LEGE nr.138 din 20 iulie 1999
privind salarizarea și alte drepturi ale personalului militar din instituțiile publice de apărare națională, ordine publică și siguranță națională, precum și acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste instituții
Fisa actului

Descriptori:

Ajutoare
acordare pentru
cadre militare trecute în rezervă, sau direct în retragere, mod de acordare
O.G. nr.7/1998
L. nr.138/1999

personal militar, acordare, mod de stabilire, condiții
O.U.G. nr.136/2000
L. nr.138/1999

Apărare națională
personal militar din sectorul de apărare, ordine publică și siguranță națională
salarizare
L. nr.138/1999

Aviație militară
personal aeronautic, drepturi
L. nr.138/1999

Cadre militare
statut, salarizare
L. nr.80/1995
L. nr.138/1999

care au în primire cai și câini de serviciu, drepturi
L. nr.138/1999

Chirie
scutire pentru personal militar obligat să locuiască în locuințe de serviciu sau în incinta unității militare
L. nr.138/1999

Coeficienți de multiplicare (ierarhizare) a salariilor
pentru
personal militar și funcții asimilate, structuri militare
L. nr.138/1999

Concediu
de odihnă
regim, programare anuală
L. nr.6/1992
L. nr.138/1999
O.G. nr.29/1995

de studii
L. nr.138/1999
L. nr.188/1999
H.G. nr.250/1992
H.G. nr.37/1999

Concediu medical
îngrijire copil, cadre militare în activitate -femei, indemnizație, acordare, condiții
L. nr.138/1999

Control financiar de stat
exercitat în instituțiile publice de apărare națională, ordine publică și siguranță națională, condiții
L. nr.138/1999

Deces
personal militar și civil din instituțiile publice, apărare națională, ordine publică și siguranță națională, drepturi acordate familiei sau moștenitorilor legali
L. nr.138/1999

Delegare, detașare în alte localități din țară
personal
militar și civil, drepturi, condiții
L. nr.138/1999

Indemnizații
prime, sporuri, premii și alte drepturi bănești ale personalului militar și civil din instituțiile publice de apărare națională, ordine publică și siguranță națională, acordare, condiții
L. nr.138/1999

Învățământ
elevi și studenți militari, drepturi
L. nr.138/1999

Militar
care îndeplinesc funcții în afara MI, în organizații internaționale care acordă asistența de specialitate pe teritoriul României, salarizare
L. nr.138/1999
O.U.G. nr.241/2000

din instituțiile publice de apărare, ordine publică și siguranță națională
salarizare și alte drepturi, condiții
L. nr.138/1999

pensie militară de stat
și de urmași, recalculare, norme metodologice, aprobare
L. nr.80/1995
L. nr.138/1999
L. nr.164/2001
H.G. nr.1.188/2001

plăți compensatorii și ajutoare pentru personalul militar, condiții
L. nr.138/1999
O.G. nr.7/1998
O.U.G. nr.100/1999
O.U.G. nr.136/2000

solde militari în termen și cu termen redus, studenți, elevi militari și fii ai regimentului
L. nr.138/1999

trecut în rezervă sau direct în retragere, plăți compensatorii, ajutoare, acordare, condiții
L. nr.138/1999
O.G. nr.7/1998

Misiuni de menținere a păcii în afara granițelor țării, scop umanitar
și cooperări militare cu alte state, drepturi, condiții
L. nr.138/1999

Muncă
drepturi salariale și alte drepturi personal militar și civil din instituții publice de apărare națională, ordine publică și siguranță națională
L. nr.138/1999

Pensie
militare
recalculare, norme metodologice, aprobare
L. nr.80/1995
L. nr.138/1999
L. nr.164/2001
H.G. nr.1.188/2001

Personal aeronautic din aviația militară
și parașutiști militari, drepturi, acordare
L. nr.138/1999

Personal civil
din M.Ap.N., M.I., S.R.I., S.I.E., S.P.P., S.T.S. și M.J. funcții asimilate cu cele ale cadrelor militare, drepturi
L. nr.138/1999

Personal din instituțiile publice de apărare națională, ordine publică și siguranță națională
militar și civil, salarizare și alte drepturi
L. nr.138/1999

Personal din transporturi maritime
navigant
militar și civil, drepturi bănești, acordare
L. nr.138/1999

Personal încadrat în unități mixte constituite între Armata Română și armatele altor țări
drepturi bănești
L. nr.138/1999
H.G. nr.518/1995
H.G. nr.657/2000

Personal militar
creșteri salariale, acordare în anul 2001
L. nr.138/1999
O.U.G. nr.42/2001

valoarea de referință sectorială, majorare
L. nr.138/1999
O.U.G. nr.42/2001

Plăți compensatorii
și ajutoare pentru cadre militare trecute în rezervă sau direct în retragere, mod de acordare
L. nr.138/1999
O.G. nr.7/1998
vezi:  concedieri colective
vezi:  persoane disponibilizate

Pompieri
militari
drepturi, salarizare
L. nr.80/1995
L. nr.121/1996
L. nr.138/1999

Premii
indemnizații, sporuri și alte drepturi bănești ale personalului militar și civil din instituțiile publice de apărare, ordine publică și siguranță națională, acordare, condiții
L. nr.138/1999

Prescripție extinctivă
pentru
drepturi bănești neachitate personalului militar și civil din instituțiile publice de apărare națională, ordine publică și siguranță națională, termen
L. nr.138/1999

Salarizare, remunerare, indemnizație
personal
militar și civil din sectorul de apărare națională, ordine publică și siguranță națională
L. nr.138/1999
O.U.G. nr.42/2001

Scafandri
personal militar și civil, drepturi bănești
L. nr.138/1999

Timp de muncă
peste programul normal de lucru, inclusiv în zilele de repaus săptămânal sau în zilele de sărbători legale, drept la indemnizații, pentru personalul militar și civil din instituțiile publice de apărare națională, ordine publică și siguranță națională, acordare, condiții
L. nr.138/1999

Transfer în interesul serviciului
personal militar și civil din instituțiile publice de apărare, ordine publică și siguranță națională, drepturi, condiții
L. nr.138/1999

Unități militare
personal militar și civil, drepturi, condiții
L. nr.138/1999
O.U.G. nr.42/2001

Zone izolate
și localități izolate, personal militar și civil, activități desfășurate, drepturi, stabilire, condiții
L. nr.138/1999


Sâmbătă, 28 ianuarie 2023, 09:58

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.