ORDONANȚĂ nr.26 din 30 ianuarie 2000
cu privire la asociații și fundații
Fisa actului

Sesizari privind exceptia de neconstitutionalitate:
Excepție de neconstituționalitate respinsă: D.C.C. nr.228/2001 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 23 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații
  D.C.C. nr.326/2003 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 56 alin. (1) lit. b) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații
art. 56 alin. (1) lit. b).
  D.C.C. nr.382/2003 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 56 alin. (1) lit. a) și ale art. 60 alin. (4) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare
art. 56 alin. (1) lit. a) si art. 60 alin. (4).
  D.C.C. nr.81/2004 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 3 alin. (1) și (2), art. 15 și art. 38 alin. (2) lit. y) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, ale art. 31 alin. (1)-(3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 45/2003 privind finanțele publice locale, ale art. 1 alin. (1) și (2) și art. 2 lit. c) și d) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, ale art. 12 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 96/1998 privind reglementarea regimului silvic și administrarea fondului forestier național, republicată
art. 1 alin. (1) și (2) și art. 2 lit. c) și d)
  D.C.C. nr.422/2005 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 11 din Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații
  D.C.C. nr.620/2005 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 7 alin. (2) lit. d) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații
art. 7 alin. (2) lit. d)
  D.C.C. nr.688/2005 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 7 alin. (3) și (4) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații și ale art. 48 alin. (1) teza întâi și art. 57 alin. (1) și (4) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat
art. 7 alin. (3) și (4)
  D.C.C. nr.449/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor cap. IX și ale art. 56 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații
cap. IX și ale art. 56 alin. (2)
  D.C.C. nr.778/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 57 din Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații
art. 57
  D.C.C. nr.895/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 21 din Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, precum și a prevederilor art. 18 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăților comerciale
art. 21
  D.C.C. nr.397/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 83 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații
art. 83 alin. (1)
  D.C.C. nr.714/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 55 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații
art. 55 alin. (2)
  D.C.C. nr.892/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 33 din Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații
art. 33
  D.C.C. nr.987/2008 DECIZIA nr. 987 din 30 septembrie 2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 55 alin. (2) și art. 61 din Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații
- art. 55 alin. (2), art. 61
  D.C.C. nr.1383/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 56 și art. 60 din Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații
art. 56 și art. 60
  D.C.C. nr.86/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 21 alin. (2) lit. f) și alin. (3), art. 23 alin. (3), art. 24 alin. (1) și art. 33 din Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații
art. 21 alin. (2) lit. f) și alin. (3), art. 23 alin. (3), art. 24 alin. (1) și art. 33
  D.C.C. nr.354/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 56 alin. (1) și art. 60 alin. (4) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații
art. 56 alin. (1) și art. 60 alin. (4)
  D.C.C. nr.593/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 54, art. 55, art. 56 și art. 57 din Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, precum și ale art. 294 și art. 295 din Codul de procedură civilă
art. 54, art. 55, art. 56 și art. 57
  D.C.C. nr.774/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 23 din Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații
art. 23
  D.C.C. nr.897/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 23 alin. (2) și art. 29 alin. (4) teza a doua din Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații
art. 23 alin. (2) și art. 29 alin. (4) teza a doua
  D.C.C. nr.145/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 55 alin. (2) și art. 56 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații
art. 55 alin. (2) și art. 56 alin. (1)
  D.C.C. nr.221/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații
  D.C.C. nr.576/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 14 și ale cap. IX din Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații
- art. 14 și cap. IX
  D.C.C. nr.689/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 23 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații
- art. 23 alin. (3)
  D.C.C. nr.813/2012 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 7 alin. (31) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații
art. 7 alin. (31)
  D.C.C. nr.484/2013 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 11, art. 23 alin. (1)-(3) și art. 25 din Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații
- art. 11, art. 23 alin. (1)-(3) și art. 25
  D.C.C. nr.397/2017 DECIZIA nr. 397 din 13 iunie 2017 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 56 alin. (1) lit. d) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații
art. 56 alin. (1) lit. d)
  D.C.C. nr.623/2017 DECIZIA nr. 623 din 17 octombrie 2017 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 68 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații
rt. 68 alin. (3)


Marți, 06 decembrie 2022, 15:20

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.