ORDONANȚĂ nr.71 din 30 august 2001
privind organizarea și exercitarea activității de consultanță fiscală
Descriptori | Temei legal pentru | Contestari | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Ordonanță nr.71 din 30 august 2001
Emitent: Guvern
Aprobata cu modificari prin: L. nr.198/2002 Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 633/2001
Încadrare: act normativ
Cu functie: de baza, de modificare
În vigoare: da
Publicare: M.Of. nr. 538/1 sep. 2001
Functie activa:
Modifică: O.G. nr.65/1994 privind organizarea activitatii de expertiza contabila și a contabililor autorizati
abrogă prevederile art.6 lit.e referitoare la executarea de lucrări cu caracter fiscal
Functie pasiva:
Aprobată cu modificări: L. nr.198/2002 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea și exercitarea activității de consultanță fiscală
modifică art.3, art.4 lit.a, art.6 alin.(2), art.9 alin.(2), art.10 alin.(3), art.11, art.12, art.14 alin.(1) lit.a, art.19, art.20, art.21 alin.(5); abrogă art.16
Suspendată: O.G. nr.94/2004 privind reglementarea unor măsuri financiare
pâna la 31 dec. 2006
Modificată: O.U.G. nr.24/2005 pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal (abrogata prin L. nr.163/2005)
elimină suspendarea aplicarii prevederilor ordonantei prevazuta de art. XXXVII din O.G. nr. 94/2004; abrogă art. 6 alin. (2)
  L. nr.163/2005 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 138/2004 pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal (abrogata prin L. nr.227/2015)
- aproba cu modificari si completari O.U.G. nr. 138/2004 si abroga art. 6 alin. (2)
  O.U.G. nr.53/2007 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea și exercitarea activității de consultanță fiscală
- modifică art. 3, art. 4 lit. b), art. 5, art. 6, art. 8, art. 9, art. 10, art. 11 lit. e), art. 13, art. 15, art. 19, art. 20, art. 21, art. 25; introduce lit. a1), m) și n) la art. 11, cap. V1 cu art. 211-219 după cap. V, art. 241, art. 261;
dispune republicarea
  L. nr.352/2007 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 53/2007 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea și exercitarea activității de consultanță fiscală
- modifică art.13 lit.g), art.19 pct. 1 lit.c), art. 19 pct. 2 lit.c), art.25 alin.(2) și (4)
  L. nr.187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal
- la data de 1 februarie 2014, modifică art. 19 pct. 1 lit. a), art. 25 alin. (2); introduce lit. d) la art. 19 pct. 2
dispune republicarea
  O.U.G. nr.12/2013 pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale și prorogarea unor termene
- modifică art. 10 alin. (1) și (2), art. 13, art. 213, art. 214, art. 215; abrogă art. 9 alin. (3), art. 217, art. 218
dispune republicarea
  L. nr.149/2013 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 23/2012 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 90/2008 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate și a Ordonanței Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activității de expertiză contabilă și a contabililor autorizați și pentru modificarea altor acte normative
- modifică art. 17
  O.U.G. nr.8/2014 pentru modificarea și completarea unor acte normative și alte măsuri fiscal- bugetare
- modifică art. 2, art. 3, titlul cap. II, art. 4, art. 8, art. 13, art. 20, art. 21 alin. (1), titlul cap. V1, art. 211, art. 213, art. 214, art. 215, art. 241, art. 25 alin. (1); abrogă art. 25 alin. (3) - (6); înlocuiește sintagma "societate/societăți comerciale" cu sintagma "societate/societăți"
dispune republicarea
  L. nr.197/2015 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 8/2014 pentru modificarea și completarea unor acte normative și alte măsuri fiscal- bugetare
- modifică art. 3 alin. (1) lit. a), b) și g), art. 4 alin. (6); abrogă art. 3 alin. (1) lit. h)
  H. nr.8/2018 privind modificarea sediului Camerei Consultanților Fiscali
- modifică sediul prevăzut la art. 10 alin. (1)


Vineri, 27 ianuarie 2023, 15:53

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.