ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.296 din 30 decembrie 2000
privind înființarea Autorității pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului
Descriptori

Identificare act:
Numar/data: Ordonanță de Urgență nr.296 din 30 decembrie 2000
Emitent: Guvern
Aprobata cu modificari prin: L. nr.225/2001 Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 691/2000
Încadrare: act normativ
Cu functie: de baza, de modificare, de abrogare
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 707/30 dec. 2000
Functie activa:
Abrogă: O.U.G. nr.269/2000 privind urmărirea și controlul postprivatizare al societăților comerciale
Modifică: O.U.G. nr.88/1997 privind privatizarea societatilor comerciale
înlocuiește sintagma "Fondul Proprietății de Stat" cu sintagma "Autoritatea pentru Privatizarea și Administrarea Participațiilor Statului"
  H.G. nr.55/1998 pentru aprobarea normelor privind privatizarea societatilor comerciale și vanzarea de active, precum și a Regulamentului de organizare a F.P.S.
desființează Fondul Proprietății de Stat
  L. nr.99/1999 privind unele măsuri pentru accelerarea reformei economice
înlocuiește sintagma "Fondul Proprietății de Stat" cu sintagma "Autoritatea pentru Privatizarea și Administrarea Participațiilor Statului"
  H.G. nr.450/1999 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.88/1997 privind privatizarea societăților comerciale, cu modificările și completările ulterioare (abrogat prin H.G. nr.577/2002)
înlocuiește sintagma "Fondul Proprietății de Stat" cu sintagma "Autoritatea pentru Privatizarea și Administrarea Participațiilor Statului"
  H.G. nr.924/1999 privind aprobarea mandatului Fondului Proprietății de Stat pentru vânzarea unui pachet de acțiuni ale Societății Comerciale "Rodipet" S.A. (abrogat prin H.G. nr.1.133/2003)
desființează Fondul Proprietății de Stat
  H.G. nr.938/1999 privind transferul acțiunilor deținute de stat la Societatea Comercială "Hidrojet" - S.A. din administrarea Fondului Proprietății de Stat în administrarea Ministerului Finanțelor
desființează Fondul Proprietății de Stat
  H.G. nr.947/1999 pentru aprobarea mandatului Fondului Proprietății de Stat privind vânzarea către asociația formată din salariații și pensionarii cu ultimul loc de muncă la Societatea Națională de Telecomunicații "Romtelecom" - S.A. a unui pachet de acțiuni deținute de stat la Societatea Națională de Telecomunicații "Romtelecom" S.A.
desființează Fondul Proprietății de Stat
Functie pasiva:
Aprobată cu modificări: L. nr.225/2001 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.296/2000 privind înființarea Autorității pentru Privatizare și Administrarea (abrogata prin O.U.G. nr.23/2004)
Modificată: L. nr.137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării
abrogă art.1 alin.(2)
  O.U.G. nr.131/2002 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 296/2000 privind înființarea Autorității pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului (abrogata prin O.U.G. nr.23/2004)
  L. nr.151/2003 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 131/2002 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 296/2000 privind înființarea Autorității pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului (abrogata prin O.U.G. nr.23/2004)
art. 2 alin. (1) si alin. (2) lit. e1), art. 21
  O.U.G. nr.64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înființarea, organizarea, reorganizarea sau funcționarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administrației publice centrale și a unor instituții publice
modifică art.3 alin. (1)
  O.G. nr.36/2004 pentru modificarea și completarea Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării
elimină abrogărea efectuata prin L. nr. 137/2002 (art.1 alin. (2))
Abrogată: O.U.G. nr.23/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare a Autorității pentru Valorificarea Activelor Bancare prin comasarea prin absorbție cu Autoritatea pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului

- la 1 mai 2004


Duminică, 29 ianuarie 2023, 20:23

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.