ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.75 din 1 iunie 1999
privind activitatea de audit financiar
Descriptori | Temei legal pentru | Contestari | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Ordonanță de Urgență nr.75 din 1 iunie 1999
Emitent: Guvern
Aprobata cu modificari prin: L. nr.133/2002 Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 211/1999
Încadrare: act normativ
Cu functie: de baza, de modificare
În vigoare: da
Publicare: M.Of. nr. 256/4 iun. 1999 text
Republicare: M.Of. nr. 598/22 aug. 2003 text
Functie activa:
Modifică: L. nr.31/1990 privind societățile comerciale
prevederile art. 154 - 161 referitoare la cenzori nu se aplică societăților comerciale care intră sub incidența prevederilor art. 40 din prezenta ordonanță
  O.G. nr.65/1994 privind organizarea activitatii de expertiza contabila și a contabililor autorizati
abrogă art.6 lit.c
Functie pasiva:
Aprobată cu modificări: L. nr.133/2002 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar
modifică art.1, art.2, art.3, art.4, titlul cap.III, art.5, art.6, art.7, art.8, art.9, art.10, art.11, art.12, art.13, art.14, art.15, art.16, art.17, art.18, art.19, art.20, art.21, art.22, art.23, art.24, art.25, art.26, art.27, art.28, art.29, art.30, art.31, art.32, art.33, art.34, art.35, art.36, art.37; introduce cap.III1, cap.III2, cap.III3, cap.III4, cap.III5, cap.III6, cap.III7, cap.III8, cap.III9; abrogă titlul cap.II, titlul cap.IV, titlul cap.V, titlul cap.VI, titlul cap.VII, titlul cap.VIII, titlul cap.IX, art.38, capitolul X (cu art.39-43)
Modificată: O.G. nr.67/2002 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar
modifică art. 3, art. 4, art. 5 alin. (3) lit. a4, art. 7, art. 8, art. 9 lit. a, b și c ale pct. A, art. 10 partea introductivă și lit. d ale pct. A; introduce alin. (5) la art. 6, art. 61, art. 71, art. 261, art. 262, alin. (2) la art. 37; abrogă art. 34 și 35; înlocuiește expresia „exercitarea mandatului de auditor financiar" cu „exercitarea independentă a profesiei de auditor financiar", expresia „entitate" cu „entitate economică".
  L. nr.12/2003 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 67/2002 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar
modifică art.8 alin. (2), art.9 pct.A lit. b), art.10 partea introductiva, introduce alin. (3) la art.8, lit.C la art.10
Republicare: M.Of. nr. 598/22 aug. 2003 text
Modificată: O.G. nr.37/2004 pentru modificarea și completarea reglementărilor privind auditul intern
modifică art.20, art.24
  L. nr.397/2006 pentru modificarea art. 6 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată
- modifică art.6 alin.(1)
  L. nr.26/2010 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar
- modifică art. 2, art. 3 alin. (2) și (3), art. 5, art. 8, art. 10, titlul cap. III, art. 11, art. 12, art. 13, art. 18, titlul cap. VII, art. 26, art. 29, art. 30, titlul cap. VIII, art. 31, titlul cap. IX, art. 32; introduce art. 131, art. 132, art. 321, art. 40; abrogă art. 6 alin. (5), art. 17, art. 19, art. 27, art. 28, art. 33, cap. X cu art. 34- 37, art. 38, art. 39 alin. (2)
dispune republicarea
  L. nr.149/2013 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 23/2012 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 90/2008 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate și a Ordonanței Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activității de expertiză contabilă și a contabililor autorizați și pentru modificarea altor acte normative
- modifică art. 3 alin. (3) lit. d)
  L. nr.162/2017 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate și de modificare a unor acte normative
- modifică art. 1, 2, 3 și 4, art. 5 alin. (2) -(5), art. 6, art. 8, art. 131, art. 132, art. 20, art. 29, art. 30, art. 32, art. 321; introduce alin. (6) și (7) la art. 5, cap. IX1 cu art. 322 și 323; abrogă art. 10-13, art. 21 și 22, art. 24-26, cap VIII
dispune republicarea


Marți, 31 ianuarie 2023, 12:04

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.