ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.88 din 14 iunie 2001
privind înființarea Oficiului Participațiilor Statului și Privatizării în Industrie
Descriptori | Temei legal pentru | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Ordonanță de Urgență nr.88 din 14 iunie 2001
Emitent: Guvern
Aprobata cu modificari prin: L. nr.552/2001 Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 438/2001
Încadrare: act normativ
Cu functie: de baza, de modificare
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 338/26 iun. 2001
Functie pasiva:
Aprobată cu modificări: L. nr.552/2001 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.88/2001 privind înființarea Oficiului Participațiilor Statului și Privatizării în Industrie (abrogata prin O.U.G. nr.101/2006, L. nr.123/2015)
Abrogată: O.U.G. nr.101/2006 privind reorganizarea Autorității pentru Valorificarea Activelor Statului prin comasarea prin absorbție cu Oficiul Participațiilor Statului și Privatizării în Industrie
Repusă în vigoare: L. nr.308/2008 pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 101/2006 privind reorganizarea Autorității pentru Valorificarea Activelor Statului prin comasarea prin absorbție cu Oficiul Participațiilor Statului și Privatizării în Industrie
- respinge O.U.G. nr. 101/2006
Modificată: O.G. nr.17/2012 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare
- introduce alin. (41) la art. 1
  O.U.G. nr.45/2012 pentru completarea art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 88/2001 privind înființarea Oficiului Participațiilor Statului și Privatizării în Industrie
- introduce alin. (42) și (43) la art. 1
  O.U.G. nr.75/2013 privind unele măsuri pentru reorganizarea prin divizare parțială a Oficiului Participațiilor Statului și Privatizării în Industrie, pentru modificarea unor acte normative, precum și pentru reglementarea unor măsuri privind activitatea Departamentului pentru Energie
- modifică art. 1 alin. (3), (4) și (41)
  O.U.G. nr.20/2014 privind înființarea Departamentului pentru Privatizare și Administrarea Partid păți ilor Statului, stabilirea unor măsuri de eficientizare a activității de privatizare pentru dezvoltarea în condiții de profitabilitate a activității operatorilor economici cu capital de stat, pentru exercitarea drepturilor și îndeplinirea obligațiilor ce decurg din calitatea de acționar a statului la anumiți operatori economici, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
- abrogă la 19 iunie 2014 art. 1 alin. (1) - (41), (5) - (7), art. 2, art. 3
Abrogată: L. nr.123/2015 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 20/2014 privind înființarea Departamentului pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului, stabilirea unor măsuri de eficientizare a activității de privatizare pentru dezvoltarea în condiții de profitabilitate a activității operatorilor economici cu capital de stat, pentru exercitarea drepturilor și îndeplinirea obligațiilor ce decurg din calitatea de acționar a statului la anumiți operatori economici, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
- la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzută la art. 3 alin. (5) din O.U.G. nr. 20/2014


Luni, 04 decembrie 2023, 02:00

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.