LEGE nr.326 din 28 iunie 2001
Legea serviciilor publice de gospodărie comunală
Fisa actului

Temei legal pentru:
  H.G. nr.822/2002 privind transferul, cu titlu gratuit, al pachetului integral de acțiuni al Societății Comerciale "Termocor" - S.A. Corabia în proprietatea privată a orașului Corabia, județul Olt
  O.G. nr.73/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de alimentare cu energie termică produsă centralizat (abrogata prin L. nr.325/2006)
  H.G. nr.938/2002 privind transferul pachetului majoritar de acțiuni deținut de stat la Societatea Comercială "Prestatorul" - S.A. Hațeg în proprietatea privată a orașului Hațeg, județul Hunedoara
  H.G. nr.1.005/2002 privind transferul, cu titlu gratuit, al pachetului integral de acțiuni al Societății Comerciale "CET Govora" - S.A. Râmnicu Vâlcea în proprietatea privată a județului Vâlcea și în administrarea Consiliului Județean Vâlcea
  H.G. nr.1.128/2002 privind transferul, cu titlu gratuit, al pachetului majoritar de acțiuni la Societatea Comercială "Secom" - S.A. Drobeta-Turnu Severin din proprietatea privată a statului în proprietatea privată a municipiului Drobeta-Turnu Severin, județul Mehedinți
  H.G. nr.1.129/2002 privind transferul, cu titlu gratuit, al pachetului majoritar de acțiuni la Societatea Comercială de Gospodărie Comunală și Locativă - S.A. Orșova din proprietatea privată a statului în proprietatea privată a municipiului Orșova, județul Mehedinți
  H.G. nr.1.288/2002 privind transferul cu titlu gratuit al pachetului integral de acțiuni la Societatea Comercială "SACET-PROD" - S.A. Berbești din proprietatea privată a statului în proprietatea privată a comunei Berbești, județul Vâlcea
  H.G. nr.1.350/2002 privind transferul cu titlu gratuit al pachetului integral de acțiuni la Societatea Comercială "Gospodărie Comunală" - S.A. Mediaș din proprietatea privată a statului în proprietatea privată a municipiului Mediaș, județul Sibiu
  H.G. nr.1.461/2002 privind transferul cu titlu gratuit al pachetului integral de acțiuni la Societatea Comercială de Gospodărie Comunală și Locativă - S.A. Vânju Mare din proprietatea privată a statului în proprietatea privată a orașului Vânju Mare, județul Mehedinți, și în administrarea Consiliului Local al Orașului Vânju Mare
  H.G. nr.1.462/2002 privind transferul cu titlu gratuit al pachetului integral de acțiuni la Societatea Comercială "Sacoterm" - S.A. Victoria din proprietatea privată a statului în proprietatea privată a orașului Victoria, județul Brașov, și în administrarea Consiliului Local al Orașului Victoria
  H.G. nr.1591/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare (abrogat prin O.U.G. nr.13/2008)
  Decizie nr.6/2003 privind modificarea și completarea contractelor-cadru de furnizare a gazelor naturale pentru consumatorii captivi (abrogat prin Decizie nr.182/2005)
  H.G. nr.37/2003 privind transferul, cu titlu gratuit, al pachetului integral de acțiuni la Societatea Comercială "Domeniul Public" - S.A. Câmpia Turzii din proprietatea privată a statului în proprietatea privată a municipiului Câmpia Turzii, județul Cluj
  H.G. nr.41/2003 privind transferul, cu titlu gratuit, al pachetului majoritar de acțiuni la Societatea Comercială "Civitas" - S.A. Breaza din proprietatea privată a statului în proprietatea privată a orașului Breaza, județul Prahova
  H.G. nr.50/2003 privind transferul, cu titlu gratuit, al pachetului integral de acțiuni la Societatea Comercială "Apatermo" - S.A. Țăndărei din proprietatea privată a statului în proprietatea privată a orașului Țăndărei, județul Ialomița
  Decizie nr.11/2003 privind modificarea contractelor-cadru de furnizare a gazelor naturale pentru consumatorii captivi (abrogat prin Decizie nr.182/2005)
  H.G. nr.111/2003 privind transferul, cu titlu gratuit, al pachetului integral de acțiuni la Societatea Comercială "Prest Local" - S.A. Aleșd din proprietatea privată a statului în proprietatea privată a orașului Aleșd, județul Bihor
  O. nr.140/2003 al ministrului administrației publice pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea licențelor și a autorizațiilor în sectorul serviciilor publice de gospodărie comunală, condițiile de suspendare, de retragere sau de modificare a acestora
  O. nr.20/2003 al președintelui Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală pentru aprobarea Metodologiei de soluționare a neînțelegerilor precontractuale privind furnizarea/prestarea serviciilor publice de gospodărie comunală
  H.G. nr.175/2003 privind transferul, cu titlu gratuit, al pachetului majoritar de acțiuni la Societatea Comercială "Egot" - S.A. Pucioasa din proprietatea privată a statului în proprietatea privată a orașului Pucioasa, județul Dâmbovița
  H.G. nr.176/2003 privind transferul, cu titlu gratuit, al pachetului majoritar de acțiuni la Societatea Comercială "Edilitar" - S.A. Măcin din proprietatea privată a statului în proprietatea privată a orașului Măcin, județul Tulcea
  H.G. nr.177/2003 privind transferul, cu titlu gratuit, al pachetului majoritar de acțiuni la Societatea Comercială "Conetacs" - S.A. Mizil din proprietatea privată a statului în proprietatea privată a orașului Mizil, județul Prahova
  O. nr.147/2003 al ministrului administrației publice pentru aprobarea Regulamentului de constatare, notificare și sancționare a abaterilor de la reglementările emise în domeniul de activitate al Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală (abrogat prin O. nr.147/2004)
art.23 alin.4 lit.c
  H.G. nr.376/2003 privind transferul, cu titlu gratuit, al pachetului majoritar de acțiuni la Societatea Comercială "Transim" - S.A. Huedin, din proprietatea privată a statului în proprietatea privată a orașului Huedin, județul Cluj
  H.G. nr.576/2003 privind transferul, cu titlu gratuit, al pachetului majoritar de acțiuni la Societatea Comercială "Venus" - S.A. Tulcea, din proprietatea privată a statului în proprietatea privată a municipiului Tulcea, județul Tulcea
  O. nr.269/2003 al ministrului administrației publice privind aprobarea tarifelor pentru servicii de consultanță și pentru activitățile de pregătire și specializare profesională a personalului operatorilor furnizori/ prestatori de servicii publice de gospodărie comunală (abrogat prin O. nr.116/2007)
  H.G. nr.828/2003 pentru aplicarea Ordonanței Guvernului nr. 86/2001 privind serviciile regulate de transport public local de călători
art. 14 alin. (1) lit. b)
  H.G. nr.1.353/2003 pentru aprobarea Regulamentului-cadru și a Contractului-cadru de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare (abrogat prin O.U.G. nr.13/2008)
art. 14 alin. (1) lit. b)
  H.G. nr.346/2004 pentru aprobarea Regulamentuluicadru de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a localităților și a Contractului-cadru de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a localităților prin concesiune (abrogat prin O.U.G. nr.13/2008)
art.14 alin. (1) lit b)
  H.G. nr.757/2004 privind transferul, cu titlu gratuit, al pachetului majoritar de acțiuni la Societatea Comercială "PRESCOM Iernut" - S.A. Iernut, din proprietatea privată a statului și din administrarea Autorității pentru Valorificarea Activelor Statului în proprietatea privată a orașului Iernut și în administrarea Consiliului Local al Orașului Iernut, județul Mureș
  O. nr.147/2004 al președintelui Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală privind aprobarea Regulamentului de constatare, notificare și sancționare a abaterilor de la reglementările emise în domeniul de activitate al Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală
  H.G. nr.882/2004 pentru aprobarea Strategiei naționale privind alimentarea cu energie termică a localităților prin sisteme de producere și distribuție centralizate
art.2 alin. (1) lit.d), art.22 alin. (3) lit.c)
  H.G. nr.933/2004 privind contorizarea consumatorilor racordați la sistemele publice centralizate de alimentare cu energie termică
art.14 alin. (1) lit.b)
  H.G. nr.955/2004 pentru aprobarea reglementărilor-cadru de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local (abrogat prin L. nr.10/2020)
Art. 14 alin. (1) lit. b)
  H.G. nr.1.561/2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru al serviciilor de iluminat public (abrogat prin O.U.G. nr.13/2008)
art.14 alin. (1) lit.b)
  O. nr.259/2004 al președintelui Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală pentru aprobarea Normelor privind autorizarea în domeniul montării și exploatării sistemelor de repartizare a costurilor pentru încălzire și apă caldă de consum în imobile de tip condominiu
art.23 alin. (2)


Sâmbătă, 04 februarie 2023, 11:48

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.