ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.40 din 8 aprilie 1999
privind protecția chiriașilor și stabilirea chiriei pentru spațiile cu destinația de locuințe
Fisa actului

Descriptori:

Autoritate tutelară
asistență pentru închirierea, modificarea sau încetarea contractului de închiriere în cazul minorilor și al incapabililor și fără reprezentant legal, obligații
O.U.G. nr.40/1999

Chiriași
cameră în plus, condiții
O.U.G. nr.40/1999

spațiu destinație de locuință, prelungire contract de închiriere, condiții, stabilire chirie, condiții
O.U.G. nr.40/1999

Chirie
stabilire și plată, criterii, condiții
O.U.G. nr.40/1999

Consilii locale și județene
asigurare locuințe corespunzătoare pentru unele categorii de chiriași, priorități, obligație, consecințe
O.U.G. nr.40/1999

Contracte
de închiriere
suprafețe locative
L. nr.114/1996
L. nr.10/2001
O.U.G. nr.40/1999
H.G. nr.1.275/2000

Fisc
deschidere rol fiscal, înregistrarea noului contract de închiriere locuință, imobile, terenuri și construcții, condiții
O.U.G. nr.40/1999

Fondul locativ
contracte de închiriere, prelungire, condiții
O.U.G. nr.40/1999

Imobile
terenuri și construcții, contracte de închiriere, condiții
O.U.G. nr.40/1999

Impozit
pe chirii, venituri din închirieri, subînchirieri, realizate de persoane fizice
O.U.G. nr.40/1999
O.G. nr.73/1999
O.G. nr.7/2001

pe clădiri
și terenuri ocupate de clădiri, stabilire locuințe proprietate particulară, scutiri, condiții
L. nr.27/1994
O.U.G. nr.40/1999

Închiriere
locuințe
prelungirea/reînnoirea contractelor privind unele suprafețe locative
O.U.G. nr.40/1999

Locuință
contract de
închiriere, prelungire, condiții
O.U.G. nr.40/1999
H.G. nr.1.275/2000

vânzare către terț, ofertă drept de preemțiune, subrogare chiriaș în dreptul cumpărătorului, condiții
O.U.G. nr.40/1999

Persoane fizice
drepturi locative, criterii, condiții
L. nr.85/1992
O.U.G. nr.40/1999
D.-L. nr.61/1990

Proprietar
închiriere, condiții
O.U.G. nr.40/1999

Suprafețe locative
contracte de închiriere, regim, model
L. nr.114/1996
O.U.G. nr.40/1999
H.G. nr.1.275/2000

Tarife
de bază lunare ale chiriei, imobil proprietatea domeniului public sau privat al statului ori unităților administrative ale acestuia
O.U.G. nr.40/1999

de închiriere pentru
locuințe proprietate privată a persoanelor fizice/juridice, negociere, condiții
O.U.G. nr.40/1999


Vineri, 29 mai 2020, 01:33

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.