LEGE nr.215 din 23 aprilie 2001
Legea administrației publice locale
Fisa actului

Descriptori:

Act de stare civilă
și certificate de stare civilă, redactare numai în limba română
H.G. nr.1.206/2001
L. nr.215/2001

Administrația publică locală
regim juridic
H.G. nr.1.206/2001
L. nr.215/2001

autonomie locală
H.G. nr.1.206/2001
L. nr.215/2001

folosirea limbii materne, de către minoritățile naționale care dețin o pondere de peste 20% din numărul locuitorilor dintr-o unitate administrativ teritorială
H.G. nr.1.206/2001
L. nr.215/2001

strategii naționale anuale și județene, aplicare
O.U.G. nr.26/1997
L. nr.215/2001
H.G. nr.117/1999
O.U.G. nr.12/2001
vezi:  Institutul Național de Administrație

Adopție
copii aflați în dificultate
O.U.G. nr.26/1997
L. nr.215/2001
H.G. nr.117/1999

Autonomie locală
principii privind organizarea și funcționarea administrației publice locale și gestionarea patrimoniului
L. nr.215/2001
vezi:  Administrația publică locală

Bugetul local al comunei, orașului și județului
finanțe publice, elaborare, aprobare, executare
L. nr.72/1996
L. nr.189/1998
L. nr.215/2001

Căsătorie
oficiere de către ofițerul de stare civilă, în limba română, sau la cerere în limba maternă a persoanelor respective, condiții
L. nr.215/2001
H.G. nr.1.206/2001

Comisia administrativă
organizare în județe și în municipiul București, pe lângă prefecturi
L. nr.215/2001

Comisia județeană consultativă
organizare, competențe
L. nr.215/2001

Concesionare
bunuri
aparținând domeniului public sau privat, ale consiliului local
L. nr.18/1991
L. nr.50/1991
L. nr.215/2001

Consilii județene și al municipiului București
autorități ale administrației publice
Constituție/1991
L. nr.215/2001

Consilii locale și județene
atribuții, funcționare, Regulament-cadru orientativ de funcționare
L. nr.215/2001
H.G. nr.103/1992

dispoziții speciale pentru minoritățile naționale cu o pondere de peste 20% din numărul locuitorilor dintr-o unitate administrativ-teritorială
L. nr.215/2001
H.G. nr.1.206/2001

Consiliul General al Municipiului București
constituire, administrație publică, atribuții
L. nr.70/1991
L. nr.215/2001

Contravenții
stabilire și sancționare de la normele privind
încălcarea dispozițiilor privind drepturile cetățenilor aparținând unor minorități naționale
L. nr.215/2001
H.G. nr.1.206/2001

Copii
aflați în dificultate
drepturi, protecție
L. nr.215/2001
O.U.G. nr.26/1997
O.U.G. nr.12/2001
H.G. nr.604/1997
H.G. nr.117/1999
H.G. nr.260/2000
H.G. nr.457/2000

protecție
organizarea activității de protecție a copilului
L. nr.215/2001
O.U.G. nr.26/1997
O.U.G. nr.25/1997
H.G. nr.245/1997
H.G. nr.604/1997
H.G. nr.117/1999
H.G. nr.1.315/2000

Domeniu privat al statului/unităților administrativ teritoriale
regim juridic
L. nr.15/1990
L. nr.18/1991
L. nr.50/1991
L. nr.26/1996
L. nr.213/1998
L. nr.215/2001
O.G. nr.19/1997
H.G. nr.113/1992

Domeniu public
regim juridic
L. nr.15/1990
L. nr.18/1991
L. nr.50/1991
L. nr.213/1998
L. nr.215/2001

Incompatibilități
stabilire și excepții
prefecți
L. nr.215/2001

Indemnizații
consilierilor din consiliile județene sau locale
L. nr.215/2001

Închiriere
bunuri
din domeniul public sau privat al consiliilor locale
L. nr.215/2001

Județul Ilfov
reședința în Municipiul București
L. nr.215/2001

Jurământ
consilierii consiliilor locale
L. nr.215/2001

primari
L. nr.215/2001

Localități
amenajare teritoriu, dezvoltare urbanistică
L. nr.215/2001
H.G. nr.1.206/2001

inscripții bilingve
L. nr.215/2001
H.G. nr.1.206/2001

Locația gestiunii
bunuri aparținând domeniului public sau privat al consiliului local
L. nr.215/2001

Locuință
sociale
criterii de repartizare, aprobare de consiliul local
L. nr.215/2001

Lucrări publice
și servicii de utilitate publică, contractare prin licitație publică de către consiliile locale sau județene
L. nr.215/2001

Minorități naționale
folosirea limbii materne în administrație, condiții
L. nr.188/1999
L. nr.215/2001
H.G. nr.1.206/2001

inscripții bilingve, condiții
L. nr.215/2001
H.G. nr.1.206/2001

Muncă
supendare din funcție, condiții
L. nr.215/2001

Patrimoniu
comunelor, orașelor, județelor, bunuri mobile și imobile, valori de interes local din domeniul public și privat al statului
L. nr.215/2001
H.G. nr.113/1992

Prefect
al județului și al municipiului București, numire, eliberare din funcție, atribuții
L. nr.215/2001
H.G. nr.9/2001

Primari
alegeri, organizare
L. nr.70/1991
L. nr.215/2001

atribuții
L. nr.215/2001

autoritate executivă
L. nr.215/2001

eșarfă în culorile drapelului național al României
L. nr.215/2001
H.G. nr.1.157/2001

exercitare atribuții de autoritate tutelară/ofițer de stare civilă, recensământ, alegeri, protecție civilă
L. nr.215/2001

jurământ
L. nr.215/2001

suspendarea contractului de muncă
L. nr.215/2001

și președinții consiliilor locale, secretari din localitățile unde minoritățile naționale au o pondere de peste 20% în raport cu locuitorii din unitatea administrativ teritorială, obligații
L. nr.215/2001
H.G. nr.1.206/2001

Primării
viceprimari, stabilire număr
L. nr.215/2001

Programul orientativ de dezvoltare economică și socială al județului
și al Municipiului București
L. nr.215/2001

Recensământ
ponderea cetățenilor aparținând unei minorități naționale, stabilire
L. nr.215/2001
H.G. nr.1.206/2001
vezi:  primar

Referendum
local
L. nr.215/2001

Secretar
al comunei, orașelor, municipiilor
L. nr.215/2001

Statul român
domeniu public și privat
Constituție/1991
L. nr.15/1990
L. nr.18/1991
L. nr.26/1996
L. nr.213/1998
L. nr.215/2001
O.G. nr.19/1997

Terenuri proprietate a statului
domeniu public, domeniu privat, regim juridic
L. nr.18/1991
L. nr.213/1998
L. nr.215/2001
O.U.G. nr.88/1997
H.G. nr.113/1992
H.G. nr.517/1999

Unități administrativ-teritoriale
administrația publică locală, comune, orașe și județe, regim juridic
L. nr.215/2001

bunuri, domeniu public, în limitele și condițiile legii
L. nr.213/1998
L. nr.215/2001

înfrățire cu unități sau asociații similare din străinătate
L. nr.215/2001

minorități naționale cu o pondere de peste 20% din numărul locuitorilor, inscripționarea denumirii unor localități și instituții publice de sub autoritatea lor și în limba minorităților naționale
L. nr.215/2001
H.G. nr.1.206/2001

Vânzare/cumpărare
bunuri aparținând domeniului privat al consiliului local
L. nr.215/2001

Viceprimari
stabilire, număr, mandat și eliberare din funcție
L. nr.215/2001


Joi, 18 august 2022, 01:55

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.