ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.291 din 29 decembrie 2000
privind stabilirea de măsuri referitoare la organizarea și funcționarea unor ministere
Descriptori | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Ordonanță de Urgență nr.291 din 29 decembrie 2000
Emitent: Guvern
Aprobata cu modificari prin: L. nr.308/2001 Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 689/2000
Încadrare: act normativ
Cu functie: de baza, de modificare, de abrogare
În vigoare: da
Publicare: M.Of. nr. 706/29 dec. 2000 text
Functie activa:
Abrogă: O.U.G. nr.207/1999 privind înființarea și organizarea Ministerului Funcției Publice
totodata, abrogă:
L. nr.218/2000 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.207/1999 privind înființarea și organizarea Ministerului Funcției Publice
  O.U.G. nr.48/2000 privind comasarea Agenției Române de Dezvoltare și a Agenției Naționale pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii cu Agenția Națională pentru Dezvoltare Regională
Modifică: L. nr.40/1990 privind organizarea și funcționarea Ministerului de Interne
modifică în mod corespunzător
  L. nr.7/1996 LEGEA cadastrului și a publicității imobiliare
modifică în mod corespunzător
  L. nr.133/1999 privind stimularea întreprinzătorilor privați pentru înființarea și dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii (abrogata prin L. nr.346/2004)
abrogă O.U.G. nr. 48/2000
  L. nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici (abrogata prin O.U.G. nr.57/2019)
modifică în mod corespunzător
  O.U.G. nr.179/2000 privind trecerea unităților militare de protecție civilă de la Ministerul Apărării Naționale la Ministerul de Interne, precum și modificarea și completarea Legii protecției civile nr.106/1996, a Ordonanței Guvernului nr.47/1994 privind apărarea împotriva dezastrelor și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.14/2000 privind înființarea formațiunilor de protecție civilă pentru intervenție de urgență în caz de dezastre
modifică în mod corespunzător
Functie pasiva:
Aprobată cu modificări: L. nr.308/2001 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.291/2000 privind stabilirea de măsuri referitoare la organizarea și funcționarea unor ministere
Modificată: O.U.G. nr.192/2002 privind reglementarea drepturilor de natură salarială ale funcționarilor publici
prevede ca si în anul 2003 se aplica dispozitiile referitoare la salarizarea personalului din aparatul propriu al unor ministere
  O.U.G. nr.63/2003 privind organizarea și funcționarea Ministerului Administrației și Internelor (abrogata prin O.U.G. nr.30/2007)
abrogă prevederile O. U. G. nr. 291/2000, cu exceptia art. 4 si a anexei
  O.G. nr.10/2008 privind nivelul salariilor de bază și al altor drepturi ale personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar și personalului salarizat potrivit anexelor nr. II și III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoane care ocupă funcții de demnitate publică, precum și unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale și a altor drepturi ale personalului contractual salarizat prin legi speciale
- modifică art.4
  L. nr.284/2010 LEGE - CADRU privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice (abrogata prin L. nr.153/2017)
- abrogă art. 4


Duminică, 27 noiembrie 2022, 07:30

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.