ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.69 din 29 decembrie 1998
privind regimul de autorizare a activităților din domeniul jocurilor de noroc
Fisa actului

Descriptori:

Autorizație
regim pentru activitățile din domeniul jocurilor de noroc
O.U.G. nr.69/1998

Compania Națională "Loteria Română" -S.A.
organizatoric unic loto, expres, pronosport, loz în plic, instant lottery, jocuri de noroc
O.U.G. nr.69/1998
O.U.G. nr.159/1999

Infracțiuni, fapte interzise, prevăzute în
normele cu privire la
desfășurarea activității în domeniul jocurilor de noroc, fără licență
O.U.G. nr.69/1998

Jocuri de noroc
Compania Națională "Loteria Română ", obiect de activitate și statut, loto, expres, pronosport, loz în plic și instant lotery, unic organizator
O.U.G. nr.69/1998
O.U.G. nr.159/1999
H.G. nr.251/1999
H.G. nr.743/2000

licențe de exploatare, taxe anuale de autorizare, actualizate
O.U.G. nr.69/1998
H.G. nr.671/2000
O. nr.984/1999   (M.F.)

verificare, cerințe generale NTV-01-2000, norme tehnice, aprobare
O.U.G. nr.69/1998
O. nr.184/2000   (M.I.C.)

Licențe
desfășurare jocuri de noroc, condiții, sancțiuni
O.U.G. nr.69/1998

Prestări de servicii
jocuri de noroc
O.U.G. nr.69/1998
H.G. nr.251/1999

Taxe
anuale
autorizații jocuri de noroc, actualizate
O.U.G. nr.69/1998
O. nr.984/1999   (M.F.)

jocuri de noroc
O.U.G. nr.69/1998
H.G. nr.671/2000

pentru eliberarea
documentelor de avizare și atestare a jocurilor de noroc
O.U.G. nr.69/1998
H.G. nr.251/1999


Vineri, 02 iunie 2023, 03:55

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.