HOTĂRÂRE nr.854 din 28 septembrie 2000
privind organizarea și funcționarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat"
Descriptori

Identificare act:
Numar/data: Hotărâre nr.854 din 28 septembrie 2000
Emitent: Guvern
Încadrare: act normativ
Cu functie: de baza, de modificare
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 492/9 oct. 2000
Functie activa:
Abrogă: H.G. nr.567/1993 privind organizarea și functionarea Regiei Autonome "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat"
Functie pasiva:
Modificat: O.U.G. nr.153/2000 privind trecerea unui imobil din domeniul public în domeniul privat al statului și darea lui în administrarea Comitetului Olimpic Român (abrogata prin O.U.G. nr.94/2002)
modifică patrimoniul
  H.G. nr.935/2000 privind transmiterea unor imobile, proprietate publică a statului, situate în municipiul București, din administrarea Regiei Autonome leAdministrația Patrimoniului Protocolului de Stat" în administrarea Agenției Naționale pentru Dezvoltare Regională
modifică patrimoniul
  H.G. nr.987/2000 privind transmiterea unor bunuri, proprietate publică a statului, din administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat" în administrarea Ministerului Apărării Naționale și comasarea prin absorbție a Complexului Olănești cu Regia Autonomă "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat"
modifică patrimoniul
  H.G. nr.1.040/2000 privind transmiterea fără plată a unor imobile cu destinația de locuință din administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat" în administrarea Consiliului General al Municipiului București
modifică patrimoniul
  H.G. nr.1.048/2000 privind transmiterea unor imobile, situate în județul Brașov, din administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat" în administrarea Agenției Naționale pentru Dezvoltare Regională (abrogat prin H.G. nr.521/2001)
modifică patrimoniul
  H.G. nr.1.226/2000 privind trecerea unor imobile din domeniul privat al statului în domeniul public al statului și transmiterea acestora din administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat" în administrarea Ministerului de Interne, pentru Jandarmeria Română (abrogat prin H.G. nr.1.160/2002)
modifică patrimoniul
  H.G. nr.1.227/2000 privind trecerea unui imobil din domeniul privat al statului în domeniul public al statului și transmiterea acestuia din administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat" în administrarea Ministerului de Interne (abrogat prin H.G. nr.1.160/2002)
modifică patrimoniul
  H.G. nr.1.250/2000 pentru schimbarea administratorului unor imobile, proprietate publica a statului, precum și pentru trecerea unui imobil din domeniul privat al statului in domeniul public al statului și administrarea Serviciului de Protectie și Paza
modifică patrimoniul
  H.G. nr.1.270/2000 privind trecerea unui imobil, din proprietatea privată a statului, în proprietatea publică a statului și transmiterea fără plată, din administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat", în administrarea Ministerului Finanțelor
modifică patrimoniuil
  H.G. nr.1.303/2000 privind transmiterea fără plată a unui imobil, împreună cu bunurile și terenul aferent, din administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat" în administrarea Ministerului Industriei și Comerțului (abrogat prin H.G. nr.1.160/2002)
modifică patrimoniuil
  H.G. nr.1.305/2000 privind transmiterea cu plata din patrimoniul Societății Comerciale "Neptun-Olimp" - S.A. în domeniul public al statului și în administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat" a imobilului Complex "Doina" Neptun, județul Constanța (abrogat prin H.G. nr.533/2002)
modifică patrimoniuil
  H.G. nr.1.329/2000 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.935/2000 privind transmiterea unor imobile, proprietate publică a statului, situate în municipiul București, din administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat" în administrarea Agenției Naționale pentru Dezvoltare Regională
înlocuiește anexa H.G.nr.935/2000
  H.G. nr.1.331/2000 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.1.048/2000 privind transmiterea unor imobile, situate în județul Brașov, din administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat" în administrarea Agenției Naționale pentru Dezvoltare Regională
înlocuiește cuvântul "imobilelor" cu sintagma "imobilelor și a bunurilor aferente" din H.G.nr.1.048/2000
  H.G. nr.1/2001 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.854/2000 privind organizarea și funcționarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat" (abrogat prin H.G. nr.533/2002)
modifică art.9-10; înlocuiește anexa nr.1
  H.G. nr.213/2001 privind stabilirea pentru anul 2001 a bazei materiale destinate activității de reprezentare și protocol, aflată în domeniul public al statului și în administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat", și trecerea unor imobile din domeniul privat al statului în domeniul public al statului (abrogat prin H.G. nr.533/2002)
modifică anexele nr.3-4
  H.G. nr.214/2001 privind transmiterea unor imobile, situate în municipiul București, din administrarea Regiei Autonome "Locato" în administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat" (abrogat prin H.G. nr.533/2002)
modifică patrimoniul
  H.G. nr.397/2001 privind transmiterea unui imobil proprietate publică a statului din administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat“ în administrarea Serviciului de Protecție și Pază
modifică anexa nr.3; abrogă art.2 din H.G.nr.1.250/2000
  O.U.G. nr.65/2001 privind trecerea cu titlu gratuit a unor imobile situate în municipiul București din patrimoniul Direcției Generale a Vămilor și din patrimoniul Ministerului Finanțelor Publice în proprietatea publică a statului și, respectiv, în proprietatea privată a Agenției Naționale pentru Locuințe
modifică patrimoniul
  H.G. nr.462/2001 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.214/2001 privind transmiterea unor imobile, situate în municipiul București, din administrarea Regiei Autonome "Locato" în administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat" (abrogat prin H.G. nr.533/2002)
moodifică din H.G.nr.214/2001 art.1 alin.(1), art.2 alin.(1); înlocuiește anexele nr.1 și 2
  H.G. nr.487/2001 privind trecerea unor imobile din domeniul public în domeniul privat al statului și transmiterea acestora cu plată în proprietatea Asociației Generale a Vânătorilor și Pescarilor Sportivi din România, precum și darea în folosință gratuită a unui teren proprietate publică a statului
modifică anexa nr.3
  H.G. nr.501/2001 privind trecerea unui imobil din proprietatea privată a statului în proprietatea publică a statului și transmiterea acestuia din administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat" în administrarea Serviciului Român de Informații
modifică anexa nr.4
  H.G. nr.509/2001 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr.1.270/2000 privind trecerea unui imobil, din proprietatea privată a statului, în proprietatea publică a statului și transmiterea fără plată, din administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat", în administrarea Ministerului Finanțelor
modifică H.G.nr.1.270/2000
  H.G. nr.521/2001 pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr.1.048/2000 privind transmiterea unor imobile, situate în județul Brașov, din administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat" în administrarea Agenției Naționale pentru Dezvoltare Regională (scos din evidenta)
abrogă H.G.nr.1.048/2000
  H.G. nr.541/2001 privind trecerea unor imobile din/în proprietatea publică a statului în/din proprietatea privată a statului și transmiterea lor din/în administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat" în/din administrarea Serviciului de Protecție și Pază
modifică anexa nr.4 și anexele nr.1 și 2 la H.G.nr.214/2001
  H.G. nr.558/2001 privind transmiterea fără plată a unui teren arabil din proprietatea privată a statului și din administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat" în proprietatea privată a comunei Voluntari, județul Ilfov
modifică patrimoniul
  O.U.G. nr.106/2001 pentru finalizarea procesului de privatizare a Băncii Agricole - S.A.
modifică patrimoniul
  H.G. nr.615/2001 privind transmiterea unui imobil, proprietate publică a statului, situat în municipiul București, din administrarea Ministerului Finanțelor Publice în administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de stat" (abrogat prin H.G. nr.533/2002)
modifică patrimoniul
  H.G. nr.667/2001 pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 417/1998 privind transmiterea Complexului "Parc" din administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat" în administrarea Consiliului Județean Mureș (scos din evidenta)
modifică patrimoniul
  H.G. nr.685/2001 privind transmiterea, cu plată, în proprietatea Societății Comerciale "Romcontrol" S.A., a unui imobil proprietate privată a statului, administrat de Regia Autonomă "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat"
modifică anexa nr.4
  H.G. nr.792/2001 privind transmiterea unor bunuri mobile, proprietate a statului, din administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat" în administrarea unor instituții publice
modifică patrimoniul
  H.G. nr.1.033/2001 privind transmiterea unor imobile din domeniul privat al statului și din administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat" în patrimoniul Societății Comerciale "Neptun-Olimp" - S.A.
modifică anexa nr.4
  L. nr.578/2001 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.106/2001 pentru finalizarea procesului de privatizare a Băncii Agricole - S.A.
modifică patrimoniul
  H.G. nr.1.104/2001 privind transmiterea unui imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat" în administrarea Ministerului Justiției și a Ministerului Public
modifică patrimoniul
  H.G. nr.1.123/2001 privind transmiterea unui imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Dezvoltării și Prognozei în administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat" și trecerea acestuia din proprietatea publică a statului în proprietatea privată a statului (abrogat prin H.G. nr.533/2002)
modifică patrimoniul
  H.G. nr.1.173/2001 pentru trecerea unui imobil din proprietatea privată a statului în proprietatea publică a statului și pentru schimbarea administratorului unor imobile
modifică patrimoniul
  H.G. nr.1.159/2001 pentru abrogarea unor prevederi ale Hotărârii Guvernului nr.935/2000 privind transmiterea unor imobile, proprietate publică a statului, situate în municipiul București, din administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat" în administrarea Agenției Naționale pentru Dezvoltare Regională
modifică patrimoniul
  H.G. nr.1.224/2001 pentru punerea în aplicare a dispozițiilor art.4 alin.(3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.106/2001 pentru finalizarea procesului de privatizare a Băncii Agricole - S.A.
modifică patrimoniul
  H.G. nr.1.247/2001 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 854/2000 privind organizarea și funcționarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat" (abrogat prin H.G. nr.533/2002)
modifică art.9, 10; înlocuiește anexa nr.1
  H.G. nr.1.279/2001 privind transmiterea complexului "Palat Cotroceni" din administrarea Ministerului Culturii și Cultelor și a Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat" în administrarea Administrației Prezidențiale
modifică patrimoniul
  H.G. nr.6/2002 pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr.987/2000 privind transmiterea unor bunuri, proprietate publică a statului, din administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat" în administrarea Ministerului Apărării Naționale și comasarea prin absorbție a Complexului Olănești cu Regia Autonomă "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat"
abrogă H.G. nr. 987/2000
  O.U.G. nr.11/2002 privind transferul pachetului de acțiuni deținut de stat la Societatea Comercială "Horticola" - S.A.București de la Agenția Domeniilor Statului la Regia Autonomă "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat"
modifică patrimoniul
  H.G. nr.169/2002 pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 685/2001 privind transmiterea, cu plată, în proprietatea Societății Comerciale "Romcontrol“ S.A., a unui imobil proprietate privată a statului, administrat de Regia Autonomă "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat“ (scos din evidenta)
abrogă H.G. nr. 689/2001
  H.G. nr.172/2002 privind transmiterea unor imobile, proprietate privată a statului, din administrarea Regiei Autonome "Locato“ în administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat“ (abrogat prin H.G. nr.533/2002)
modifică patrimoniul
  H.G. nr.197/2002 pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 691/2001 privind înființarea Muzeului Național de Artă Contemporană al României
modifică patrimoniul
  O.U.G. nr.32/2002 privind comasarea prin absorbție a Regiei Autonome "Locato“ de către Regia Autonomă "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat“
modifică patrimoniul și anexa nr. 4 cu bunurile prevăzute în anexele nr.2 și 3 la H.G. nr. 240/2001
  H.G. nr.284/2002 privind trecerea unui imobil din domeniul privat al statului și din administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat" în domeniul public al statului și în administrarea Serviciului de Protecție și Pază
modifică anexa nr.4
  H.G. nr.424/2002 privind transmiterea fără plată a unui imobil, proprietate privată a statului, din administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat" în administrarea Ministerului Industriei și Resurselor
modifică patrimoniul
Abrogat: H.G. nr.533/2002 privind organizarea și funcționarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat"


Duminică, 28 mai 2023, 03:25

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.