ORDONANȚĂ nr.26 din 30 ianuarie 2000
cu privire la asociații și fundații
Fisa actului

Temei legal pentru:
  H.G. nr.865/2002 privind aprobarea prealabilă, în vederea recunoașterii prin hotărâre judecătorească, a Organizației Center for International Private Enterprise din Statele Unite ale Americii
  H.G. nr.4/2003 privind suplimentarea bugetului Secretariatului General al Guvernului din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2003, pentru Fundația Europeană "Titulescu"
  O. nr.330/2003 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea modelului extrasului situațiilor financiare anuale care se publică de asociațiile și fundațiile recunoscute, potrivit legii, ca fiind de utilitate publică (abrogat prin O. nr.62/2009)
art.41 lit.f
  O. nr.3.571/2003 al ministrului educației și cercetării privind punerea în aplicare a dispozițiilor Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, modificată și completată prin Ordonanța Guvernului nr. 37/2003
art.7 lit.d), art.17 lit.d), art.51 alin.(1).
  O. nr.98/2003 al ministrului muncii și solidarității sociale privind eliberarea avizului în vederea acordării personalității juridice (abrogat prin O. nr.653/2019)
art.7 si 401
  O. nr.115/2003 al ministrului muncii și solidarității sociale privind organizarea compartimentului pentru relația cu asociațiile și fundațiile și aprobarea Criteriilor specifice Ministerului Muncii și Solidarității Sociale de acordare a statutului de utilitate publică asociațiilor, fundațiilor și federațiilor (abrogat prin O. nr.653/2019)
art.401, art.51 alin. 1, art.52 alin. 2 si 4
  O. nr.2.664/2003 al ministrului culturii și cultelor pentru aprobarea Criteriilor și procedurii de acordare a statutului de utilitate publică asociațiilor, fundațiilor și federațiilor care desfășoară activități din sfera de competență a Ministerului Culturii și Cultelor
art. 401
  O. nr.M.80/2003 al ministrului apărării naționale privind punerea în aplicare în Ministerul Apărării Naționale a dispozițiilor Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, modificată și completată prin Ordonanța Guvernului nr. 37/2003 (abrogat prin O. nr.M.75/2009)
art.7 alin. (2) lit. d), art.17 alin. (2) lit.d), art.401,art. 51 alin. (1), art.52 alin. (2) si (4)
  O. nr.418/2003 al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor privind criteriile de recunoaștere a organizațiilor de producători din sectorul pescuitului și acvaculturii (abrogat prin O. nr.772/2007)
  H.G. nr.822/2003 privind recunoașterea Uniunii Autorilor și Realizatorilor de Film din România ca fiind de utilitate publică
art.39 alin. (1)
  O. nr.302/2003 al președintelui Autorității Naționale pentru Persoanele cu Handicap privind aprobarea Criteriilor specifice Autorității Naționale pentru Persoanele cu Handicap de acordare a statutului de utilitate publică persoanelor juridice de drept privat fără scop patrimonial
art. 40-1
  O. nr.518/2003 al ministrului administrației și internelor pentru punerea în aplicare a dispozițiilor Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, modificată și completată prin Ordonanța Guvernului nr. 37/2003
art.7 alin. (2) lit. d), art.17 alin. (2) lit. d), art.401, art.51 alin.(1), art. 52 alin. (2) si (4)
  O. nr.844/2003 al ministrului sănătății privind eliberarea avizului de principiu pentru constituirea și înscrierea asociațiilor și fundațiilor ale căror activități intră în sfera de competență a Ministerului Sănătății
  O. nr.139/2003 al secretarului de stat al Autorității Naționale pentru Protecția Copilului și Adopție privind aprobarea Criteriilor specifice Autorității Naționale pentru Protecția Copilului și Adopție persoanelor juridice de drept privat fără scop patrimonial
art.40 alin. (1)
  O. nr.298/2003 al ministrului comunicațiilor și tehnologiei informației privind procedura de acordare a avizelor necesare pentru înființarea și funcționarea asociațiilor și fundațiilor (abrogat prin O. nr.320/2005)
art. 7, art. 401
  H.G. nr.1.134/2003 privind recunoașterea Fundației "Pop de Popa pentru Ocrotirea Bolnavilor cu Afecțiuni Cardiovasculare" ca fiind de utilitate publică
art. 39 alin. (1)
  H.G. nr.1.153/2003 privind recunoașterea Fundației "Crucea Alb-Galbenă din România" ca fiind de utilitate publică
art.39 alin. (1)
  H.G. nr.1.163/2003 privind aprobarea prealabilă, în vederea recunoașterii prin hotărâre judecătorească, a Fundației "Grupul Parlamentar pentru Fondul Caritabil de Ajutorare a Copiilor Români" din Marea Britanie
art.76 alin. (1)
  H.G. nr.1.154/2003 privind recunoașterea öociației de Autoajutorare a Diabeticilor și Bolnavilor Oncologici ca fiind de utilitate publică
art.39 alin. (1)
  H.G. nr.1.184/2003 privind recunoașterea Uniunii Cineaștilor din România ca fiind de utilitate publică
art. 39 alin. (1)
  H.G. nr.1.268/2003 privind recunoașterea Fundației Consiliul Național Român pentru Refugiați ca fiind de utilitate publică
art. 39 alin. (1)
  O. nr.258/2003 al președintelui Agenției Naționale pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii și Cooperație privind aprobarea criteriilor specifice de acordare a statutului de utilitate publică asociațiilor, fundațiilor și federațiilor care desfășoară activități din sfera de competență a Agenției Naționale pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii și Cooperație, a listei documentelor solicitate acestora în vederea recunoașterii ca fiind de utilitate publică și a formularului raportului de activitate pe ultimii 3 ani al acestora
art.17 alin. (2) lit. d), art.401, art.51 alin. (1)
  H.G. nr.1.326/2003 privind aprobarea prealabilă, în vederea recunoașterii prin hotărâre judecătorească, a Organizației "International Republican Institute" din Statele Unite ale Americii
art. 76 alin. (1)
  H.G. nr.1.565/2003 privind recunoașterea Fundației Project on Ethnic Relations - Filiala România ca fiind de utilitate publică
art. 39 alin. (1)
  H.G. nr.1.543/2003 privind aprobarea prealabilă, în vederea recunoașterii prin hotărâre judecătorească, a Fundației "Centrul de Afaceri Olandezo-Român" din Olanda
art. 76 alin. (1)
  H.G. nr.1.606/2003 privind aprobarea prealabilă, în vederea recunoașterii funcționării în România, a Fundației "Consiliul Mondial Român"
art. 76 alin. (1)
  H.G. nr.14/2004 privind recunoașterea Asociației "George C. Marshall - România" ca fiind de utilitate publică
art.39 alin.(1)
  H.G. nr.20/2004 privind recunoașterea Uniunii Naționale a Cadrelor Militare în Rezervă și în Retragere "Alexandru Ioan Cuza" ca fiind de utilitate publică
art.39 alin.(1)
  H.G. nr.167/2004 privind recunoașterea öociației Tineretul Român pentru Națiunile Unite ca fiind de utilitate publică
art.39 alin. (1)
  H.G. nr.184/2004 privind suplimentarea bugetului Secretariatului General al Guvernului din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004
  H.G. nr.231/2004 privind aprobarea prealabilă, în vederea recunoașterii prin hotărâre judecătorească, a organizației neguvernamentale "International Council on Alcohol and Addictions"
art.76
  H.G. nr.305/2004 privind aprobarea prealabilă, în vederea recunoașterii prin hotărâre judecătorească, a Asociației Grenlandsaksjonen din Norvegia
art.76 alin. (1)
  H.G. nr.384/2004 privind recunoașterea Fundației "PRO PIANO ROMÂNIA" ca fiind de utilitate publică
  H.G. nr.354/2004 privind recunoașterea Fundației "Anastasia" ca fiind de utilitate publică
art.39 alin. (1)
  H.G. nr.458/2004 privind recunoașterea öociației Naționale a Veteranilor de Război ca fiind de utilitate publică
art.39 alin. (1)
  H.G. nr.561/2004 privind recunoașterea Asociației "Marea Lojă Națională din România" ca fiind de utilitate publică
art. 39 alin. (1)
  H.G. nr.573/2004 privind aprobarea prealabilă, în vederea recunoașterii prin hotărâre judecătorească, a funcționării în România a Asociației CopiiiRo din Elveția
art.76 alin. (1)
  H.G. nr.663/2004 privind recunoașterea Fundației Naționale pentru Știință și Artă ca fiind de utilitate publică
art.39 alin. (1)
  H.G. nr.715/2004 privind aprobarea prealabilă, în vederea recunoașterii prin hotărâre judecătorească, a organizației neguvernamentale "JSI Research and Training Institute, Inc."
art.76 alin. (1)
  O. nr.7/2004 al președintelui Agenției Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor privind procedura de eliberare a avizului pentru constituirea și înscrierea asociațiilor și fundațiilor ale căror activități intră în sfera de competență a Agenției Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor
  H.G. nr.795/2004 privind recunoașterea Asociației "Organizația Caritas Satu Mare" ca fiind de utilitate publică
art.39 alin. (1)
  O. nr.203/2004 al ministrului comunicațiilor și tehnologiei informației pentru modificarea Ordinului ministrului comunicațiilor și tehnologiei informației nr. 298/2003 privind procedura de acordare a avizelor necesare pentru înființarea și funcționarea asociațiilor și fundațiilor (abrogat prin O. nr.320/2005)
art. 7 si art. 401
  H.G. nr.1.004/2004 privind recunoașterea Fundației "Episcopul Grigorie Leu" ca fiind de utilitate publică
  H.G. nr.1.128/2004 privind recunoașterea öociației Amelioratorilor, Producătorilor și Comercianților de Sămânță și Material Săditor din România - AMSEM ca fiind de utilitate publică
  H.G. nr.1.222/2004 privind aprobarea prealabilă în vederea recunoașterii prin hotărâre judecătorească a Uniunii Bisericilor Penticostale "Holiness" din Statul Oklahoma, Statele Unite ale Americii
  H.G. nr.1.276/2004 privind recunoașterea "Fundației pentru sprijinul familiilor de vârstnici și a vârstnicilor aflați în situație de risc social" ca fiind de utilitate publică
art. 39 alin. (1)
  H.G. nr.1.277/2004 privind recunoașterea Fundației "Centrul de Resurse Juridice" ca fiind de utilitate publică (abrogat prin H.G. nr.488/2019)
art. 39 alin. (1)
  H.G. nr.1.308/2004 privind recunoașterea Asociației "Domus" ca fiind de utilitate publică (abrogat prin H.G. nr.1.344/2008)
art. 39 alin. (1)
  H.G. nr.1.323/2004 privind recunoașterea Asociației Institutul de Științe Administrative "Paul Negulescu" (I.S.A.) ca fiind de utilitate publică
art. 39 alin. (1)
  H.G. nr.1.447/2004 privind recunoașterea Asociației Naționale a Evaluatorilor din România - ANEVAR ca fiind de utilitate publică
art.39 alin. (1)
  H.G. nr.1.480/2004 privind recunoașterea Organizației "Caritas Alba Iulia din Arhidioceza Romano-Catolică Alba Iulia" ca fiind de utilitate publică
art. 39 alin.(1)
  H.G. nr.1.481/2004 privind recunoașterea Asociației Creștine de Caritate, Misiune și Ajutor Olanda-România "Betania" ca fiind de utilitate publică
art.39 alin.(1)
  H.G. nr.1.479/2004 privind recunoașterea Fundației Române pentru Copii, Comunitate și Familie ca fiind de utilitate publică
  H.G. nr.1.551/2004 privind recunoașterea Asociației "Grupul pentru Dialog Social" ca fiind de utilitate publică
art. 39 alin. (1)
  H.G. nr.1.555/2004 privind stabilirea unor măsuri pentru punerea în aplicare a dispozițiilor Hotărârii Guvernului nr. 184/2004 privind suplimentarea bugetului Secretariatului General al Guvernului din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004
art. 41 alin. (1) lit. b) pct. 1 si lit. d)
  H.G. nr.1.558/2004 privind recunoașterea öociației "Consiliul Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii din România" ca fiind de utilitate publică
art.39 alin. (1)
  H.G. nr.1.583/2004 privind recunoașterea Asociației Române de Drept Umanitar ca fiind de utilitate publică
art.39 alin. (1)
  H.G. nr.1.584/2004 privind recunoașterea Fundației Colegiului Național de Apărare ca fiind de utilitate publică
art.39 alin. (1)
  O. nr.250/2004 al președintelui Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor privind aprobarea Procedurii de constatare a îndeplinirii de către asociațiile și federațiile de asociații de consumatori a condițiilor prevăzute de lege pentru recunoașterea de către Guvernul României ca fiind de utilitate publică
  H.G. nr.1.646/2004 privind recunoașterea Asociației Naționale a Caselor de Cultură ale Sindicatelor din România ca fiind de utilitate publică
art.39 alin. (1)
  H.G. nr.1.661/2004 privind recunoașterea Asociației Române pentru Transparență ca fiind de utilitate publică
art.39 alin. (1)
  H.G. nr.1.736/2004 privind aprobarea prealabilă în vederea recunoașterii prin hotărâre judecătorească a Fundației "The Romanian Education Trust"
  O. nr.5.336/2004 al ministrului educației și cercetării pentru aprobarea Criteriilor specifice și a procedurii de acordare a statutului de utilitate publică asociațiilor, fundațiilor și federațiilor care desfășoară activități din sfera de competență a Ministerului Educației și Cercetării
art. 401
  H.G. nr.2.076/2004 privind recunoașterea Fundației "Familia" ca fiind de utilitate publică
art.39 alin. (1)
  H.G. nr.2.093/2004 privind recunoașterea Fundației "Humanitas Pro Deo" ca fiind de utilitate publică
art. 39 alin. (1)
  H.G. nr.2.244/2004 privind suplimentarea bugetului Secretariatului General al Guvernului din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004
  H.G. nr.2.262/2004 privind recunoașterea Organizației "Salvați Copiii" ca fiind de utilitate publică
art. 39 alin. (1)
  H.G. nr.2.370/2004 pentru aprobarea modului de repartizare și de utilizare a sumei prevăzute în bugetul Secretariatului General al Guvernului pe anul 2005 la capitolul 59.01 "Cultură, religie și acțiuni privind activitatea sportivă și de tineret", titlul "Transferuri", articolul 40 alineatul 41 "Asociații și fundații"
  O. nr.848/2004 al ministrului muncii, solidarității sociale și familiei și al ministrului sănătății pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale, cu modificările și completările ulterioare (abrogat prin O. nr.450/2006)
  H.G. nr.2.437/2004 privind recunoașterea Fundației "Democrație prin Cultură" ca fiind de utilitate publică
art.39 alin. (1)
  H.G. nr.2.438/2004 privind recunoașterea Fundației Culturale "Dana Ardelea" ca fiind de utilitate publică
art.39 alin. (1)
  O. nr.185/2005 al ministrului finanțelor publice privind aprobarea înlocuirii anexei la Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 330/2003 pentru aprobarea modelului extrasului situațiilor financiare anuale care se publică de asociațiile și fundațiile recunoscute, potrivit legii, ca fiind de utilitate publică (abrogat prin O. nr.62/2009)
art. 41 lit.f)
  H.G. nr.379/2005 privind recunoașterea öociației Proprietarilor de Păduri din România ca fiind de utilitate publică
art. 39 alin. (1)
  H.G. nr.388/2005 privind recunoșterea Fundației de Sprijin Comunitar ca fiind de utilitate publică
art. 39 alin. (1)
  O. nr.293/2005 al președintelui Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală pentru punerea în aplicare a dispozițiilor Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, modificată și completată prin Ordonanța Guvernului nr. 37/2003 (abrogat prin O. nr.660/2005)
art. 7 alin. (2) lit. d), art. 17 alin. (2) lit. d), art. 401, art. 51 alin. (1) si art. 52 alin. (2) si (4)
  H.G. nr.926/2005 privind aprobarea prealabilă în vederea recunoașterii funcționării în România a Filialei Asociației "Misiunea Interregională pentru Valorificarea Teritoriilor (MIRVALT)" din Republica Franceză
art.76 alin. (1)
  H.G. nr.927/2005 privind recunoașterea Asociației Solidaritatea Umană ca fiind de utilitate publică
art.39 alin. (1)
  H.G. nr.1.139/2005 privind recunoașterea "Uniunii Române de Transport Public" ca fiind de utilitate publică
art.39 alin.(1)
  H.G. nr.333/2011 pentru retragerea actului de recunoaștere a Asociației Solidaritatea Umană ca fiind de utilitate publică
art. 42 alin. (3)
  H.G. nr.232/2012 pentru retragerea actului de recunoaștere a Fundației "Humanitas Pro Deo" ca fiind de utilitate publică
art. 41 lit. d) și f), art. 42 alin. (3)
  H.G. nr.287/2012 privind recunoașterea Asociației de Caritate din Armata României - CAMARAZII ca fiind de utilitate publică
art. 39 alin. (1)


Joi, 08 decembrie 2022, 06:07

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.