LEGE nr.426 din 18 iulie 2001
pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.78/2000 privind regimul deșeurilor
Fisa actului

Trimitere de la:
  O. nr.1.190/2002 al ministrului apelor și protecției mediului privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje și deșeuri de ambalaje (abrogat prin O. nr.880/2004)
  H.G. nr.170/2004 privind gestionarea anvelopelor uzate
  H.G. nr.228/2004 privind controlul introducerii în țară a deșeurilor nepericuloase, în vederea importului, perfecționării active și a tranzitului (abrogat prin H.G. nr.895/2006)
  H.G. nr.899/2004 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 349/2002 privind gestionarea ambalajelor și deșeurilor de ambalaje
  H.G. nr.964/2004 privind emiterea Acordului de mediu pentru finalizarea și punerea în funcțiune a Unității 2 din cadrul obiectivului de investiții "Centrala Nuclearoelectrică Cernavodă - 5x700 MW(e)"
  O. nr.751/2004 al ministrului mediului și gospodăririi apelor și al ministrului de stat, ministrul economiei și comerțului, privind gestionarea deșeurilor din industria dioxidului de titan (abrogat prin L. nr.278/2013)
  O. nr.876/2004 al ministrului mediului și gospodăririi apelor pentru aprobarea Procedurii de autorizare a activităților cu impact semnificativ asupra mediului (abrogat prin O. nr.1.798/2007)
  H.G. nr.2.406/2004 privind gestionarea vehiculelor scoase din uz (abrogat prin L. nr.212/2015)
  H.G. nr.349/2005 privind depozitarea deșeurilor (abrogat prin O.G. nr.2/2021)
  H.G. nr.448/2005 privind deșeurile de echipamente electrice și electronice
  H.G. nr.621/2005 privind gestionarea ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje (abrogat prin L. nr.249/2015)
  H.G. nr.1.037/2010 privind deșeurile de echipamente electrice și electronice (abrogat prin O.U.G. nr.5/2015)
  O. nr.239/2010 al ministrului administrației și internelor privind organizarea, coordonarea și controlul activității de protecție a mediului în unitățile Ministerului Administrației și Internelor (abrogat prin O. nr.140/2015)
  H.G. nr.55/2011 privind stabilirea cerințelor în materie de proiectare ecologică aplicabile produselor cu impact energetic
  O. nr.1.032/2011 al ministrului mediului și pădurilor privind modificarea Ordinului ministrului mediului și gospodăririi apelor nr. 578/2006 pentru aprobarea Metodologiei de calcul al contribuțiilor și taxelor datorate la Fondul pentru mediu


Marți, 21 martie 2023, 16:10

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.