ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.158 din 27 noiembrie 2001
privind regimul accizelor
Descriptori | Temei legal pentru | Contestari | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Ordonanță de Urgență nr.158 din 27 noiembrie 2001
Emitent: Guvern
Aprobata cu modificari prin: L. nr.523/2002 Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 674/2001
Încadrare: act normativ
Cu functie: de baza, de modificare, de abrogare
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 767/30 noi. 2001 text
Functie activa:
Abrogă: O.U.G. nr.181/2000 privind instituirea monopolului de stat asupra comercializării alcoolului
Modifică: O.G. nr.116/1998 privind instituirea regimului special pentru activitatea de transport maritim internațional
abrogă art.6 lit.d
la 1 ianuarie 2002
  O.G. nr.27/2000 privind regimul produselor supuse accizelor (abrogata; respinsa prin L. nr.618/2002)
abrogă art.1-27, art.43-50 alin.(1)
la 1 ianuarie 2002
totodata, abrogă:
O.U.G. nr.252/2000 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.27/2000 privind regimul produselor supuse accizelor
Functie pasiva:
Referită de: H.G. nr.163/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr.158/2001 privind regimul accizelor
Modificată: O.U.G. nr.48/2002 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2001 privind regimul accizelor (scoasa din evidenta; respinsa prin L. nr.524/2002)
modifică anexele nr.1 și 2
  L. nr.524/2002 privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 48/2002 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2001 privind regimul accizelor (scoasa din evidenta)
respinge O.U.G. nr. 48/2002
Aprobată cu modificări: L. nr.523/2002 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2001 privind regimul accizelor (abrogata prin L. nr.571/2003)
modifică art. 2 lit. a, titlul secțiunii a 2-a, art. 3 partea introductivă, art. 13 lit. b și e, art. 22 lit. b, art. 27 alin. (12), art. 28 lit. b, e și j, art. 32 alin. (1), art. 38 lit. b, art. 47 alin. (1), art. 56 alin. (2) partea introductivă și alin. (7), art. 62 alin. (1), anexele nr. 1 și 2; introduce alin. (2) la art. 3, alin. (9) la art. 17, alin. (7) la art. 26, alin. (2) la art. 51, alin. (2) și (3) la art. 52, alin. (2) la art. 57, alin. (3) la art. 60; abrogă art. 56 alin. (3); dispune republicare
Modificată: O.G. nr.61/2002 privind colectarea creanțelor bugetare (abrogata prin O.G. nr.92/2003)
înlocuiește noțiunea de „majorări de întârziere, majorări" cu noțiunea de „dobânzi"
  O.G. nr.3/2003 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2001 privind regimul accizelor și pentru instituirea unor măsuri de îmbunătățire a colectării unor venituri bugetare (abrogata prin L. nr.571/2003)
modifică anexa nr. 1; introduce la art. 27 alin. (31)
  L. nr.247/2003 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 3/2003 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2001 privind regimul accizelor și pentru instituirea unor măsuri de îmbunătățire a colectării unor venituri bugetare (abrogata prin L. nr.571/2003)
aprobă O.G. nr. 3/2003 si modifică art. 26 alin. 1 lit. j) si alin. 2 lit. g), anexa nr. 1
  O.U.G. nr.57/2003 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2001 privind regimul accizelor, precum și a unor alte acte normative
modifică art. 6 alin. (3), anexa nr. 1
  O.U.G. nr.72/2003 privind acordarea în anul agricol 2003-2004 a unui sprijin direct al statului de 2 milioane lei/ha producătorilor agricoli pentru suprafețe de teren arabil de până la 5 ha inclusiv
abrogă art. VIII
  O.U.G. nr.90/2003 pentru modificarea Legii nr. 141/1997 privind Codul vamal al României și a art. 16 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înființarea, organizarea, reorganizarea sau funcționarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administrației publice centrale și a unor instituții publice
înlocuiește denumirea Directia Generala a Vamilor cu Autoritatea Nationala a Vamilor
Abrogată: L. nr.571/2003 privind Codul fiscal


Vineri, 29 septembrie 2023, 10:42

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.