ORDIN nr.698 din 9 septembrie 2001
al ministrului sănătății și familiei pentru aprobarea unor metodologii privind angajarea, transferarea și detașarea medicilor, farmaciștilor, biologilor, biochimiștilor și chimiștilor, precum și a altui personal de specialitate cu studii superioare din unitățile sanitare publice
Descriptori

Identificare act:
Numar/data: Ordin nr.698 din 9 septembrie 2001
Emitent: Ministerul Sănătății și Familiei
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 754/27 noi. 2001
Functie pasiva:
Modificat: O. nr.378/2002 al ministrului sănătății și familiei privind modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății și familiei nr. 698/2001 pentru aprobarea unor metodologii privind angajarea, transferarea și detașarea medicilor, farmaciștilor, biologilor, biochimiștilor și chimiștilor, precum și a altui personal de specialitate cu studii superioare din unitățile sanitare publice (abrogat prin O. nr.869/2015)
  O. nr.1.266/2012 al ministrului sănătății privind modificarea cap. I pct. 3 lit. a) din anexa nr. 2 la Ordinul ministrului sănătății și familiei nr. 698/2001 pentru aprobarea unor metodologii privind angajarea, transferarea și detașarea medicilor, farmaciștilor, biologilor, biochimiștilor și chimiștilor, precum și a altui personal de specialitate cu studii superioare din unitățile sanitare publice (abrogat prin O. nr.869/2015)
  O. nr.880/2014 al ministrului sănătății privind completarea punctului I din anexa nr. 3 la Ordinul ministrului sănătății și familiei nr. 698/2001 pentru aprobarea unor metodologii privind angajarea, transferarea și detașarea medicilor, farmaciștilor, biologilor, biochimiștilor și chimiștilor, precum și a altui personal de specialitate cu studii superioare din unitățile sanitare publice (abrogat prin O. nr.869/2015)
  O. nr.442/2015 al ministrului sănătății pentru modificarea Normelor privind organizarea concursului ori examenului pentru ocuparea funcției de șef de secție, șef de laborator sau șef de serviciu din unitățile sanitare publice, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății publice nr. 1.406/2006, și pentru abrogarea art. 12 alin. (2) din anexa nr. 1 la Ordinul ministrului sănătății și familiei nr. 698/2001 pentru aprobarea unor metodologii privind angajarea, transferarea și detașarea medicilor, farmaciștilor, biologilor, biochimiștilor și chimiștilor, precum și a altui personal de specialitate cu studii superioare din unitățile sanitare publice
  O. nr.525/2015 al ministrului sănătății privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătății și familiei nr. 698/2001 pentru aprobarea unor metodologii privind angajarea, transferarea și detașarea medicilor, farmaciștilor, biologilor, biochimiștilor și chimiștilor, precum și a altui personal de specialitate cu studii superioare din unitățile sanitare publice (abrogat prin O. nr.869/2015)
Abrogat: O. nr.869/2015 al ministrului sănătății pentru aprobarea metodologiilor privind organizarea și desfășurarea concursurilor de ocupare a posturilor de medic, medic dentist, farmacist, biolog, biochimist și chimist din unitățile sanitare publice, precum și a funcțiilor de șef de secție, șef de laborator și șef de compartiment din unitățile sanitare fără paturi, respectiv a funcției de farmacist-șef în unitățile sanitare publice cu paturi


Vineri, 31 martie 2023, 00:09

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.