LEGE nr.137 din 28 martie 2002
privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării
Fisa actului

Trimitere de la:
  O.G. nr.72/2002 privind unele măsuri pentru finalizarea procesului de privatizare a Societății Comerciale "Șantierul Naval" - S.A. Constanța
  O. nr.3/2003 al ministrului Autorității pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială "Girueta" - S.A. Jilava
  O. nr.4/2003 al ministrului Autorității pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială "Icemenerg Service" - S.A. București
  O.U.G. nr.8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare și privatizare a unor societăți naționale, companii naționale și societăți comerciale cu capital majoritar de stat
  H.G. nr.239/2003 privind aprobarea Listei societăților comerciale din portofoliul Autorității pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului, care beneficiază de extinderea înlesnirilor la plată prevăzute la art. 18 din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările și completările ulterioare
  O. nr.9/2003 al ministrului Autorității pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială "U.C.M.R." - S.A. Reșița
  O. nr.10/2003 al ministrului Autorității pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială "FORMIN" - S.A. Caransebeș
  O. nr.11/2003 al ministrului Autorității pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială "RETROM" - S.A. Pașcani
  O. nr.12/2003 al ministrului Autorității pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială "Conserve Mureș" - S.A. Târgu Mureș
  O. nr.13/2003 al ministrului Autorității pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială "Solventul" - S.A. Timișoara
  O. nr.14/2003 al ministrului Autorității pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială "Ceritex" - S.A. Brașov
  O. nr.15/2003 al ministrului Autorității pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială "Apollo" - S.A. Deva
  O. nr.16/2003 al ministrului Autorității pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială "U.R.B. Rulmenți" - S.A. Suceava
  O. nr.17/2003 al ministrului Autorității pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială "Ski Alpin" - S.A. Sinaia
  O. nr.22/2003 al ministrului Autorității pentru Privatizarea și Administrarea Participațiilor Statului privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Națională "Tutunul Românesc" - S.A. București
  O. nr.25/2003 al ministrului Autorității pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială "Romatest - Institut Testare și Cercetare Mecanică Agricolă" - S.A. Voluntari
  O. nr.38/2003 al ministrului Autorității pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială "Piscicola" - S.A. Jurilovca
  O. nr.40/2003 al ministrului Autorității pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială "Stipo" - S.A. Dorohoi
  O. nr.41/2003 al ministrului Autorității pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială "Ampelum" - S.A. Zlatna
  O. nr.42/2003 al ministrului Autorității pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială "ICE Felix Computer" - S.A. București
  O. nr.39/2003 al ministrului Autorității pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială "Texin" - S.A. Giurgiu
  O. nr.60/2003 al ministrului Autorității pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială "Omega" - S.A. București
  O. nr.62/2003 al ministrului Autorității pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială "I.C.E.F.S." - S.A. Săvinești, județul Neamț
  O. nr.63/2003 al ministrului Autorității pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială "Apcom Select" - S.A. Târgu Mureș
  O. nr.61/2003 al ministrului Autorității pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială "Soceram" - S.A. București
  O. nr.674/2003 al ministrului finanțelor publice pentru completarea și modificarea Instrucțiunilor de aplicare a prevederilor titlului I "Transparența informațiilor referitoare la obligațiile bugetare restante" al cărții I din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 551/2003
  O. nr.363/2003 al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială "Sere" - S.A. Brașov, județul Brașov
  O. nr.364/2003 al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială "Corias" - S.A. Corabia, județul Olt
  O.U.G. nr.38/2003 pentru ratificarea amendamentelor la Aranjamentul stand-by dintre România și Fondul Monetar Internațional, convenit prin Scrisoarea părții române din 17 octombrie 2001 și Decizia Consiliului Directorilor Executivi al Fondului Monetar Internațional din 31 octombrie 2001, cu modificările și completările ulterioare, precum și pentru ratificarea Memorandumului suplimentar de politici economice și financiare și a Memorandumului tehnic de înțelegere suplimentar, convenite la București și Washington prin Scrisoarea părții române din 9 aprilie 2003 și Decizia Consiliului Directorilor Executivi al Fondului Monetar Internațional din 25 aprilie 2003
  O. nr.69/2003 al ministrului Autorității pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială "Silvania Forest" - S.A. Satu Mare, județul Satu Mare
  H.G. nr.653/2003 pentru aprobarea Strategiei de privatizare a unor societăți comerciale aflate în portofoliul Ministerului Industriei și Resurselor, pentru anul 2003
  O. nr.78/2003 al ministrului Autorității pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială "Metalica" - S.A. Rupea, județul Brașov
  O. nr.79/2003 al ministrului Autorității pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială "Seracom (Compania de Construcții Holding)" - S.A. Târgu Mureș, județul Mureș
  O. nr.80/2003 al ministrului Autorității pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială "Mobimod" - S.A. Tecuci, județul Galați
  O. nr.82/2003 al ministrului Autorității pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială "Presum Proiect" - S.A. Iași
  O. nr.83/2003 al ministrului Autorității pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială "Islaz" - S.A. Alexandria
  O. nr.84/2003 al ministrului Autorității pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială "Geopec" - S.A. Pitești
  O. nr.85/2003 al ministrului Autorității pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială "Transport Mixt STAMC" - S.A. Râmnicu Sărat
  O. nr.95/2003 al ministrului Autorității pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială "CEPIEM" - S.A. București
  H.G. nr.773/2003 pentru aprobarea strategiilor de privatizare ale societăților comerciale cu capital majoritar de stat, incluse în cadrul Programului pentru ajustarea sectorului privat (PSAL II)
  O. nr.2.745/2003 al ministrului culturii și cultelor privind instituirea procedurii de administrare specială la Compania Națională a Imprimeriilor "Coresi" - S.A.
  O. nr.118/2003 al președintelui Autorității pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială "Atelierele Centrale" - S.A. Crișcior, județul Hunedoara
  O.G. nr.53/2003 privind privatizarea Societății Comerciale "Tractorul UTB" - S.A., Brașov (abrogata prin O.U.G. nr.3/2007)
  O. nr.126/2003 al președintelui Autorității pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială "UTEPS" - S.A. Alba Iulia, județul Alba
  O. nr.127/2003 al președintelui Autorității pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială "Cicalex" - S.A. Alexandria, județul Teleorman
  O. nr.139/2003 al președintelui Autorității pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială "Moldoplast" - S.A. Iași, județul Iași
  O. nr.143/2003 al președintelui Autorității pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială "Institutul pentru Tehnica de Calcul" - S.A. București
  O. nr.167/2003 al președintelui Autorității pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială "UPRUC SERV" - S.A. Făgăraș, județul Brașov
  O. nr.168/2003 al președintelui Autorității pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială "Administrare Cazare Cantine" - S.A. București
  O. nr.191/2003 al președintelui Autorității pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială "Moldoconf" - S.A. Iași, județul Iași
  O.U.G. nr.115/2003 privind privatizarea Societății Comerciale "Roman" - S.A. Brașov și constituirea parcului industrial pe platforma Societății Comerciale "Roman" - S.A.
  O. nr.200/2003 al președintelui Autorității pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială "Aversa" - S.A. București
  O. nr.201/2003 al președintelui Autorității pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială "Hidromecanica" - S.A. Brașov, județul Brașov
  H.G. nr.1.233/2003 privind aprobarea Listei societăților comerciale din portofoliul Autorității pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului, care beneficiază de extinderea înlesnirilor la plată prevăzute la art. 18 din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării
  H.G. nr.1.293/2003 pentru aprobarea Mandatului privind realizarea strategiei de privatizare a companiilor/ societăților naționale și a societăților comerciale care funcționează sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului
  O. nr.218/2003 al președintelui Autorității pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială "Turol" - S.A. Oltenița, județul Călărași
  O. nr.219/2003 al președintelui Autorității pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială "Hidrotehnica" - S.A. Galați, județul Galați
  O. nr.220/2003 al președintelui Autorității pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială "Colorom" - S.A. Codlea, județul Brașov
  O. nr.227/2003 al președintelui Autorității pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială "Republica" - S.A. București
  O. nr.228/2003 al președintelui Autorității pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială "Alimserv" - S.A. Galați, județul Galați
  O. nr.229/2003 al președintelui Autorității pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială "Dunasi" - S.A. Galați, județul Galați
  O. nr.230/2003 al președintelui Autorității pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială "Orlatex" - S.A. Orlat, județul Sibiu
  O. nr.231/2003 al președintelui Autorității pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială "C.C.P.R." - S.A. Brașov, județul Brașov (abrogat prin O. nr.5.010/2005)
  O. nr.233/2003 al președintelui Autorității pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială "Foraj Sonde" - S.A. Târgu Cărbunești, județul Gorj
  O. nr.234/2003 al președintelui Autorității pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială "Spumante Silvania" - S.A. Șimleu Silvaniei, județul Sălaj
  O. nr.244/2003 al președintelui Autorității pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială "Barumc" - S.A. Anina, județul Caraș-Severin
  O. nr.245/2003 al președintelui Autorității pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială "Remar" - S.A. Pașcani, județul Iași
  H.G. nr.1.540/2003 pentru modificarea lit. a) a pct. 5 din Strategia de privatizare a unor societăți comerciale aflate în portofoliul Ministerului Industriei și Resurselor, pentru anul 2003, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 653/2003
  H.G. nr.1.580/2003 privind reorganizarea Societății Comerciale de Producere a Energiei Electrice și Termice "Termoelectrica" - S.A. - Sucursala "Electrocentrale Galați" și înființarea Societății Comerciale "Electrocentrale Galați" - S.A., filială a Societății Comerciale de Producere a Energiei Electrice și Termice "Termoelectrica" - S.A.
  O. nr.1/2004 al președintelui Autorității pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială "IMOD" - S.A. București
  O.G. nr.31/2004 privind unele măsuri pentru derularea procesului de privatizare a Societății Comerciale de Distribuție a Gazelor Naturale "Distrigaz Sud" - S.A. București și a Societății Comerciale de Distribuție a Gazelor Naturale "Distrigaz Nord" - S.A. Târgu Mureș, precum și a societăților comerciale filiale de distribuție și furnizare a energiei electrice
  O.G. nr.45/2004 pentru finalizarea privatizării unor societăți comerciale din portofoliul Autorității pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului, aflate în dificultate
  O. nr.6/2004 al președintelui Autorității pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială "REMAT" - S.A. Câmpulung Moldovenesc, județul Suceava
  H.G. nr.101/2004 privind aprobarea extinderii înlesnirilor la plată prevăzute la art. 18 din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările și completările ulterioare, pentru unele societăți comerciale din portofoliul Ministerului Economiei și Comerțului - Oficiul Participațiilor Statului și Privatizării în Industrie
  H.G. nr.102/2004 pentru aprobarea Strategiei de accelerare a atragerii de investiții și privatizării în sectorul de producere a energiei termoelectrice
  H.G. nr.103/2004 privind unele măsuri pentru restructurarea activității de producere a energiei electrice și termice pe bază de lignit
  O. nr.8/2004 al președintelui Autorității pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială "SOMVETRA" - S.A. Gherla, județul Cluj
  O. nr.20/2004 al președintelui Autorității pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială "CASSTIL" - S.A. București
  O. nr.27/2004 al președintelui Autorității pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială "FEPA" - S.A. Bârlad
  O. nr.28/2004 al președintelui Autorității pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială "FORADEX" - S.A. București
  O. nr.31/2004 al președintelui Autorității pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială "HIDROSIB" - S.A. Sibiu
  O.U.G. nr.16/2004 pentru finalizarea privatizării Societății Comerciale "Combinatul Siderurgic Reșița" - S.A. Reșița
  H.G. nr.531/2004 pentru aprobarea Strategiei de privatizare a Societății Comerciale Filiala de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice "Electrica Moldova" - S.A. și a Societății Comerciale Filiala de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice "Electrica Oltenia" - S.A., precum și a unor măsuri pentru punerea în aplicare a strategiei
  O. nr.53/2004 al președintelui Autorității pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială "CESAR"-S.A. Câmpulung, județul Argeș
  O. nr.56/2004 al președintelui Autorității pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială "I.C.S.H." - S.A. Hunedoara, județul Hunedoara
  O. nr.55/2004 al președintelui Autorității pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială "CIPROM" - S.A. Ploiești, județul Prahova
  O.U.G. nr.23/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare a Autorității pentru Valorificarea Activelor Bancare prin comasarea prin absorbție cu Autoritatea pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului
  O. nr.54/2004 al președintelui Autorității pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială "IMUT" - S.A. Moreni, județul Dâmbovița
  L. nr.116/2004 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 29/2004 pentru reglementarea unor măsuri financiare
  O.U.G. nr.26/2004 privind unele măsuri pentru finalizarea privatizării societăților comerciale aflate în portofoliul Autorității pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului și consolidarea unor privatizări
  H.G. nr.660/2004 pentru aprobarea extinderii înlesnirilor la plată prevăzute la art. 18 din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările și completările ulterioare, pentru unele societăți comerciale din portofoliul Autorității pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului
  L. nr.169/2004 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 31/2004 privind unele măsuri pentru derularea procesului de privatizare a Societății Comerciale de Distribuție a Gazelor Naturale "Distrigaz Sud" - S.A. București și a Societății Comerciale de Distribuție a Gazelor Naturale "Distrigaz Nord" - S.A. Târgu Mureș, precum și a societăților comerciale filiale de distribuție și furnizare a energiei electrice
  O.U.G. nr.37/2004 privind măsuri de diminuare a arieratelor din economie
  O.U.G. nr.40/2004 privind unele măsuri pentru valorificarea unitară de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului a unor creanțe bancare neperformante asupra Societății Comerciale "SIDERCA" - S.A. Călărași
  O. nr.6/2004 al președintelui Autorității pentru Valorificarea Activelor Statului privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială "CEREALCOM" - S.A. Tulcea, județul Tulcea
  H.G. nr.881/2004 pentru aprobarea Strategiei de privatizare a unor societăți comerciale aflate în portofoliul Ministerului Economiei și Comerțului, pentru anul 2004
  O. nr.29/2004 al președintelui Autorității pentru Valorificarea Activelor Statului privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială "I.S.P.C.F. - Institutul de Studii și Proiectări Căi Ferate" - S.A. București
  O. nr.30/2004 al președintelui Autorității pentru Valorificarea Activelor Statului privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială "Sere Brașov" - S.A. Brașov (abrogat prin O. nr.5.028/2005)
  O. nr.31/2004 al președintelui Autorității pentru Valorificarea Activelor Statului privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială "ABROM" - S.A. Bârlad
  O. nr.41/2004 al președintelui Autorității pentru Valorificarea Activelor Statului privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială "Nectar (Fabrica de Zahăr)" - S.A. Pașcani, județul Iași
  O. nr.43/2004 al președintelui Autorității pentru Valorificarea Activelor Statului privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială Construcții Feroviare "Moldova" - S.A. Iași
  O. nr.53/2004 al președintelui Autorității pentru Valorificarea Activelor Statului privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială "MENAROM" - S.A. Galați
  O. nr.1.365/2004 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Deciziei nr. 5 din 22 iulie 2004 a Comisiei fiscale centrale pentru aprobarea soluțiilor privind aplicarea unitară a unor prevederi referitoare la taxa pe valoarea adăugată și probleme de procedură fiscală
  O. nr.3.966/2004 al președintelui Autorității pentru Valorificarea Activelor Statului privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială "ICEPALV - Institutul de cercetări protecții anticorozive, lacuri și vopsele" - S.A. București
  O. nr.3.972/2004 al președintelui Autorității pentru Valorificarea Activelor Statului privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială "STRAERO" - S.A. București
  O. nr.3.973/2004 al președintelui Autorității pentru Valorificarea Activelor Statului privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială "TEHNOMAG CUG" - S.A. Cluj Napoca, județul Cluj
  O. nr.3.975/2004 al președintelui Autorității pentru Valorificarea Activelor Statului privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială "INTEC" - S.A. București (abrogat prin O. nr.7.692/2006)
  O. nr.3.974/2004 al președintelui Autorității pentru Valorificarea Activelor Statului privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială "MASTER" - S.A. București
  O. nr.3.976/2004 al președintelui Autorității pentru Valorificarea Activelor Statului privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială "ITEC" - S.A. Brazi, județul Prahova
  O. nr.3.969/2004 al președintelui Autorității pentru Valorificarea Activelor Statului privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială "Centrul de Cercetări pentru Antibiotice" - S.A. Iași, județul Iași
  H.G. nr.1.647/2004 pentru aprobarea Strategiei de privatizare a societăților comerciale la care Regia Autonomă "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat" exercită, în numele statului, toate drepturile ce decurg din calitatea de acționar
  O. nr.3.978/2004 al președintelui Autorității pentru Valorificarea Activelor Statului privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială Institutul de Cercetări Metalurgice - ICEM - S.A. București
  O. nr.3.980/2004 al președintelui Autorității pentru Valorificarea Activelor Statului privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială "Institutul Național al Lemnului" - S.A. București
  O. nr.3.981/2004 al președintelui Autorității pentru Valorificarea Activelor Statului privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială "Institutul Național de Sticlă" - S.A.
  O. nr.3.977/2004 al președintelui Autorității pentru Valorificarea Activelor Statului privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială "IMNR" - S.A. comuna Pantelimon
  O. nr.3.979/2004 al președintelui Autorității pentru Valorificarea Activelor Statului privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială "ICPE BISTRIȚA" - S.A. Bistrița, județul Bistrița-Năsăud
  O. nr.4.116/2004 al președintelui Autorității pentru Valorificarea Activelor Statului privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială "Urbis" - S.A. Oravița, județul Caraș-Severin (abrogat prin O. nr.5.004/2005)
  O. nr.4.117/2004 al președintelui Autorității pentru Valorificarea Activelor Statului privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială "Termoproiect" - S.A. Iași
  O. nr.4.130/2004 al președintelui Autorității pentru Valorificarea Activelor Statului privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială "CISAM" - S.A. Sânnicolau Mare, județul Timiș
  O. nr.4.158/2004 al președintelui Autorității pentru Valorificarea Activelor Statului privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială "Colorom" - S.A. Codlea, județul Brașov (abrogat prin O. nr.4.544/2005)
  L. nr.442/2004 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 26/2004 privind unele măsuri pentru finalizarea privatizării societăților comerciale aflate în portofoliul Autorității pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului și consolidarea unor privatizări
  O. nr.4.165/2004 al președintelui Autorității pentru Valorificarea Activelor Statului privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială "Arcadia 2000 (Semnal)" - S.A. București
  O. nr.4.166/2004 al președintelui Autorității pentru Valorificarea Activelor Statului privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială "Munca Ovidiu" - S.A. Ovidiu, județul Constanța
  O. nr.4.175/2004 al președintelui Autorității pentru Valorificarea Activelor Statului privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială "TRICODAVA" - S.A. București
  O. nr.4.231/2004 al președintelui Autorității pentru Valorificarea Activelor Statului privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială "Laminorul" - S.A. Brăila, județul Brăila
  L. nr.498/2004 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 53/2003 privind privatizarea Societății Comerciale "Tractorul UTB" - S.A. Brașov (abrogata prin O.U.G. nr.3/2007)
  O.U.G. nr.108/2004 privind unele măsuri pentru relansarea economică a Societății Comerciale "Laminorul" - S.A. Brăila
  O.U.G. nr.112/2004 privind acordarea de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului a unui împrumut Societății Comerciale "Tractorul UTB" - S.A. Brașov
  L. nr.555/2004 privind unele măsuri pentru privatizarea Societății Naționale a Petrolului "Petrom" - S.A. București
  O. nr.4.319/2004 al președintelui Autorității pentru Valorificarea Activelor Statului privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială "Institutul de Cercetări Produse Auxiliare Organice" - S.A. Mediaș
  O. nr.4.329/2004 al președintelui Autorității pentru Valorificarea Activelor Statului privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială "Montana" - S.A. Piatra-Neamț
  O. nr.7/2005 al ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale pentru aprobarea modului de calcul și a modului de plată a redevenței obținute din concesionarea terenurilor forestiere proprietate publică a statului, aferente activelor vândute de Regia Națională a Pădurilor - Romsilva, precum și a modelului de contract de concesiune (abrogat prin O. nr.367/2010)
  O. nr.4.450/2005 privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială "Nitramonia" - S.A. Făgăraș (abrogat prin O. nr.4.513/2005)
  O. nr.4.451/2005 al președintelui Autorității pentru Valorificarea Activelor Statului privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială "Edelweiss Hotel" - S.A. Făgăraș
  O. nr.4.452/2005 al președintelui Autorității pentru Valorificarea Activelor Statului privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială "Nitrosere" - S.A. Făgăraș
  O. nr.4.453/2005 al președintelui Autorității pentru Valorificarea Activelor Statului privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială "Nitroservice" - S.A. Făgăraș
  O. nr.4.455/2005 al președintelui Autorității pentru Valorificarea Activelor Statului privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială "Nitrotrans" - S.A. Făgăraș
  O. nr.4.456/2005 al președintelui Autorității pentru Valorificarea Activelor Statului privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială "Nitrofertilizer" - S.A. Făgăraș
  O. nr.4.457/2005 al președintelui Autorității pentru Valorificarea Activelor Statului privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială "Nitroexplosives" - S.A. Făgăraș
  O. nr.4.454/2005 al președintelui Autorității pentru Valorificarea Activelor Statului privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială "Nitrocontrol" - S.A. Făgăraș
  H.G. nr.184/2005 privind aprobarea Strategiei de accelerare a privatizării și atragere de investiții pentru agenții economici din portofoliul Ministerului Economiei și Comerțului pentru anul 2005, precum și a unor măsuri pentru aplicarea acesteia
  O.U.G. nr.26/2005 privind abrogarea dispozițiilor legale referitoare la acordarea înlesnirilor la plata obligațiilor bugetare restante
  O. nr.4.594/2005 al președintelui Autorității pentru Valorificarea Activelor Statului privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială "BICAPA" - S.A. Târnăveni
  O. nr.5.004/2005 al președintelui Autorității pentru Valorificarea Activelor Statului pentru abrogarea Ordinului președintelui Autorității pentru Valorificarea Activelor Statului nr. 4.116/2004 privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială "Urbis" — S.A. Oravița, județul Caraș-Severin
  O. nr.5.015/2005 al președintelui Autorității pentru Valorificarea Activelor Statului privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială "Trocadero" - S.A. București
  O. nr.5.016/2005 al pre.edintelui Autorității pentru Valorificarea Activelor Statului privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială de Prelucrare a Cărnii "Splai" - S.A. București
  O. nr.5.017/2005 al președintelui Autorității pentru Valorificarea Activelor Statului privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială "Centrul de Cercetare pentru Materiale Macromoleculare și Membrane" - S.A. București
  O. nr.5.018/2005 al președintelui Autorității pentru Valorificarea Activelor Statului privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială "COMALEX" - S.A. Alexandria
  O. nr.5.019/2005 al președintelui Autorității pentru Valorificarea Activelor Statului privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială "U.V.C.P." - S.A. Turnu Măgurele
  O. nr.5.020/2005 al președintelui Autorității pentru Valorificarea Activelor Statului privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială "DELFINCOM" - S.A. București
  O. nr.5.021/2005 al președintelui Autorității pentru Valorificarea Activelor Statului privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială "Prestări Servicii" - S.A. București
  O. nr.5.023/2005 al președintelui Autorității pentru Valorificarea Activelor Statului privind abrogarea Ordinului ministrului Autorității pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului nr. 49/2002 privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială "Petrovest" S.A. Bor.
  O. nr.5.028/2005 al președintelui Autorității pentru Valorificarea Activelor Statului privind abrogarea Ordinului președintelui Autorității pentru Valorificarea Activelor Statului nr. 30/2004 privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială "Sere Brașov" - S.A. Brașov
  O. nr.5.034/2005 al pre.edintelui Autorității pentru Valorificarea Activelor Statului privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială "Nicolina" - S.A. Iași
  O. nr.5.132/2005 al președintelui Autorității pentru Valorificarea Activelor Statului privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială "UNTIM" - S.A. Timișoara
  O. nr.5.133/2005 al președintelui Autorității pentru Valorificarea Activelor Statului privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială "SIAT - Sisteme Industriale de Automatizări" - S.A. București
  O. nr.5.134/2005 al președintelui Autorității pentru Valorificarea Activelor Statului privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială "CELROM" - S.A. Drobeta-Turnu Severin
  O. nr.5.135/2005 al președintelui Autorității pentru Valorificarea Activelor Statului privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială "Băneasa" - S.A. Voluntari, județul Ilfov
  H.G. nr.623/2005 privind unele măsuri pentru declanșarea procesului de privatizare a Societății Naționale de Gaze Naturale "Romgaz" - S.A.
  O. nr.604/2005 al ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială "Dionysos" - S.A. Ceptura, județul Prahova
  O.U.G. nr.92/2005 pentru modificarea art. 15 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 116/2003 privind privatizarea Societății Comerciale "Siderurgica" - S.A. Hunedoara
  H.G. nr.728/2005 privind unele măsuri pentru declanșarea procesului de privatizare a Companiei Naționale "Poșta Română" - S.A.
  H.G. nr.760/2005 privind completarea Hotărârii Guvernului nr. 772/2003 pentru aprobarea Strategiei de privatizare a Băncii Comerciale Române - S.A
  H.G. nr.774/2005 privind unele măsuri pentru declanșarea procesului de privatizare a Societății Naționale de Radiocomunicații - S.A.
  L. nr.244/2005 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 26/2005 privind abrogarea dispozițiilor legale referitoare la acordarea înlesnirilor la plata obligațiilor bugetare restante
  O. nr.5.452/2005 al președintelui interimar al Autorității pentru Valorificarea Activelor Statului privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială "TEROM" - S.A. Iași (abrogat prin O. nr.9.353/2007)
  L. nr.129/2010 pentru completarea art. 322 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăților comerciale


Miercuri, 08 februarie 2023, 10:21

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.