LEGE nr.24 din 27 martie 2000
privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative
Fisa actului

Sesizari privind exceptia de neconstitutionalitate:
Excepție de neconstituționalitate respinsă: D.C.C. nr.781/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 28 alin. (2) teza întâi din Legea sindicatelor nr. 54/2003 și ale art. 78 partea finală din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative
art. 78 partea finală
  D.C.C. nr.422/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 11 alin. (3) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative
art. 11 alin. (3)
  D.C.C. nr.1.226/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 11 alin. (3) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative
art. 11 alin. (3)
  D.C.C. nr.117/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 62 alin. (3) frazele întâi și a doua din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative
art. 62 alin. (3) frazele întâi și a doua
  D.C.C. nr.379/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 62 alin. (3) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative
art. 62 alin. (3)
  D.C.C. nr.411/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 62 alin. (3) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative
art. 62 alin. (3)
  D.C.C. nr.927/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. I pct. 6, raportat la art. IV alin. (1) pct. 7 și pct. 26 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 159/2008 privind modificarea și completarea Legii nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat, precum și art. 12 alin. (2) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative
art. 12 alin. (2)
  D.C.C. nr.216/2013 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 21 alin. (2) teza întâi din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, ale Legii nr. 299/2011 pentru abrogarea alin. (2) al art. 21 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 și ale art. 64 alin. (3) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative
- art. 64 alin. (3)
  D.C.C. nr.417/2013 referitoare la excepția de ne constituționalitate a prevederilor art. 21 alin. (2) teza întâi din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 și ale art. 64 alin. (3) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative
art. 64 alin. (3)
  D.C.C. nr.611/2014 DECIZIA nr. 611 din 4 noiembrie 2014 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 64 alin. (3) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative
art. 64 alin. (3)
  D.C.C. nr.204/2017 DECIZIA nr. 204 din 30 martie 2017 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 11 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare și ale art. 66 alin. (1) teza întâi din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative
- art. 66 alin. (1) teza întâi
  D.C.C. nr.308/2019 DECIZIA nr. 308 din 7 mai 2019 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 12 alin. (2) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative
- art. 12 alin. (2), (respinge ca inadmisibilă).
  D.C.C. nr.429/2019 DECIZIA nr. 429 din 4 iulie 2019 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 11 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, ale art. 252 alin. (2) din Codul de procedură civilă, precum si ale art. 1, art. 2 alin. (1) lit. c), art. 4 alin. (4) si art. 18 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004
- art.11, (respinge ca neîntemeiată)


Joi, 02 aprilie 2020, 00:57

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.