LEGE nr.24 din 27 martie 2000
privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative
Fisa actului

Trimitere de la:
  H.G. nr.50/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea și prezentarea proiectelor de acte normative spre adoptare (abrogat prin H.G. nr.1.226/2007)
  Decizie nr.105/2005 pentru publicarea Protocolului referitor la Metodologia privind cuantumul remunerației compensatorii pentru copia privată pentru coli de hârtie pentru copiator format A4
  H.G. nr.617/2005 pentru modificarea și completarea Regulamentului privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea și prezentarea proiectelor de acte normative spre adoptare, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 50/2005 (abrogat prin H.G. nr.1.226/2007)
  O. nr.1.432/2010 privind procedurile publicării, republicării și rectificării, precum și ale publicării în numere speciale, cu tiraj limitat, a actelor în Monitorul Oficial al României (abrogat prin O. nr.747/2012)


Joi, 02 aprilie 2020, 00:16

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.