ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.71 din 24 mai 1999
privind reorganizarea activității de protecție a plantelor și carantină fitosanitară
Fisa actului

Temei legal pentru:
  O. nr.256/2003 al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor pentru aprobarea modelului de ștampilă, precum și a modelului de proces-verbal ce vor fi utilizate de către departamentul de inspecții din cadrul direcțiilor generale pentru agricultură și industrie alimentară județene (abrogat prin O. nr.558/2015)
  O. nr.101/2004 al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor și mediului privind acțiunile fitosanitare de interes național și modul de finanțare a acestora (abrogat prin O. nr.911/2004)
art.7
  O. nr.911/2004 al ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale privind acțiunile fitosanitare de interes național și modul de finanțare a acestora (abrogat prin O. nr.67/2008)
art.7


Joi, 15 aprilie 2021, 06:00

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.