HOTĂRÂRE nr.3 din 4 ianuarie 2001
privind organizarea și funcționarea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței
Fisa actului

Descriptori:

Academia Română de Aviație
înființare, subordonare
O.G. nr.15/1999
H.G. nr.3/2001
H.G. nr.535/1999

Academii
în subordinea
Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței
H.G. nr.3/2001

Administrația publică centrală de specialitate
autorități, administrație publică centrală, ministere
Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței
H.G. nr.3/2001

Aeroclubul României
în subordinea M.L.P.T.L.
H.G. nr.3/2001

Agenția Națională pentru Locuințe
înființare, organizare și funcționare, atribuții, subordonare
L. nr.152/1998
H.G. nr.962/2001
H.G. nr.620/2001
H.G. nr.3/2001

Agenția Zonelor Libere
atribuții, subordonare
H.G. nr.3/2001
L. nr.84/1992

Autoritatea Feroviară Română (AFER)
subordonare M.L.P.T.L.
H.G. nr.3/2001

Autoritatea Rutieră Română -A.R.R.
înființare, subordonare M.L.P.T.L
H.G. nr.3/2001
O.G. nr.95/1998

Casa de Asigurări de Sănătate a Transporturilor
în subordinea M.L.P.T.L.
H.G. nr.3/2001

Căile Ferate Române
M.L.P.T.L., atribuții
O.U.G. nr.12/1998
H.G. nr.3/2001

control și inspecție de stat, organizare și exercitare de către A.F.E.R. și M.L.P.T.L.
O.G. nr.19/1997
O.U.G. nr.12/1998
H.G. nr.626/1998
H.G. nr.3/2001
O. nr.650/1998   (M.Tr.)

Căpitănii de porturi din România
subordonare
H.G. nr.3/2001

Centre de medicină preventivă
subordonare
H.G. nr.3/2001

Centrul de Documentare pentru Construcții, Arhitectură, Urbanism și Amenajarea Teritoriului
subordonare
H.G. nr.3/2001

Construcții
atribuțiile Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței
H.G. nr.3/2001

Drumuri
naționale
atribuțiile Ministerului Transporturilor, Lucrărilor Publice și Locuinței
H.G. nr.3/2001

Inspectorate în construcții județene, respectiv al municipiului București
organizare, funcționare, subordonare M.L.P.T.L.
H.G. nr.3/2001

Inspectoratul Navigației Civile -I.N.C.
organizare și funcționare, în subordinea M.L.P.Tr. și Locuinței
O.G. nr.95/1998
H.G. nr.627/1998
H.G. nr.3/2001

Inspecția de Stat în Construcții, Lucrări Publice, Urbanism și Amenajarea Teritoriului
subordonare
H.G. nr.3/2001

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Construcții și Economia Construcțiilor -URBAN PROIECT București
sub autoritatea M.L.P.T.L.
H.G. nr.3/2001

Licențe
acordare
agenților economici din infrastructurile portuare și de căi navigabile
H.G. nr.112/1996
H.G. nr.3/2001

Locuință
Agenția Națională pentru Locuințe (A.N.L.)
L. nr.152/1998
H.G. nr.3/2001
H.G. nr.620/2001
H.G. nr.962/2001

sociale
atribuțiile M.L.P.T.L.
H.G. nr.3/2001

Lucrări publice
atribuțiile M.L.P.T.L.
H.G. nr.3/2001

Mare teritorială
M.L.P.T.L., atribuții
H.G. nr.3/2001

Metrou
control și inspecție de stat, organizare și exercitare de către A.F.E.R. și Ministerul Transporturilor
O.G. nr.19/1997
O.U.G. nr.12/1998
H.G. nr.626/1998
H.G. nr.3/2001
O. nr.650/1998   (M.Tr.)

Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței
înființare, atribuții, organizare și funcționare
O.U.G. nr.2/2001
H.G. nr.3/2001

control și inspecție de stat, transport feroviar și metrou, atribuții
O.G. nr.19/1997
O.U.G. nr.12/1998
H.G. nr.626/1998
H.G. nr.3/2001
O. nr.650/1998   (M.Tr.)

Nave
activități autorizate/avizate de MLPTL
O.G. nr.42/1997
H.G. nr.3/2001

Porturi
atribuțiile M.L.P.T.L.
H.G. nr.3/2001

Protecție antiseismică
atribuțiile MLPTL
H.G. nr.3/2001
vezi:  Seisme

Regii autonome
ministere, regii autonome, companii naționale, societăți comerciale
Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței
H.G. nr.3/2001

Registrul Auto-Român -R.A.R
înființare, subordonare
H.G. nr.768/1991
H.G. nr.3/2001

Seisme
protecție antiseismică, măsuri, atribuțiile MLPTL
H.G. nr.3/2001

Servicii publice descentralizate ale ministerelor și ale altor organe centrale
în domeniul de activitate al
Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței
H.G. nr.3/2001

Spitale
în subordinea MLPTL
H.G. nr.3/2001

Teritoriu național al României
amenajare, atribuțiile Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței
H.G. nr.3/2001

Transporturi
atribuțiile Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței
H.G. nr.3/2001

Transporturi feroviare
control, organizare și exercitare
O.G. nr.19/1997
O.U.G. nr.12/1998
H.G. nr.626/1998
H.G. nr.3/2001
O. nr.650/1998   (M.Tr.)

prețuri, stabilire
H.G. nr.3/2001

URBAN PROIECT, București
sub autoritatea MLPTL
H.G. nr.3/2001

Urbanism
atribuțiile Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței
H.G. nr.3/2001

Vehicul rutier
inspecție tehnică și siguranța circulației rutiere, protecție mediu
O.G. nr.19/1997
O.G. nr.44/1997
O.G. nr.81/2000
H.G. nr.3/2001
O. nr.353/1998   (M.Tr.)

Zone libere
atribuțiile MLPTL
H.G. nr.3/2001


Joi, 02 februarie 2023, 01:33

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.