ORDONANȚĂ nr.29 din 30 ianuarie 2000
privind reabilitarea termică a fondului construit existent și stimularea economisirii energiei termice
Fisa actului

Trimitere de la:
  O.U.G. nr.174/2002 privind instituirea măsurilor speciale pentru reabilitarea termică a unor clădiri de locuit multietajate (abrogata prin O.U.G. nr.18/2009)
  O. nr.550/2003 al ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței pentru aprobarea Reglementării tehnice "Îndrumător pentru atestarea auditorilor energetici pentru clădiri și instalațiile aferente"
  H.G. nr.561/2003 privind modificarea și completarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonanței Guvernului nr. 36/2002 privind impozitele și taxele locale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.278/2002 (abrogat prin O.U.G. nr.80/2013)
  L. nr.571/2003 privind Codul fiscal (abrogata prin L. nr.227/2015)


Joi, 02 februarie 2023, 03:29

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.