ORDIN nr.85 din 10 ianuarie 2002
al ministrului finanțelor publice

Identificare act:
Numar/data: Ordin nr.85 din 10 ianuarie 2002
Emitent: Ministerul Finanțelor Publice
Încadrare: act normativ
Cu functie: de modificare
În vigoare: da
Publicare: M.Of. nr. 14/11 ian. 2002 text
Functie activa:
Modifică: O. nr.2.103/2001 al ministrului finanțelor publice privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanței Guvernului nr.11/1996 privind executarea creanțelor bugetare, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la plata obligațiilor bugetare, a majorărilor de întârziere, a penalităților și penalităților de întârziere, și aprobarea modelului Declarației-inventar privind impozitele, taxele și contribuțiile și alte venituri bugetare, neachitate din anii precedenți, aflate în sold la data de 31 decembrie 2000 și neachitate până la data de 30 septembrie 2001, inclusiv majorările de întârziere evidențiate contabil, pe ani fiscali (abrogat prin O. nr.1.785/2002)


Joi, 02 februarie 2023, 04:22

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.