ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.80 din 31 mai 2001
privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea, temporar, a locuințelor de serviciu necesare unor categorii de personal din cadrul ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administrației publice centrale și instituțiilor publice
Descriptori | Temei legal pentru | Contestari | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Ordonanță de Urgență nr.80 din 31 mai 2001
Emitent: Guvern
Aprobata cu modificari prin: L. nr.717/2001 Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 336/2001
Încadrare: act normativ
Cu functie: de baza, de modificare
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 313/12 iun. 2001
Functie activa:
Modifică: H.G. nr.160/2001 privind modul de suportare a cheltuielilor de cazare în unele situații speciale (abrogat prin H.G. nr.69/2005)
abrogă prevederle referitoare la cazarea persoanelor care ocupă funcții de demnitate publică numite și a persoanelor care ocupă funcții asimilate funcțiilor de demnitate publică
Functie pasiva:
Aprobată cu modificări: L. nr.717/2001 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.80/2001 privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea, temporar, a locuințelor de serviciu necesare unor categorii de personal din cadrul ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administrației publice centrale și instituțiilor publice (abrogata prin O.U.G. nr.15/2013)
Modificată: L. nr.181/2005 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea, temporară a locuințelor de serviciu necesare unor categorii de personal din cadrul ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administrației publice centrale și instituțiilor publice (abrogata prin O.U.G. nr.15/2013)
- modifica art. 3; introduce alin. (3) la art. 6
  O.G. nr.24/2007 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul social și al locuințelor de serviciu
- modifică art.3 alin. (1)
  O.U.G. nr.101/2011 privind reglementarea condițiilor pentru vânzarea imobilelor, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat", a imobilelor proprietatea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat", precum și pentru modificarea unor acte normative
- introduce alin. (3) și (4) la art. 2
  O.U.G. nr.96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale și pentru modificarea unor acte normative
- modifică titlul, art. 2 alin. (1) Titlu nou: Ordonanță de urgență privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea, temporar, a locuințelor de serviciu necesare unor categorii de personal din cadrul autorităților publice, ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administrației publice centrale și instituțiilor publice
Abrogată: O.U.G. nr.15/2013 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 101/2011 privind reglementarea condițiilor pentru vânzarea imobilelor, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat", a imobilelor proprietatea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat", precum și pentru modificarea unor acte normative


Joi, 01 iunie 2023, 17:47

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.