ORDONANȚĂ nr.26 din 30 ianuarie 2000
cu privire la asociații și fundații
Fisa actului

Descriptori:

Asociația "Research Triangle Institute" din S.U.A.
filială în România, recunoaștere, aprobare
H.G. nr.656/2000
O.G. nr.26/2000

Asociația Universităților Populare Germane
recunoaștere, aprobare
H.G. nr.1.241/2000
O.G. nr.26/2000

Asociații
persoane juridice de drept privat fără scop patrimonial, înființare, condiții, registre
O. nr.954/B/C/2000   (M.J.)
O.G. nr.26/2000

Asociații și fundații
regim juridic
O.G. nr.26/2000

Denumiri
acordare disponiblității pentru asociație, fundație sau federație, condiții
O.G. nr.26/2000
O. nr.954/B/C/2000   (M.J.)

Federații
persoane juridice de drept privat, fără scop patrimonial
O.G. nr.26/2000

Fundații
regim juridic, organizare, funcționare, recunoaștere
O.G. nr.26/2000

federații, constituire
O.G. nr.26/2000

Fundația Arte și meserii "Floare albastră ", de utilitate publică, recunoaștere
O.G. nr.26/2000
H.G. nr.1.055/2000

persoane juridice fără scop lucrativ, plan de conturi și norme metodologice de utilizare a acestora, aplicare
L. nr.82/1991
O.G. nr.26/2000
H.G. nr.704/1993
O. nr.1.591/1998   (M.F.)

tarife pentru acces la Registrul național al persoanei juridice fără scop lucrativ
O.G. nr.26/2000
O. nr.1.076/C/2000   (M.J.)

Instanțe judecătorești
competențe
înscriere asociații și fundații
O.G. nr.26/2000

litigii, rezolvare
L. nr.29/1990
O.G. nr.26/2000

Persoane fizice/juridice
străine, constituire în asociații și fundații fără scop patrimonial, drepturi, obligații
O.G. nr.26/2000

Registrul asociațiilor și fundațiilor
înființare la judecătorie, conținut, condiții
O.G. nr.26/2000
O. nr.954/B/C/2000   (M.J.)

Registrul național al persoanelor juridice fără scop patrimonial
evidență centralizată la MJ, tarife pentru acces, stabilire
O.G. nr.26/2000
O. nr.954/B/C/2000   (M.J.)
O. nr.1.076/C/2000   (M.J.)

Registrul persoanelor juridice străine fără scop patrimonial
recunoscute în România, înființare la tribunal
O.G. nr.26/2000
O. nr.954/B/C/2000   (M.J.)

Tarife
acces la Registrul național al persoanelor juridice fără scop patrimonial, stabilire
O.G. nr.26/2000
O. nr.1.076/C/2000   (M.J.)


Luni, 28 noiembrie 2022, 16:34

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.