LEGE nr.773 din 29 decembrie 2001
pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 41/1998 privind organizarea activității de asistență medicală și psihologică a personalului din transporturi cu atribuții în siguranța circulației și a navigației și înființarea Casei Asigurărilor de Sănătate a Transporturilor
Fisa actului

Trimitere de la:
  L. nr.209/2005 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe
  O. nr.188/2012 al ministrului transporturilor și infrastructurii și al ministrului sănătății pentru aprobarea Normelor proprii de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011-2012 adaptate la specificul organizării asistenței medicale in rețeaua sanitara a Ministerului Transporturilor și Infrastructurii


Marți, 21 martie 2023, 16:49

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.