ORDONANȚĂ nr.1 din 20 ianuarie 2000
privind organizarea activității și funcționarea instituțiilor de medicină legală
Descriptori | Temei legal pentru | Contestari | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Ordonanță nr.1 din 20 ianuarie 2000
Emitent: Guvern
Aprobata cu modificari prin: L. nr.459/2001 Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 523/2000
Încadrare: act normativ
Cu functie: de baza, de modificare
În vigoare: da
Publicare: M.Of. nr. 22/21 ian. 2000 text
Republicare: M.Of. nr. 996/10 noi. 2005 text
Functie pasiva:
Referită de: H.G. nr.774/2000 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a dispozițiilor Ordonanței Guvernului nr.1/2000 privind organizarea activității și funcționarea instituțiilor de medicină legală
Aprobată cu modificări: L. nr.459/2001 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.1/2000 privind organizarea activității și funcționarea instituțiilor de medicină legală
Modificată: O.G. nr.57/2001 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 1/2000 privind organizarea activității și funcționarea instituțiilor de medicină legală
modifică art.6 alin.(3), art.12 alin.(2) și (3), art.13 lit.e, art.20 alin.(1) lit.f, art.20 alin.(3), art.21 alin.(1) lit.b, art.21 alin.(3), art.22, art.26, art.28 alin.(1); introduce alin.(2) la art.8, alin.(4) la art.12, lit.e1 la art.13, cap.IV1 cu art.251-256
  L. nr.271/2004 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 57/2001 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 1/2000 privind organizarea activității și funcționarea instituțiilor de medicină legală
aprobă O.G. nr. 57/2001 si modifică art.6 alin. (3), art.8 alin. (2), art.12 alin. (3) si (4), art.13 lit. e), art.20 alin. (1) lit.f), art.21 alin. (1) lit. b), art.22, art.251, art.254 lit. a), art.26, art.28 alin. (1)
  O.U.G. nr.115/2004 privind salarizarea și alte drepturi ale personalului contractual din unitățile sanitare publice din sectorul sanitar
abrogă art. 27
  L. nr.125/2005 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 115/2004 privind salarizarea și alte drepturi ale personalului contractual din unitățile sanitare publice din sectorul sanitar
- aproba cu modificari si completari O.U.G. nr. 115/2004
Republicare: M.Of. nr. 996/10 noi. 2005 text
Modificată: L. nr.255/2013 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală și pentru modificarea și completarea unor acte normative care cuprind dispoziții procesual penale
- modifică, la 1 februarie 2014, art. 15 lit. a), art. 17 lit. a)


Miercuri, 30 noiembrie 2022, 03:57

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.