HOTĂRÂRE nr.627 din 13 iulie 2000
privind reorganizarea Companiei Naționale de Electricitate - S.A.
Descriptori | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Hotărâre nr.627 din 13 iulie 2000
Emitent: Guvern
Încadrare: act normativ
Cu functie: de baza, de modificare
În vigoare: da
Publicare: M.Of. nr. 357/31 iul. 2000
Rectificare: M.Of. nr. 56/24 ian. 2008
Functie activa:
Modifică: H.G. nr.365/1998 privind înființarea Companiei Naționale de Electricitate - S.A., a Societății Naționale "Nuclearelectrica" - S.A. și a Regiei Autonome pentru Activități Nucleare prin reorganizarea Regiei Autonome de Electricitate "Renel"
elimină denumirea "Compania Națională de Electricitate" - S.A.din art.14 alin.(1), (2) și (3), art.16 alin.(1) și (2), art.17 alin.(4) și (6), art.18, art.19 alin.(1), art.20, art.21 alin.(1) și coloanele 1-5 din anexa nr.5; abrogă prima liniuță de la art.1, art.3-7, art.17 alin.(1), anexele nr.1.1, 2.1, 3.2, 3.3 și 4
Functie pasiva:
Modificat: H.G. nr.483/2001 pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr.485/2000 privind înființarea Societății Comerciale "Termogal" - S.A. Galați și fuzionarea acesteia cu Societatea Comercială "Sidex" - S.A. Galați și pentru completarea anexei nr.3.2 la Hotărârea Guvernului nr.627/2000 privind reorganizarea Companiei Naționale de Electricitate S.A.
modifică anexa nr.3.2
  H.G. nr.710/2001 privind înființarea filialei Societatea Comercială pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport "Smart" - S.A. prin reorganizarea unor activități din cadrul Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A.
modifică în mod corespunzător art.5 și art.9 alin.(1)
  H.G. nr.1.094/2001 privind înființarea Societății Comerciale "Uzina Electrică Gura Barza" - S.A. prin reorganizarea unor activități din cadrul Societății Comerciale de Producere a Energiei Electrice și Termice "Termoelectrica" - S.A.
modifică corespunzător art.14
  H.G. nr.1.088/2001 privind înființarea Societății Comerciale "Uzina Termică Calafat" - S.A. prin reorganizarea unor activități din cadrul Societății Comerciale de Producere a Energiei Electrice și Termice "Termoelectrica" - S.A.
modifică corespunzător art.14
  H.G. nr.1.089/2001 privind înființarea Societății Comerciale "Uzina Termică Vaslui" - S.A. prin reorganizarea unor activități din cadrul Societății Comerciale de Producere a Energiei Electrice și Termice "Termoelectrica" - S.A.
modifică corespunzător art.14
  H.G. nr.1.092/2001 privind înființarea Societății Comerciale "Uzina Termoelectrică Giurgiu" - S.A. prin reorganizarea unor activități din cadrul Societății Comerciale de Producere a Energiei Electrice și Termice "Termoelectrica" - S.A.
modifică corespunzător prevederile art.14
  H.G. nr.1.093/2001 privind înființarea Societății Comerciale "Uzina Termică Comănești" - S.A. prin reorganizarea unor activități din cadrul Societății Comerciale de Producere a Energiei Electrice și Termice "Termoelectrica" - S.A.
modifică corespunzător prevederile art.14
  H.G. nr.1.090/2001 privind înființarea Societății Comerciale "Uzina Termoelectrică Midia" - S.A. prin reorganizarea unor activități din cadrul Societății Comerciale de Producere a Energiei Electrice și Termice "Termoelectrica" - S.A.
modifică corespunzător prevederile art.14
  H.G. nr.1.091/2001 privind înființarea Societății Comerciale "Uzina Electrică Zalău" - S.A. prin reorganizarea unor activități din cadrul Societății Comerciale de Producere a Energiei Electrice și Termice "Termoelectrica" - S.A.
modifică corespunzător prevederile art.14
  H.G. nr.1.182/2001 privind înființarea Societății Comerciale de Producere a Energiei Electrice și Termice "Electrocentrale Deva" - S.A. - Filială a Societății Comerciale de Producere a Energiei Electrice și Termice "Termoelectrica" - S.A., prin divizarea parțială a Societății Comerciale de Producere a Energiei Electrice și Termice "Termoelectrica" - S.A. - Sucursala Electrocentrale Deva
modifică corespunzător prevederile art.14 și 18
  H.G. nr.1.342/2001 privind reorganizarea Societății Comerciale de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A
modifică în mod corespunzător prevederile art.26 și art.30 și anexele nr. 5.1 și 5.2
  H.G. nr.98/2002 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.709/2001 privind transmiterea fără plată a Centralei Electrice de Termoficare Reșița din domeniul privat al statului și din patrimoniul Societății Comerciale "Termoelectrica“ - S.A.în domeniul privat al statului și în administrarea Consiliului Local Reșița, județul Caraș-Severin
modifică patrimoniul
  H.G. nr.104/2002 privind transmiterea unor centrale electrice de termoficare din domeniul privat al statului și din patrimoniul Societății Comerciale "Termoelectrica" - S.A.în domeniul public al unor unități administrativ-teritoriale și în administrarea consiliilor locale ale acestora
modifică patrimoniul
  H.G. nr.105/2002 privind transmiterea Centralei Electrice de Termoficare Arad din domeniul privat al statului și din patrimoniul Societății Comerciale "Termoelectrica" - S.A.în domeniul public al municipiului Arad și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Arad
modifică patrimoniul
  H.G. nr.554/2002 privind trecerea centralelor hidroelectrice din patrimoniul Societății Comerciale de Producere a Energiei Electrice și Termice "Termoelectrica" - S.A., al Societății Comerciale de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A. și al Societății Naționale "Nuclearelectrica" - S.A. în patrimoniul Societății Comerciale de Producere a Energiei Electrice "Hidroelectrica" - S.A.
modifică patrimoniul
  H.G. nr.647/2002 privind transmiterea fără plată a Centralei Electrice de Termoficare Ploiești din domeniul privat al statului și din patrimoniul Societății Comerciale de Producere a Energiei Electrice și Termice "Termoelectrica" - S.A. în domeniul public al județului Prahova și în administrarea Consiliului Județean Prahova
modifică în mod corespunzător art.14 și 17
  H.G. nr.1.524/2002 privind reorganizarea Societății Comerciale de Producere a Energiei Electrice și Termice "Termoelectrica" - S.A. și funcționarea unor societăți comerciale în domeniul energetic
modifică în mod corespunzator
  H.G. nr.273/2003 privind înființarea unor filiale, societăți comerciale pentru reparații și servicii, prin reorganizarea unor activități din cadrul Societății Comerciale de Producere a Energiei Electrice și Termice "Termoelectrica" - S.A.
modifică în mod corespunzator
  H.G. nr.309/2003 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 105/2002 privind transmiterea Centralei Electrice de Termoficare Arad din domeniul privat al statului și din patrimoniul Societății Comerciale "Termoelectrica" - S.A. în domeniul public al municipiului Arad și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Arad
proroga termenul de la art.2din H.G.nr. 105/2002 pâna la 15 mai 2003
  H.G. nr.1.065/2003 privind reorganizarea Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A. și a Societății Comerciale "Institutul de Cercetări și Modernizări Energetice - ICEMENERGÓ - S.A. București pe calea fuziunii prin absorbție, precum și înființarea Societății Comerciale Filiala "Institutul de Cercetări și Modernizări Energetice - ICEMENERG" - S.A. București, ca filială a Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A.
reorganizare
  H.G. nr.74/2005 privind înființarea Societății Comerciale Filiala de Întreținere și Servicii Energetice "Electrica Serv" - S.A. prin reorganizarea activității din cadrul Societății Comerciale de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A.
modifică în mod corespunzator
  H.G. nr.675/2007 privind reorganizarea prin divizare parțială a societăților comerciale de distribuție și furnizare a energiei electrice, filiale ale Societății Comerciale ”Electrica” - S.A.
- modifică în mod corespunzător, la data de 7 oct. 2007
Rectificare: M.Of. nr. 56/24 ian. 2008
Modificat: H.G. nr.761/2010 privind înființarea Societății Comerciale de Producere a Energiei Electrice și Termice "Electrocentrale Paroșeni" - S.A., filială a Societății Comerciale de Producere a Energiei Electrice și Termice "Termoelectrica" - S.A. București
- modifică în mod corespunzător art. 18


Sâmbătă, 03 iunie 2023, 11:06

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.