LEGE nr.24 din 27 martie 2000
privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative
Fisa actului

Descriptori:

Abrogări
norme de tehnică legislativă, aplicare
L. nr.24/2000

Act normativ
în faza de proiect, tehnica legislativă, norme, aplicare
L. nr.24/2000

Administrația publică centrală de specialitate
acte normative, proiecte, aplicare norme de tehnică legislativă
L. nr.24/2000

Autorități ale administrației publice centrale și locale
norme de tehnică legislativă, aplicare
L. nr.24/2000

Autorități publice
atribuții cu privire la activitatea legislativă
H.G. nr.555/2001
L. nr.24/2000

Consiliul Economic și Social
avizare proiecte de acte normative
L. nr.24/2000
H.G. nr.555/2001

Consiliul Legislativ
norme de tehnică legislativă, aplicare, măsuri
L. nr.24/2000
H.G. nr.555/2001

Guvernul României
acte adoptate, cerințe, măsuri
L. nr.202/1998
L. nr.24/2000
H.G. nr.555/2001

Inițiativa legislativă
proiecte de acte normative, tehnică legislativă, norme
L. nr.24/2000
vezi:  Legiferare

Legi
pregătirea, avizarea proiectelor de acte normative
L. nr.73/1993
L. nr.109/1997
L. nr.24/2000
H.G. nr.555/2001

Legislație
tehnică legislativă, sistematizare și unificare, coordonare, norme
L. nr.24/2000
H.G. nr.555/2001
vezi:  Act normativ
vezi:  Tehnică legislativă

Ministere
proiecte de acte normative, aplicare, norme de tehnică legislativă
L. nr.24/2000

Ministerul Justiției
atribuții cu privire la activitatea legislativă
L. nr.24/2000
H.G. nr.555/2001

Parlamentul României
ordonanțele și ordonanțele de urgență, transmitere de către Guvern
L. nr.24/2000
H.G. nr.555/2001

proiecte de acte normative, aplicare norme de tehnică legislativă
L. nr.24/2000

Proiecte de acte normative
tehnică legislativă, proceduri
L. nr.24/2000
H.G. nr.555/2001

Propuneri legislative
de proiecte de acte normative, aplicare norme de tehnică legislativă
L. nr.24/2000
vezi:  Legiferare

Ratificarea actelor normative internaționale
norme de tehnică legislativă
L. nr.24/2000

Rectificare
pentru erori materiale din acte normative publicate, norme de tehnică legislativă
L. nr.24/2000

Republicare
norme de tehnică legislativă, aplicare
L. nr.24/2000

Secretariatul General al Guvernului
atribuții cu privire la pregătirea ședințelor Guvernului
L. nr.24/2000
H.G. nr.555/2001

Tehnică legislativă
Consiliul Legislativ
L. nr.73/1993
L. nr.24/2000

norme, metodologie
L. nr.24/2000
H.G. nr.555/2001


Joi, 02 aprilie 2020, 01:08

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.