LEGE nr.137 din 28 martie 2002
privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării
Fisa actului

Sesizari privind exceptia de neconstitutionalitate:
Excepție de neconstituționalitate respinsă: D.C.C. nr.165/2003 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 41 alin. (2) din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării și ale art. 21 din Ordonanța Guvernului nr. 25/2002 privind unele măsuri de urmărire a executării obligațiilor asumate prin contractele de privatizare a societăților comerciale
art. 41 alin. (2)
  D.C.C. nr.228/2003 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 16 alin. (5) lit. b) și c) din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările și completările ulterioare
art. 16 alin. (5) lit. b) si c)
  D.C.C. nr.324/2003 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 41 și 49 din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării
art. 41 și 49
  D.C.C. nr.338/2003 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 16 alin. (5) lit. b) și c) din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării
art. 16 alin. (5) lit. b) si c)
  D.C.C. nr.350/2003 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 16 alin. (12) și (13), precum și ale art. 471 din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, astfel cum a fost modificată și completată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 208/2002
art. 16 alin. (12) și (13), art. 471
  D.C.C. nr.365/2003 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 16 alin. (12) și (13), precum și ale art. 471 din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, dispoziții introduse prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 208/2002
art. 16 alin. (12) și (13), art. 471
  D.C.C. nr.370/2003 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 471 din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, modificată și completată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 208/2002
art. 471
  D.C.C. nr.449/2003 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 471 din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, introduse prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 208/2002
art. 471
  D.C.C. nr.461/2003 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 401 din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, introdus prin art. I pct. 15 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 208/2002 pentru modificarea și completarea Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării
art. 401
  D.C.C. nr.475/2003 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 208/2002 pentru modificarea și completarea Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării și a dispozițiilor art. 471 din Legea nr. 137/2002
art. 471
  D.C.C. nr.24/2004 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 401 din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, dispoziții introduse prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 208/2002, aprobată cu modificări prin Legea nr. 540/2003
art. 401
  D.C.C. nr.57/2004 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 471 din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările ulterioare
art. 471
  D.C.C. nr.84/2004 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 16 alin. (12) din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, astfel cum a fost modificată și completată prin Ordonanța Guvernului nr. 36/2004
art. 16 alin. (12)
  D.C.C. nr.106/2004 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 17 din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările și completările ulterioare
art. 17
  D.C.C. nr.153/2004 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 401 din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, dispoziții introduse prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 208/2002, aprobată cu modificări prin Legea nr. 540/2003, cu modificările și completările ulterioare
art. 401
  D.C.C. nr.225/2004 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 471 din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările și completările ulterioare
art. 471
  D.C.C. nr.265/2004 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 471 din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările ulterioare
art. 471
  D.C.C. nr.264/2004 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 401 din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările ulterioare
art. 401
  D.C.C. nr.317/2004 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 12 alin. (5), (6), (7) și (8) din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările și completările ulterioare
art. 12 alin. (5), (6), (7) și (8)
  D.C.C. nr.443/2004 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 41 alin. (2) din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, precum și a prevederilor art. 21 alin. (11) și ale art. 26 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 25/2002 privind unele măsuri de urmărire a executării obligațiilor asumate prin contractele de privatizare a societăților comerciale
  D.C.C. nr.470/2004 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 16 alin. (12) din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării
  D.C.C. nr.514/2004 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 35 alin. (1) din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării
art. 35 alin. (1)
  D.C.C. nr.536/2004 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 31 alin. (1) din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării
art. 31 alin. (1)
  D.C.C. nr.532/2004 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 401 din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării
art. 401
  D.C.C. nr.125/2005 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 401 din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării
art. 401
  D.C.C. nr.136/2005 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 401 din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării
art. 401
  D.C.C. nr.275/2005 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 17 și ale art. 471 din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării
  D.C.C. nr.578/2005 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 401 din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării
art. 401
  D.C.C. nr.69/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 471 din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării
art. 471
  D.C.C. nr.514/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 12 din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării și ale art. 29 alin. (6) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale
art. 12
  D.C.C. nr.570/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 41 alin. (1) și (2) din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării
art. 41 alin. (1) și (2)
  D.C.C. nr.629/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 401 din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării
art. 401
  D.C.C. nr.401/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 401 din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării
art. 401
  D.C.C. nr.655/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 40 din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării
art. 40
  D.C.C. nr.769/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 401 din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării
art. 401
  D.C.C. nr.690/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 39 din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării
art. 39
  D.C.C. nr.375/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 401 din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării
art. 401
  D.C.C. nr.1.062/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 41 alin. (2) din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării
art. 41 alin. (2)
  D.C.C. nr.1.107/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 40 din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării și art. 2 pct. 1 lit. a) din Codul de procedură civilă
art. 40
  D.C.C. nr.733/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 35 alin. (1) teza finală din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării
- art. 35 alin. (1) teza finală
  D.C.C. nr.1.098/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 21 din Ordonanța Guvernului nr. 25/2002 privind unele măsuri pentru monitorizarea postprivatizare a contractelor de vânzare-cumpărare de acțiuni deținute de stat la societățile comerciale, precum și ale art. 41 alin. (2) din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării
art. 41 alin. (2)
  D.C.C. nr.1.305/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 401 teza întâi din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, art. 7 lit. a) și art. 9 alin. (1) din Legea nr. 188/2000 privind executorii judecătorești, precum și art. 373 alin. 1 din Codul de procedură civilă
art. 401 teza întâi
  D.C.C. nr.1.502/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 35 alin. (1) din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării
art. 35 alin. (1)
  D.C.C. nr.1.509/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 39 și art. 40 alin. (1) din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării
art. 39 și art. 40 alin. (1)
  D.C.C. nr.126/2014 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 35 alin. (1) din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării
art. 35 alin. (1)


Luni, 30 ianuarie 2023, 12:59

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.