LEGE nr.24 din 27 martie 2000
privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative
Fisa actului

Temei legal pentru:
  H.G. nr.50/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea și prezentarea proiectelor de acte normative spre adoptare (abrogat prin H.G. nr.1.226/2007)
art. 82
  O. nr.3.543/2005 al ministrului educației și cercetării pentru suspendarea aplicării unor ordine ale ministrului educației și cercetării
art. 64
  Decizie nr.392/2005 privind abrogarea unor acte normative
art. 16, art. 62 alin. (1) si art. 63 alin. (2)
  H.G. nr.775/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile de elaborare, monitorizare și evaluare a politicilor publice la nivel central
  O. nr.1.230/2005 al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea tarifului de utilizare a rețelei de drumuri naționale din România (abrogat prin O. nr.244/2008)
art. 12
  R. nr.6/2010 privind abrogarea unor acte normative emise de Banca Națională a României
  R. nr.24/2010 privind abrogarea unor acte normative emise de Banca Națională a României
art. 65
  O. nr.M.17/2011 al ministrului apărării naționale pentru abrogarea Ordinului ministrului apărării naționale nr. M.101/2010 privind aplicarea în Ministerul Apărării Naționale a Hotărârii Guvernului nr. 735/2010 pentru recalcularea pensiilor stabilite potrivit legislației privind pensiile militare de stat, a pensiilor de stat ale polițiștilor și ale funcționarilor publici cu statut special din sistemul administrației penitenciarelor, conform Legii nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor
art. 64 alin. (4), art. 65 alin. (2)
  O. nr.M.19/2012 privind abrogarea ordinului ministrului apararii nr. M.47/2008 pentru aprobarea Normelor privind achizitia serviciului de paza si interventie la obiectivele militare prin societati specializate de paza si protectie
art. 64 alin. (1), art. 65 alin. (2)


Joi, 02 aprilie 2020, 00:39

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.