teren aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale din domeniul public al statului în domeniul privat al statului, în vederea acordării acesteia în compensare, ca măsură reparatorie prin echivalent
  H.G. nr.915/2010 privind trecerea unei suprafețe de teren aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale din domeniul public al statului în domeniul privat al statului, în vederea acordării acesteia în compensare, ca măsură reparatorie prin echivalent
  H.G. nr.916/2010 privind darea în folosința gratuită a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție a unei suprafețe dintr-un imobil aflat în proprietatea publică a statului și în administrarea Înaltei Curți de Casație și Justiție
  H.G. nr.887/2010 privind modificarea și completarea anexei nr. 44 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
art. 12 alin. (1) și (2), art. 20 alin. (1)
  H.G. nr.898/2010 privind trecerea unor construcții aflate în administrarea Ministerului Administrației și Internelor - Centrul de Formare Inițială și Continuă Orăștie din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcțiune și casării, și pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
  H.G. nr.895/2010 privind reglementarea situației juridice a unor imobile din județul Tulcea
  H.G. nr.934/2010 privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unor construcții aflate în administrarea Ministerului Justiției Administrația Națională a Penitenciarelor Penitenciarul Codlea, în vederea scoaterii din funcțiune și demolării acestora
  H.G. nr.936/2010 pentru modificarea și completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 969/2002 privind atestarea domeniului public al județului Cluj, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Cluj
  H.G. nr.928/2010 privind aprobarea înscrierii în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Administrației și Internelor
  H.G. nr.921/2010 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Administrației și Internelor - Inspectoratul General al Poliției Române în domeniul public al comunei Găneasa și în administrarea Consiliului Local al Comunei Găneasa, județul Olt
  H.G. nr.927/2010 privind darea în administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii a unor bunuri imobile trecute în proprietatea publică a statului
  H.G. nr.926/2010 privind darea în administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii a unor sectoare de drum de interes județean, trecute în domeniul public al statului, din administrarea Consiliului Județean Cluj, precum și încadrarea acestora în categoria funcțională a drumurilor de interes național, în vederea realizării de către Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A. a activităților de interes național în domeniul administrării drumurilor naționale
  H.G. nr.949/2010 privind modificarea valorii de inventar a unor imobile înscrise în anexa nr. 20 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
art. 20 alin. (2)
  H.G. nr.950/2010 privind modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică anexa nr. 20
  H.G. nr.951/2010 privind modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
art. 20 alin. (1)
  H.G. nr.952/2010 privind modificarea valorii de inventar a unor imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Administrației și Internelor
art. 20 alin. (1)
  H.G. nr.953/2010 privind darea în administrarea Ministerului Administrației și Internelor, pentru Inspectoratul de Poliție al Județului Giurgiu, a unor terenuri aflate în domeniul public al statului
  H.G. nr.954/2010 privind transmiterea unui imobil din domeniul privat al statului și din administrarea Ministerului Administrației și Internelor în domeniul public al comunei Sânnicolau Român și în administrarea Consiliului Local al Comunei Sânnicolau Român, județul Bihor
  H.G. nr.958/2010 privind modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, precum și trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unor construcții-anexe aflate în administrarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură - Centrul Județean Harghita, în vederea scoaterii din funcțiune și demolării
  H.G. nr.948/2010 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 363/2002 privind atestarea domeniului public al județului Brăila, precum și al municipiului, orașelor și comunelor din județul Brăila
  H.G. nr.957/2010 privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unui mijloc fix aflat în administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii și în concesiunea Companiei Naționale "Administrația Canalelor Navigabile" - S.A. Constanța, în vederea scoaterii din funcțiune, casării și valorificării
  H.G. nr.959/2010 privind schimbarea regimului juridic al unor imobile
  H.G. nr.947/2010 pentru modificarea anexei nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 930/2002 privind atestarea domeniului public al județului Ilfov, precum și al orașelor și comunelor din județul Ilfov
  H.G. nr.964/2010 privind înființarea Institutului Regional de Gastroenterologie-Hepatologie "Prof. Dr. Octavian Fodor" Cluj-Napoca
art. 12 alin. (1) și (2)
  H.G. nr.963/2010 privind modificarea anexei nr. 40 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
art. 20
  H.G. nr.971/2010 privind transmiterea unor imobile din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al județului Dâmbovița și în administrarea Consiliului Județean Dâmbovița
  H.G. nr.972/2010 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Finanțelor Publice în domeniul public al județului Tulcea și în administrarea Consiliului Județean Tulcea
  H.G. nr.973/2010 privind transmiterea unui imobil din domeniul privat al statului și din administrarea Ministerului Administrației și Internelor - Inspectoratul Județean al Poliției de Frontieră Bihor în domeniul privat al comunei Roșiori și în administrarea Consiliului Local al Comunei Roșiori, județul Bihor
  H.G. nr.970/2010 privind transmiterea unei părți de imobil din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al județului Dâmbovița și în administrarea Consiliului Județean Dâmbovița
  H.G. nr.974/2010 privind trecerea unui imobil din domeniul public al statului în domeniul privat al municipiului Moinești și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Moinești, județul Bacău
  H.G. nr.965/2010 privind transmiterea unor imobile din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Administrației și Internelor, prin Inspectoratul de Jandarmi Județean Galați, în domeniul public al municipiului Tecuci și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Tecuci, județul Galați
  H.G. nr.984/2010 privind transmiterea unei părți dintr-un imobil din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al municipiului Botoșani și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Botoșani, județul Botoșani
  H.G. nr.988/2010 privind reglementarea regimului juridic al unor imobile situate în județul Arad
  H.G. nr.1.005/2010 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al municipiului Brăila și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Brăila, județul Brăila
  H.G. nr.1.002/2010 privind schimbarea regimului juridic al unui imobil aflat în domeniul public al statului
  H.G. nr.991/2010 privind scăderea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a două părți de teren dintr-un imobil aflat în administrarea Ministerului Administrației și Internelor, ca urmare a retrocedării acestora foștilor proprietari
  H.G. nr.999/2010 pentru modificarea și completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 1.359/2001 privind atestarea domeniului public al județului Prahova, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Prahova
  H.G. nr.990/2010 privind transmiterea unei părți a unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului - Autoritatea Națională pentru Sport și Tineret - Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Cluj în domeniul public al Municipiului Cluj-Napoca și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca
  H.G. nr.1.020/2010 privind modificarea și completarea anexei nr. 6 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
art. 12 alin. (1) și (2), art. 20
  H.G. nr.1.021/2010 pentru modificarea anexei nr. 40 la Hotărârea Guvernului nr. 971/2002 privind atestarea domeniului public al județului Botoșani, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Botoșani
  H.G. nr.1.009/2010 privind actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului prin schimbarea unității de administrare și modificarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Administrației și Internelor
art. 20 alin. (1)
  H.G. nr.1.010/2010 privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unor construcții aflate în administrarea Ministerului Administrației și Internelor, în vederea scoaterii din funcțiune și casării, și pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
  H.G. nr.1.030/2010 privind aprobarea modificării valorilor de inventar ale unor bunuri imobile din domeniul public al statului, aflate în administrarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, pentru unele unități subordonate, înregistrate în anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
  H.G. nr.1.042/2010 privind transmiterea unor bunuri din domeniul privat al statului și din administrarea Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri în domeniul public al comunei Schela și în administrarea Consiliului Local al Comunei Schela, județul Gorj
  H.G. nr.1.045/2010 privind trecerea unor construcții aflate în administrarea Ministerului Administrației și Internelor din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcțiune și casării, și pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, precum și pentru actualizarea valorilor de inventar ale unui imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Administrației și Internelor
  H.G. nr.1.046/2010 privind schimbarea titularului dreptului de administrare asupra unui teren situat în județul Tulcea
  H.G. nr.1.043/2010 privind actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului ca urmare a modificării valorii de inventar și schimbării unității de administrare a unui imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Administrației și Internelor
art. 20 alin. (1)
  H.G. nr.1.064/2010 privind retransmiterea unor sectoare de drum național, situate în intravilanul unor municipii, din administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, prin Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A., în administrarea autorităților administrației publice locale
  H.G. nr.1.068/2010 privind transmiterea parțială a unor imobile din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al municipiului Zalău și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Zalău, județul Sălaj
  H.G. nr.1.069/2010 privind transmiterea unei părți de imobil din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al orașului Lipova și în administrarea Consiliului Local al Orașului Lipova, județul Arad
  H.G. nr.1.067/2010 privind transmiterea unor imobile aflate în domeniul public al statului din administrarea Penitenciarului cu Regim de Maximă Siguranță Timișoara în administrarea Centrului de Reeducare Minori de Categoria 1 Buziaș
  H.G. nr.1.083/2010 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al comunei Odoreu și în administrarea Consiliului Local al Comunei Odoreu, județul Satu Mare
  H.G. nr.1.077/2010 privind înscrierea unui imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
  H.G. nr.1.080/2010 privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unor mijloace fixe concesionate Societății Comerciale de Producere a Energiei Electrice în Hidrocentrale "Hidroelectrica" S.A. - Sucursala Hidrocentrale Porțile de Fier
  H.G. nr.1.088/2010 privind reglementarea situației juridice a unor imobile aflate în administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat"
  H.G. nr.1.100/2010 privind reglementarea situației juridice a unor imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Apărării Naționale
  H.G. nr.1.098/2010 privind modificarea anexei nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
  H.G. nr.1.102/2010 privind transmiterea unor părți din imobile aflate în domeniul public al statului din administrarea Ministerului Apărării Naționale în administrarea Ministerului Administrației și Internelor
  H.G. nr.1.087/2010 privind transmiterea unor imobile din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al municipiului Beiuș și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Beiuș, județul Bihor
  H.G. nr.1.101/2010 privind reglementarea situației juridice a unor părți dintr-un imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Apărării Naționale, în județul Vâlcea
  H.G. nr.1.094/2010 pentru aprobarea înscrierii în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea în administrarea Ministerului Afacerilor Externe a unui imobil - Pavilionul României din Giardini della Biennale din Veneția (Italia)
  H.G. nr.1.097/2010 privind darea în administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii a unor terenuri situate în comuna Dor Mărunt, județul Călărași, trecute în domeniul public al statului, în vederea realizării de către Compania Națională de Căi Ferate "C.F.R." S.A. a obiectivului de interes național "Reabilitarea secțiunilor Băneasa-Fetești de pe linia de cale ferată București-Constanța, România"
  H.G. nr.1.099/2010 privind schimbarea încadrării în categorii funcționale și a regimului juridic ale unui sector de drum din județul Arad, precum și pentru modificarea traseului drumului național DN 79
art. 9 alin. (1), art. 12 alin. (1) și (2)
  H.G. nr.1.123/2010 privind transmiterea unor imobile din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al municipiului Satu Mare și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Satu Mare, județul Satu Mare, precum și transmiterea unui imobil, trecut în domeniul public al statului, din administrarea Consiliului Local al Municipiului Satu Mare în administrarea Ministerului Apărării Naționale
  H.G. nr.1.132/2010 pentru modificarea și completarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.352/2001 privind atestarea domeniului public al județului Hunedoara, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Hunedoara
  H.G. nr.1.124/2010 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al județului Timiș și în administrarea Consiliului Județean Timiș
  H.G. nr.1.128/2010 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Administrației și Internelor - Inspectoratul de Poliție al Județului Bihor în domeniul public al orașului Ștei și în administrarea Consiliului Local al Orașului Ștei, județul Bihor
  H.G. nr.1.130/2010 privind modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
art. 20 alin. (1)
  H.G. nr.1.131/2010 privind darea în administrarea Ministerului Administrației și Internelor a unor părți de imobile trecute în domeniul public al statului
  H.G. nr.1.127/2010 privind transmiterea unor părți dintr-un imobil din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Administrației și Internelor în domeniul public al comunei Grădiștea și în administrarea Consiliului Local al Comunei Grădiștea, județul Vâlcea
  H.G. nr.1.140/2010 privind transmiterea unei părți dintr-un imobil aflat în domeniul public al statului din administrarea Ministerului Administrației și Internelor Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale - Unitatea Teritorială 350 în administrarea Societății Române de Radiodifuziune
  H.G. nr.1.146/2010 privind transmiterea unei părți dintr-un imobil din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al municipiului Iași și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Iași, județul Iași
  H.G. nr.1.147/2010 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al municipiului Târgu Mureș și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Târgu Mureș, județul Mureș
  H.G. nr.1.144/2010 privind transmiterea unor imobile din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al municipiului Alba Iulia și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Alba Iulia, județul Alba
  H.G. nr.1.162/2010 privind transmiterea, pe perioada executării lucrărilor, a unor sectoare de drumuri naționale aflate în proprietatea publică a statului, din administrarea Consiliului Local al Municipiului Focșani în administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii prin Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A., în vederea reabilitării acestora
  H.G. nr.1.166/2010 privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unei construcții aflate în administrarea Ministerului Administrației și Internelor, în vederea scoaterii din funcțiune și casării, și pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
  H.G. nr.1.148/2010 privind trecerea unor imobile aflate în administrarea Ministerului Administrației și Internelor din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea realizării unor obiective de investiții și pentru scoaterea din funcțiune și casarea unei construcții
  H.G. nr.1.161/2010 pentru modificarea și completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 963/2002 privind atestarea domeniului public al județului Mehedinți, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Mehedinți
  H.G. nr.1.136/2010 privind transmiterea fără plată a unor imobile din domeniul privat al statului și din administrarea Autorității pentru Valorificarea Activelor Statului în domeniul public al statului și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Brașov, județul Brașov
  H.G. nr.1.137/2010 privind modificarea anexei nr. 20 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
  H.G. nr.1.174/2010 privind transmiterea unui imobil aflat în domeniul public al statului din administrarea Ministerului Justiției în administrarea Spitalului "Profesor Doctor Constantin Angelescu"
  H.G. nr.1.176/2010 privind scăderea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui imobil aflat în administrarea Ministerului Administrației și Internelor, ca urmare a retrocedării acestuia către foștii proprietari
  H.G. nr.1.177/2010 privind scăderea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unei părți dintr-un imobil aflat în administrarea Ministerului Administrației și Internelor, ca urmare a retrocedării acesteia către persoanele îndreptățite
  H.G. nr.1.180/2010 privind scăderea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unei părți dintr-un imobil aflat în administrarea Ministerului Administrației și Internelor, ca urmare a retrocedării acesteia fostului proprietar
  H.G. nr.1.178/2010 privind modificarea anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
  H.G. nr.1.179/2010 pentru scoaterea din inventarul centralizat al Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale a unor bunuri din domeniul public al statului, aflate în administrarea Agenției Domeniilor Statului, ca urmare a retrocedării acestora către foștii proprietari
  H.G. nr.1.182/2010 privind trecerea unor construcții, aflate în administrarea Ministerului Administrației și Internelor U.M. 0449 Craiova, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcțiune și casării, și pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
  H.G. nr.1.169/2010 privind înscrierea în domeniul public al statului și darea în administrarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale - Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, pentru centrele județene aflate în subordinea acesteia, a unor imobile sau a unor părți din acestea, care au trecut în proprietatea publică a statului prin hotărâri ale consiliilor locale
  H.G. nr.1.181/2010 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Administrației și Internelor în domeniul public al județului Mehedinți și în administrarea Consiliului Județean Mehedinți
  H.G. nr.1.208/2010 privind modificarea datelor de identificare și a valorii de inventar ale unor bunuri aparținând domeniului public al statului, aflate în administrarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, pentru unele unități din subordine
  H.G. nr.1.215/2010 privind transmiterea fără plată în proprietatea unităților de cult deținătoare a unor imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Secretariatului de Stat pentru Culte
  H.G. nr.1.212/2010 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor construcții aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale, în vederea scoaterii din funcțiune și demolării acestora
  H.G. nr.1.224/2010 privind reglementarea regimului juridic al unor imobile situate în municipiul Turda, județul Cluj
  H.G. nr.1.221/2010 pentru modificarea anexei nr. 28 la Hotărârea Guvernului nr. 1.347/2001 privind atestarea domeniului public al județului Bacău, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Bacău
  H.G. nr.1.211/2010 privind darea în administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii a unui sector de drum neclasificat, trecut din domeniul public al comunei Padeș în domeniul public al statului, precum și încadrarea acestuia în categoria funcțională a drumurilor de interes național, în vederea realizării de către Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A. a activităților de interes național în domeniul administrării drumurilor naționale
  H.G. nr.1.226/2010 privind schimbarea titularilor dreptului de proprietate și de administrare asupra unor imobile situate în județul Dolj
  H.G. nr.1.227/2010 privind actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
  H.G. nr.1.194/2010 privind trecerea unor construcții aflate în administrarea Ministerului Administrației și Internelor din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcțiune și desființării, și pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 privind aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
  H.G. nr.1.218/2010 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 897/2006 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.348/2001 privind atestarea domeniului public al județului Buzău, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Buzău și pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.348/2001 privind atestarea domeniului public al județului Buzău, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Buzău
  H.G. nr.1.236/2010 privind transmiterea unui bun imobil aflat în domeniul public al statului din administrarea Ministerului Mediului și Pădurilor - Agenția Națională pentru Protecția Mediului în administrarea Ministerului Mediului și Pădurilor - Administrația Națională "Apele Române"
  H.G. nr.1.258/2010 privind darea în administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii a unor suprafețe totale de teren de 4.496 m 2 , aflate în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Apărării Naționale, în vederea realizării de către Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A. a lucrărilor de construcție a obiectivului "Fluidizare trafic pe DN 1 între km 8+100 și km 17+100 și centura rutieră în zona de nord a municipiului București - obiect 7 - Completarea centurii rutiere a municipiului București prin construcția sectorului cuprins între DN 7-DN 1A"
  H.G. nr.1.262/2010 privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unei construcții aflate în administrarea Ministerului Administrației și Internelor în vederea scoaterii din funcțiune și casării și pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
  H.G. nr.1.333/2010 privind actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului pentru un imobil aflat în administrarea Consiliului Superior al Magistraturii, pentru Institutul Național al Magistraturii
  H.G. nr.1.341/2010 privind trecerea unei construcții aflate în administrarea Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia
  H.G. nr.1.340/2010 privind modificarea anexei nr. 10 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
art. 20
  H.G. nr.1.343/2010 privind modificarea anexei nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
art. 20
  H.G. nr.1.344/2010 privind actualizarea valorilor de inventar ale bunurilor aflate în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Mediului și Pădurilor, prin Regia Națională a Pădurilor - Romsilva, înregistrate în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
  H.G. nr.1.366/2010 pentru aprobarea modificării datelor de identificare ale unui imobil înscris în domeniul public al statului și a schimbării titularului dreptului de administrare asupra unor imobile situate în municipiul Botoșani, județul Botoșani
  H.G. nr.1.359/2010 privind transmiterea unor imobile din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Administrației și Internelor - Inspectoratul Județean al Poliției de Frontieră Caraș-Severin în domeniul public al comunelor Socol și Forotic, județul Caraș-Severin, și în administrarea consiliilor locale respective și pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
  H.G. nr.1.372/2010 pentru completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 447/2002 privind atestarea bunurilor aparținând domeniului public al județului Argeș, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Argeș
  H.G. nr.1.371/2010 pentru modificarea și completarea anexei nr. 7 la Hotărârea Guvernului nr. 1.357/2001 privind atestarea domeniului public al județului Suceava, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Suceava
  H.G. nr.1.373/2010 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.356/2001 privind atestarea domeniului public al județului Neamț, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Neamț
  H.G. nr.1.386/2010 privind schimbarea titularilor dreptului de proprietate și de administrare asupra unor imobile situate în municipiul Focșani, județul Vrancea
  H.G. nr.1.402/2010 pentru modificarea anexei nr. 36 la Hotărârea Guvernului nr. 1.347/2001 privind atestarea domeniului public al județului Bacău, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Bacău 3
  H.G. nr.21/2011 privind modificarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Administrației și Internelor
  H.G. nr.18/2011 privind darea în administrarea Ministerului Administrației și Internelor - Inspectoratul de Poliție al Județului Arad a unui imobil situat în orașul Sântana, județul Arad, trecut în domeniul public al statului
  H.G. nr.19/2011 privind înscrierea unui imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
  H.G. nr.20/2011 privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unor construcții aflate în administrarea Ministerului Administrației și Internelor în vederea scoaterii din funcțiune și casării și pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
  H.G. nr.7/2011 privind modificarea anexei nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
  H.G. nr.35/2011 privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unor construcții aflate în administrarea Ministerului Administrației și Internelor, în vederea scoaterii din funcțiune și casării, și pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
  H.G. nr.36/2011 privind transmiterea unor bunuri din domeniul privat al statului și din administrarea Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri în domeniul public al orașului Broșteni și în administrarea Consiliului Local al Orașului Broșteni, județul Suceava
  H.G. nr.34/2011 privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unor construcții aflate în administrarea Ministerului Administrației și Internelor, în vederea scoaterii din funcțiune și casării, și pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
  H.G. nr.47/2011 pentru completarea anexei nr. 42 la Hotărârea Guvernului nr. 972/2002 privind atestarea domeniului public al județului Brașov, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Brașov
  H.G. nr.48/2011 pentru modificarea și completarea anexei nr. 5 la Hotărârea Guvernului nr. 1.361/2001 privind atestarea domeniului public al județului Vaslui, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Vaslui
  H.G. nr.46/2011 pentru completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 974/2002 privind atestarea domeniului public al județului Alba, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Alba
  H.G. nr.51/2011 privind transmiterea unei părți dintr-un imobil, aflat în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Apărării Naționale în administrarea Ministerului Administrației și Internelor, pentru Inspectoratul Județean al Poliției de Frontieră Botoșani
  H.G. nr.58/2011 privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia și în administrarea Companiei Naționale de Căi Ferate "CFR" - S.A. a unui mijloc fix aflat în administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii și în concesiunea Companiei Naționale de Căi Ferate "CFR" - S.A. - Sucursala Regională de Căi Ferate București, în vederea reutilizării și refolosirii, respectiv scoaterii din funcțiune, casării și valorificării, după caz
  H.G. nr.60/2011 privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unor construcții aflate în administrarea Ministerului Justiției Administrația Națională a Penitenciarelor Penitenciarul Târgu Jiu, în vederea scoaterii din funcțiune și demolării acestora
  H.G. nr.61/2011 privind transmiterea unei părți dintr-un imobil din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al municipiului Buzău și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Buzău, județul Buzău
  H.G. nr.63/2011 privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unui mijloc fix, aflat în administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii și în concesiunea Companiei Naționale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. - Sucursala Regionala de Căi Ferate București, în vederea scoaterii din funcțiune, casării și valorificării, după caz
  H.G. nr.66/2011 privind transmiterea unui imobil aflat în domeniul public al statului din administrarea Curții de Conturi a României în administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat"
  H.G. nr.72/2011 privind trecerea unor construcții, aflate în administrarea Ministerului Administrației și Internelor Inspectoratul de Poliție al Județului Suceava, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcțiune și casării, și pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
  H.G. nr.67/2011 privind modificarea anexei nr. 33 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
art. 20
  H.G. nr.77/2011 pentru stabilirea regimului juridic al unor locuințe pentru tineri, destinate închirierii, construite prin programe de investiții la nivel național și aflate în administrarea consiliilor locale, precum și a măsurilor necesare în vederea aplicării prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, referitoare la administrarea și vânzarea acestora
art. 7 lit. f), art. 10 alin. (2), art. 20
  H.G. nr.68/2011 pentru modificarea și completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 363/2002 privind atestarea domeniului public al județului Brăila, precum și al municipiului, orașelor și comunelor din județul Brăila
  H.G. nr.71/2011 pentru modificarea și completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 1.352/2001 privind atestarea domeniului public al județului Hunedoara, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Hunedoara
  H.G. nr.84/2011 privind retransmiterea unor sectoare de drum național, situate în intravilanul unor municipii, din administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, prin Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A., în administrarea autorităților administrației publice locale
  H.G. nr.93/2011 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor construcții aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale, în vederea scoaterii din funcțiune și demolării acestora
  H.G. nr.94/2011 privind actualizarea valorilor de inventar și a datelor de identificare ale unor imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Administrației și Internelor
art. 20 alin. (1)
  H.G. nr.107/2011 privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unor construcții aflate în administrarea Consiliului Local al Sectorului 2, municipiul București, în vederea scoaterii din funcțiune și casării acestora
  H.G. nr.111/2011 privind aprobarea scoaterii din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unor imobile aflate în administrarea Ministerului Mediului și Pădurilor - Administrația Națională de Meteorologie
  H.G. nr.103/2011 privind darea în administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii a unor sectoare de drum, trecute din domeniul public al municipiului Brașov în domeniul public al statului, precum și încadrarea acestora în categoria funcțională a drumurilor de interes național, în vederea realizării de către Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A. a activităților de interes național în domeniul administrării drumurilor naționale
- completează în mod corespunzător
  H.G. nr.120/2011 privind modificarea anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și pentru transmiterea unui imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Mediului și Pădurilor - Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecția Mediului în administrarea Ministerului Mediului și Pădurilor Administrația Fondului pentru Mediu
art. 12 alin. (2), art. 20 alin. (1)
  H.G. nr.136/2011 privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unei construcții aflate în administrarea Ministerului Administrației și Internelor în vederea scoaterii din funcțiune și casării și pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
  H.G. nr.138/2011 privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unei construcții aflate în administrarea Ministerului Administrației și Internelor, în vederea scoaterii din funcțiune și casării și pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
  H.G. nr.139/2011 privind modificarea valorii de inventar și a datelor de identificare a unui imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Administrației și Internelor
  H.G. nr.140/2011 privind transmiterea în administrarea Consiliului Județean Maramureș, județul Maramureș, a unui teren aflat în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Administrației și Internelor
  H.G. nr.137/2011 pentru modificarea și completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 1.352/2001 privind atestarea domeniului public al județului Hunedoara, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Hunedoara
  H.G. nr.158/2011 privind transmiterea unui imobil din domeniul privat al statului și din administrarea Agenției Domeniilor Statului în domeniul public al orașului Cisnădie și în administrarea Consiliului Local al Orașului Cisnădie, județul Sibiu
  H.G. nr.156/2011 privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor mijloace fixe, aflate în administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii și în concesiunea Companiei Naționale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. - Sucursala Regionala de Căi Ferate București, în vederea scoaterii din funcțiune, casării și valorificării, după caz
  H.G. nr.154/2011 pentru modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 971/2002 privind atestarea domeniului public al județului Botoșani, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Botoșani
  H.G. nr.162/2011 privind transmiterea unor imobile din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al municipiului Timișoara și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara, județul Timiș
  H.G. nr.163/2011 privind trecerea unor construcții, aflate în administrarea Ministerului Administrației și Internelor U.M. 0756 Ploiești, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcțiune și casării, și privind actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
  H.G. nr.182/2011 pentru transmiterea unui teren din domeniul privat al statului și din administrarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale - Agenția Domeniilor Statului în domeniul public al județului Cluj și în administrarea Consiliului Județean Cluj, pentru Regia Autonomă Aeroportul Internațional Cluj-Napoca, județul Cluj
  H.G. nr.198/2011 privind transmiterea unui imobil, aflat în domeniul public al statului, din administrarea Oficiului Național pentru Cultul Eroilor în administrarea Ministerului Apărării Naționale
  H.G. nr.206/2011 privind transmiterea, pe perioada executării lucrărilor, a unui drum național aflat în proprietatea publică a statului din administrarea Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca în administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, prin Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A.
  H.G. nr.202/2011 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 966/2002 privind atestarea domeniului public al județului Sălaj, precum și al municipiului Zalău, orașelor și comunelor din județul Sălaj
  H.G. nr.215/2011 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor construcții aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale, în vederea scoaterii din funcțiune și demolării acestora
  H.G. nr.217/2011 privind modificarea anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
  H.G. nr.224/2011 privind reglementarea regimului juridic al unor imobile situate în orașul Solca, județul Suceava, și pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
  H.G. nr.225/2011 privind actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a modificării valorii de inventar și schimbării unității de administrare a unei părți dintr-un imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Administrației și Internelor
art. 20 alin. (1)
  H.G. nr.228/2011 privind transmiterea unor părți dintr-un imobil, monument istoric, din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale și Ministerului Finanțelor Publice în domeniul public al municipiului Brașov, județul Brașov, și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Brașov și pentru modificarea datelor de identificare ale unui imobil aparținând domeniului public al statului, aflat în administrarea Ministerului Finanțelor Publice, prin Direcția Generală a Finanțelor Publice Brașov
  H.G. nr.223/2011 pentru modificarea și completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 1.360/2001 privind atestarea domeniului public al județului Tulcea, precum și al municipiului Tulcea, al orașelor și comunelor din județul Tulcea
  H.G. nr.231/2011 privind scoaterea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale a unui imobil retrocedat, în condițiile legii
  H.G. nr.232/2011 privind modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, pentru bunurile aflate în administrarea Institutului de Stat pentru Testarea și Înregistrarea Soiurilor
  H.G. nr.244/2011 pentru modificarea și completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 1.359/2001 privind atestarea domeniului public al județului Prahova, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Prahova
  H.G. nr.256/2011 privind trecerea unor drumuri forestiere și a terenurilor aferente acestora din domeniul public al statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al comunei Pietroasa și în administrarea Consiliului Local al Comunei Pietroasa, județul Bihor
  H.G. nr.261/2011 privind transmiterea unui imobil din domeniul privat al statului și din administrarea Ministerului Administrației și Internelor - Inspectoratul Județean al Poliției de Frontieră Arad în domeniul public al județului Arad și în administrarea Consiliului Județean Arad
  H.G. nr.262/2011 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 905/2002 privind atestarea domeniului public al județului Bistrița-Năsăud, precum și al municipiului, orașelor și comunelor din județul Bistrița-Năsăud
  H.G. nr.291/2011 privind schimbarea titularului dreptului de administrare a unor părți de imobile aflate în proprietatea publică a statului
  H.G. nr.307/2011 privind transmiterea unor imobile din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului - Autoritatea Națională pentru Sport și Tineret - Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Constanța în domeniul public al comunei Tuzla și în administrarea Consiliului Local al Comunei Tuzla
  H.G. nr.308/2011 privind transmiterea unor imobile din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului - Autoritatea Națională pentru Sport și Tineret - Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Mureș în domeniul public al comunei Ibănești și în administrarea Consiliului Local al Comunei Ibănești
  H.G. nr.309/2011 privind trecerea unei construcții, aflată în administrarea Ministerului Administrației și Internelor - U.M. 0260 București, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia
  H.G. nr.302/2011 pentru modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 934/2002 privind atestarea domeniului public al județului Maramureș, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Maramureș
  H.G. nr.295/2011 privind modificarea și completarea anexei nr. 11 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
art. 20
  H.G. nr.341/2011 privind transmiterea unor imobile din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului - Autoritatea Națională pentru Sport și Tineret - Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Suceava în domeniul public al orașului Frasin și în administrarea Consiliului Local al Orașului Frasin
  H.G. nr.332/2011 privind aprobarea închirierii unui spațiu aflat în administrarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție
  H.G. nr.338/2011 privind modificarea anexei nr. 21 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
art. 20
  H.G. nr.339/2011 privind scăderea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unei părți dintr-un imobil aflat în administrarea Ministerului Administrației și Internelor, ca urmare a retrocedării acesteia foștilor proprietari, și pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
  H.G. nr.336/2011 privind modificarea și completarea anexei nr. 7 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
art. 20
  H.G. nr.340/2011 privind transmiterea unor imobile din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului - Autoritatea Națională pentru Sport și Tineret - Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Teleorman în domeniul public al comunei Nanov și în administrarea Consiliului Local al Comunei Nanov
  H.G. nr.373/2011 privind darea în administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii a unei suprafețe de teren, trecută în domeniul public al statului, în vederea finalizării de către Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A. a obiectivului de investiție "Varianta de ocolire a municipiului Pitești"
  H.G. nr.374/2011 privind darea în administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii a unor imobile construcții și terenuri, aflate în domeniul public al statului, din administrarea Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor - Direcția Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Arad, în vederea finalizării de către Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A. a obiectivului de investiție "Varianta de ocolire a municipiului Arad"
  H.G. nr.352/2011 pentru aprobarea transmiterii unor terenuri degradate cu destinație agricolă, în suprafață totală de 73,7 ha, din domeniul privat al statului și din administrarea Agenției Domeniilor Statului în fondul forestier proprietate publică a statului și în administrarea Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva
  H.G. nr.362/2011 privind modificarea și completarea anexei nr. 11 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
art. 12 alin. (1) și (2), art. 20
  H.G. nr.384/2011 privind trecerea unor drumuri forestiere și a terenurilor aferente acestora din domeniul public al statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al unor unități administrativ-teritoriale din județul Cluj și în administrarea consiliilor locale ale acestora
  H.G. nr.385/2011 privind modificarea și completarea anexei nr. 43 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
  H.G. nr.394/2011 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unui teren aflat în administrarea Agenției Domeniilor Statului, în vederea retrocedării către persoanele îndreptățite
  H.G. nr.391/2011 pentru modificarea și completarea anexei nr. 26 la Hotărârea Guvernului nr. 1.347/2001 privind atestarea domeniului public al județului Bacău, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Bacău
  H.G. nr.390/2011 privind reorganizarea Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Creșterea Bovinelor Dancu și pentru modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
art. 20 alin. (1)
  H.G. nr.399/2011 privind modificarea și completarea anexei nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
art. 20
  H.G. nr.406/2011 privind modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a înființării Laboratorului Central Fitosanitar în subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale
art. 12 alin. (2), art. 20
  H.G. nr.423/2011 privind actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
art. 20
  H.G. nr.425/2011 privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unei construcții aflate în administrarea Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului - Universitatea "Petru Maior" din Târgu Mureș
  H.G. nr.412/2011 pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.354/2001 privind atestarea domeniului public al județului Iași, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Iași
  H.G. nr.426/2011 pentru completarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 974/2002 privind atestarea domeniului public al județului Alba, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Alba
  H.G. nr.413/2011 pentru modificarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 1.355/2001 privind atestarea domeniului public al județului Olt, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Olt
  H.G. nr.428/2011 pentru completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 971/2002 privind atestarea domeniului public al județului Botoșani, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Botoșani
  H.G. nr.435/2011 privind schimbarea regimului juridic al unor imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului
  H.G. nr.443/2011 privind scoaterea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale - Agenția Națională pentru Ameliorare și Reproducție în Zootehnie "Prof. dr. G. K. Constantinescu" a unui imobil retrocedat, în condițiile legii
art. 20 alin. (1)
  H.G. nr.451/2011 pentru modificarea și completarea anexei nr. 21 la Hotărârea Guvernului nr. 905/2002 privind atestarea domeniului public al județului Bistrița-Năsăud, precum și al municipiului, orașelor și comunelor din județul Bistrița-Năsăud
  H.G. nr.439/2011 privind modificarea anexei nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, precum și transmiterea unor imobile din proprietatea publică a statului și din administrarea Aeroclubului României în proprietatea publică a municipiului Târgu Mureș și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Târgu Mureș, în vederea realizării obiectivului Parc tehnologic
art. 9 alin. (1), art. 12 alin. (1) și (2), art. 20
  H.G. nr.447/2011 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor construcții aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale, în vederea scoaterii din funcțiune și casării acestora
  H.G. nr.449/2011 privind schimbarea titularului dreptului de administrare a unor imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale
  H.G. nr.458/2011 privind actualizarea valorii de inventar a unor imobile din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului - Autoritatea Națională pentru Sport și Tineret - Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Teleorman și transmiterea acestora în domeniul public al comunei Vedea și în administrarea Consiliului Local al Comunei Vedea din județul Teleorman
art. 9 alin. (1), art. 12 alin. (1) și (2)
  H.G. nr.448/2011 privind actualizarea valorilor de inventar și a datelor de identificare ale unor imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale și a unor unități din subordinea acestuia, prevăzute în anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
  H.G. nr.481/2011 privind transmiterea unor imobile sau a unor părți din acestea, aflate în domeniul public al statului, din administrarea unor unități din subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale în administrarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale - Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, pentru unele centre județene aflate în subordinea acesteia
  H.G. nr.484/2011 pentru completarea anexei nr. 42 la Hotărârea Guvernului nr. 1.359/2001 privind atestarea domeniului public al județului Prahova, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Prahova
  H.G. nr.486/2011 privind darea în administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii a unor suprafețe totale de teren de 16.250 m2 , trecute în domeniul public al statului, în vederea finalizării de către Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A. a obiectivului de investiție "Varianta de ocolire a municipiului Constanța"
  H.G. nr.487/2011 privind darea în administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii a unei suprafețe totale de teren de 8.905 m 2 , trecută în proprietatea publică a statului, în vederea finalizării de către Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A. a obiectivului de investiție "Varianta de ocolire a municipiului Constanța"
  H.G. nr.485/2011 privind transmiterea unui teren din domeniul privat al statului și din administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat" în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, pentru Școala Națională de Studii Politice și Administrative
  H.G. nr.499/2011 privind darea în administrarea Ministerului Sănătății, pentru Serviciul Județean de Ambulanță Bihor, a unui imobil aflat în domeniul public al statului
  H.G. nr.507/2011 privind transmiterea unor drumuri forestiere și a terenurilor aferente acestora din domeniul public al statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al unor unități administrativ-teritoriale din județul Alba și în administrarea consiliilor locale ale acestora
  H.G. nr.508/2011 privind transmiterea unor drumuri forestiere și a terenurilor aferente acestora din domeniul public al statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al unor unități administrativ-teritoriale din județul Vâlcea și în administrarea consiliilor locale ale acestora
  H.G. nr.509/2011 privind transmiterea unor drumuri forestiere și a terenurilor aferente acestora din domeniul public al statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al unor unități administrativ-teritoriale din județul Suceava și în administrarea consiliilor locale ale acestora
  H.G. nr.510/2011 privind transmiterea unui drum forestier și a terenului aferent acestuia din domeniul public al statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al comunei Măneciu și în administrarea Consiliului Local al comunei Măneciu, județul Prahova
  H.G. nr.511/2011 privind transmiterea unui drum forestier și a terenului aferent acestuia din domeniul public al statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al comunei Corbeni și în administrarea Consiliului Local al Comunei Corbeni, județul Argeș
  H.G. nr.512/2011 privind transmiterea unor drumuri forestiere și a terenurilor aferente acestora din domeniul public al statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al unor unități administrativ-teritoriale din județul Maramureș și în administrarea consiliilor locale ale acestora
  H.G. nr.503/2011 privind modificarea anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, precum și pentru transmiterea unor drumuri forestiere și a terenurilor aferente acestora din domeniul public al statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al unor unități administrativ-teritoriale din județul Bistrița-Năsăud și în administrarea consiliilor locale ale acestora
art. 9 alin. (1), art. 12 alin. (1) și (2), art. 20
  H.G. nr.504/2011 privind transmiterea unor drumuri forestiere și a terenurilor aferente acestora din domeniul public al statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al comunei Bulz și în administrarea Consiliului Local al Comunei Bulz, județul Bihor
  H.G. nr.505/2011 privind transmiterea unor drumuri forestiere și a terenurilor aferente acestora din domeniul public al statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al orașului Bușteni și în administrarea Consiliului Local al Orașului Bușteni, județul Prahova
  H.G. nr.506/2011 privind transmiterea unor drumuri forestiere și a terenurilor aferente acestora din domeniul public al statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al unor unități administrativ-teritoriale din județul Covasna și în administrarea consiliilor locale ale acestora
  H.G. nr.514/2011 privind transmiterea unor drumuri forestiere și a terenurilor aferente acestora din domeniul public al statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al unor unități administrativ-teritoriale din județul Mureș și în administrarea consiliilor locale respective
  H.G. nr.515/2011 privind transmiterea unor drumuri forestiere și a terenurilor aferente acestora din domeniul public al statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al comunei Turia și în administrarea Consiliului Local al Comunei Turia, județul Covasna
  H.G. nr.516/2011 privind transmiterea unor drumuri forestiere și a terenurilor aferente acestora din domeniul public al statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al unor unități administrativ-teritoriale din județul Alba și în administrarea consiliilor locale ale acestora
  H.G. nr.528/2011 privind transmiterea unor drumuri forestiere și a terenurilor aferente acestora din domeniul public al statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al comunei Baru și în administrarea Consiliului Local al Comunei Baru, județul Hunedoara
  H.G. nr.529/2011 privind transmiterea unor drumuri forestiere și a terenurilor aferente acestora din domeniul public al statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al unor unități administrativ-teritoriale din județul Dâmbovița și în administrarea consiliilor locale ale acestora
  H.G. nr.530/2011 privind transmiterea unor drumuri forestiere și a terenurilor aferente acestora din domeniul public al statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al unor unități administrativ-teritoriale din județul Vrancea și în administrarea consiliilor locale ale acestora
  H.G. nr.520/2011 privind transmiterea unor părți de imobile aflate în domeniul public al statului din administrarea Ministerului Justiției - Tribunalul Sălaj în administrarea Ministerului Public - Parchetul de pe lângă Tribunalul Sălaj
  H.G. nr.533/2011 pentru modificarea și completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 1.351/2001 privind atestarea domeniului public al județului Harghita, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Harghita
  H.G. nr.532/2011 pentru modificarea și completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 967/2002 privind atestarea domeniului public al județului Satu Mare, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Satu Mare
  H.G. nr.547/2011 pentru completarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.359/2001 privind atestarea domeniului public al județului Prahova, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Prahova
  H.G. nr.548/2011 pentru modificarea și completarea anexei nr. 74 la Hotărârea Guvernului nr. 1.361/2001 privind atestarea domeniului public al județului Vaslui, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Vaslui
  H.G. nr.541/2011 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 966/2002 privind atestarea domeniului public al județului Sălaj, precum și al municipiului Zalău, orașelor și comunelor din județul Sălaj
  H.G. nr.544/2011 pentru modificarea și completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 905/2002 privind atestarea domeniului public al județului Bistrița-Năsăud, precum și al municipiului, orașelor și comunelor din județul Bistrița-Năsăud
  H.G. nr.551/2011 privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor mijloace fixe concesionate Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A. București, Sucursala de Transport Cluj și Sucursala de Transport Craiova
  H.G. nr.545/2011 pentru modificarea și completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 1.361/2001 privind atestarea domeniului public al județului Vaslui, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Vaslui
  H.G. nr.555/2011 privind actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
art. 20
  H.G. nr.562/2011 pentru modificarea și completarea anexei nr. 19 la Hotărârea Guvernului nr. 1.352/2001 privind atestarea domeniului public al județului Hunedoara, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Hunedoara
  H.G. nr.563/2011 pentru modificarea anexei nr. 68 la Hotărârea Guvernului nr. 447/2002 privind atestarea bunurilor aparținând domeniului public al județului Argeș, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Argeș
  H.G. nr.60/2012 privind scoaterea unui imobil din inventarul centralizat al bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului și din administrarea Academiei Române Institutul de Biologie, ca urmare a restituirii acestuia persoanelor îndreptățite
  H.G. nr.70/2012 privind actualizarea valorii de inventar a unor imobile din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului -Autoritatea Națională pentru Sport și Tineret - Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Cluj și transmiterea acestora în domeniul public al comunei Aghireșu și în administrarea Consiliului Local al Comunei Aghireșu din județul Cluj
  H.G. nr.75/2012 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii și concesiunea Companiei Naționale de Căi Ferate "CER." - SA. în domeniul public al municipiului Brașov și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Brașov, județul Brașov, și modificarea anexei nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
  H.G. nr.80/2012 privind modificarea anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
art. 20
  H.G. nr.81/2012 pentru modificarea și completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 363/2002 privind atestarea domeniului public al județului Brăila, precum și al municipiului, orașelor și comunelor din județul Brăila
  H.G. nr.88/2012 privind înscrierea unor imobile în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului si Sportului - Autoritatea Națională pentru Sport și Tineret - Complexul Sportiv Național "Poiana Brașov", precum și trecerea unui imobil din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului -Autoritatea Națională pentru Sport și Tineret - Complexul Sportiv Național "Poiana Brașov" în domeniul public al municipiului Brașov și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Brașov
  H.G. nr.92/2012 pentru modificarea și completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 1.352/2001 privind atestarea domeniului public al județului Hunedoara, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Hunedoara
  H.G. nr.93/2012 pentru modificarea anexei nr. 43 la Hotărârea Guvernului nr. 972/2002 privind atestarea domeniului public al județului Brașov, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Brașov
  H.G. nr.106/2012 pentru modificarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 562/2002 privind atestarea domeniului public al județului Galați, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Galați
  H.G. nr.104/2012 pentru modificarea și completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 1.351/2001 privind atestarea domeniului public al județului Harghita, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Harghita
  H.G. nr.132/2012 privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 604/2006 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 971/2002 privind atestarea domeniului public al județului Botoșani, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Botoșani, precum și a Hotărârii Guvernului nr. 971/2002 privind atestarea domeniului public al județului Botoșani, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Botoșani
  H.G. nr.135/2012 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 974/2002 privind atestarea domeniului public al județului Alba, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Alba
  H.G. nr.127/2012 privind modificarea și completarea anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
art. 10 alin. (2) și art. 20
  H.G. nr.162/2012 privind asigurarea de spații destinate funcționării cabinetelor de asistență medicală pentru personalul din sistemul justiției
  H.G. nr.163/2012 privind aprobarea modificării denumirii, descrierii tehnice, adresei și/sau valorii de inventar a unor imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale și pentru modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
  H.G. nr.208/2012 privind modificarea anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
art. 20
  H.G. nr.204/2012 pentru aprobarea modificarii datelor de identificare ale unui imobil aflat in domeniul public al statului si in administrarea Ministerului Sanatatii, prin Spitalul Clinic de Recuperare Medicala - Baile Felix, precum si pentru aprobarea inchirierii unui spatiu situat in acest imobil
  H.G. nr.211/2012 privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor mijloace fixe concesionate Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A., Sucursala de Transport Craiova
  H.G. nr.213/2012 pentru modificarea și completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 963/2002 privind atestarea domeniului public al județului Mehedinți, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Mehedinți
  H.G. nr.247/2012 pentru modificarea si completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 934/2002 privind atestarea domeniului public al județului Maramureș, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Maramureș
  H.G. nr.246/2012 pentru modificarea și completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nf. 1.352/2001 privind atestarea domeniului public al județului Hunedoara, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Hunedoara
  H.G. nr.245/2012 pentru modificarea și completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 974/2002 privind atestarea domeniului public al județului Alba, precum si al municipiilor, orașelor si comunelor din județul Alba (abrogat)
  H.G. nr.275/2012 pentru completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 972/2002 privind atestarea domeniului public al județului Brașov, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Brașov
  H.G. nr.276/2012 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 908/2002 privind atestarea domeniului public al județului Vrancea, precum și al municipiilor, orașelor si comunelor din județul Vrancea
  H.G. nr.304/2012 privind actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
art. 20
  H.G. nr.303/2012 privind schimbarea regimului juridic al unor imobile situate în comuna Voinești, județul Dâmbovița, și pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
  H.G. nr.339/2012 pentru modificarea și completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 1.358/2001 privind atestarea domeniului public al județului Teleorman, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Teleorman
  H.G. nr.381/2012 pentru completarea anexei nr. 57 la Hotărârea Guvernului nr. 976/2002 privind atestarea domeniului public al județului Arad, precum și al municipiului Arad, orașelor și comunelor din județul Arad
  H.G. nr.387/2012 pentru modificarea și completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 1.352/2001 privind atestarea domeniului public al județului Hunedoara, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Hunedoara


Luni, 05 iunie 2023, 12:04

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.