ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.71 din 24 mai 1999
privind reorganizarea activității de protecție a plantelor și carantină fitosanitară
Fisa actului

Descriptori:

Autorizație
de import
fitosanitar, eliberare, condiții
L. nr.5/1982
L. nr.75/1995
O.G. nr.4/1995
O.U.G. nr.71/1999
O. nr.87/1999   (M.A.A.)

Carantină
fitosanitară
Laborator Central pentru carantină fitosanitară
O.U.G. nr.71/1999

import vegetale, produse vegetale, ș.a., procedura de notificare a interceptării unui transport sau a unui organism de carantină, nerespectare reglementări fitosanitare ale României
O.G. nr.4/1995
O.U.G. nr.71/1999
O. nr.6/1995   (M.A.A.)
O. nr.29/1999   (M.A.A.)
O. nr.87/1999   (M.A.A.)

protecție plante cultivate
O.U.G. nr.71/1999

suprafețe cultivate cu cartof găsite contaminate
cu bacteria Clavibacter michiganensis subsp. Sepedonicus (Spieckermann & Kotthoff) Davis et al., măsuri?? L. nr. 5/1982)
O.G. nr.4/1995
O.U.G. nr.71/1999
O. nr.26/1999   (M.A.A.)
O. nr.87/1999   (M.A.A.)

de ciuperca Synchytrium endobioticum (Schilb.) Perc, control, măsuri (L. nr. 5/1982)
O.U.G. nr.71/1999
O. nr.28/1999   (M.A.A.)

de nematozii cu chiști (Globodera spp.), măsuri (L. nr. 5/1982)
O.U.G. nr.71/1999
O. nr.27/1999   (M.A.A.)

Consilii județene și al municipiului București
protecție plante și carantină fitosanitară, stabilire taxe
O.U.G. nr.71/1999

Donații
semințe și material săditor, condiții
L. nr.75/1995
O.G. nr.4/1995
O.U.G. nr.71/1999
O. nr.87/1999   (M.A.A.)

Fânețe naturale
plante, protecție
O.U.G. nr.71/1999

Fitosanitar
control
la importul și exportul semințelor și materialului săditor
L. nr.75/1995
O.G. nr.4/1995
O.U.G. nr.71/1999
O. nr.87/1999   (M.A.A.)

Laborator Central pentru carantină fitosanitară, servicii publice de protecție a plantelor județene și a municipiului București
O.U.G. nr.71/1999

Institutul Central pentru protecția plantelor
în coordonarea Agenției Naționale Fitosanitare
O.U.G. nr.71/1999

Păduri
protecție păduri
L. nr.26/1996
O.U.G. nr.71/1999

Pășuni
protecție
O.U.G. nr.71/1999

Plante
protecție și carantină fitosanitară, certificate fitosanitare pentru plante la export
O.U.G. nr.71/1999
O. nr.199/2000   (M.A.A.)

Semințe și material săditor
control de calitate fitosanitar la import și export, măsuri
L. nr.75/1995
O.G. nr.4/1995
O.U.G. nr.71/1999
O. nr.87/1999   (M.A.A.)

Silvicultură
protecție păduri
L. nr.26/1996
O.U.G. nr.71/1999


Joi, 15 aprilie 2021, 06:10

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.