HOTĂRÂRE nr.373 din 18 aprilie 2002
privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală A.N.R.S.C
Temei legal pentru | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Hotărâre nr.373 din 18 aprilie 2002
Emitent: Guvern
Încadrare: act normativ
Cu functie: de baza
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 272/23 apr. 2002
Functie pasiva:
Modificat: H.G. nr.1.049/2002 pentru modificarea alin. (2) al art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 373/2002 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală - A.N.R.S.C. (abrogat prin L. nr.51/2006)
modifică alin. (2) al art. 1
  O.U.G. nr.64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înființarea, organizarea, reorganizarea sau funcționarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administrației publice centrale și a unor instituții publice
modifică art. 1
  H.G. nr.437/2004 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 373/2002 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală - A.N.R.S.C (abrogat prin L. nr.51/2006)
modifică art.1, art.2, art.3, art.4, art.6 alin.(1) lit.b), e), n) si o), art.7 alin.(1) lit.a), b) c) si d), art.8, art.9, art.10 alin.(1), (4) si (7), art.11 alin.(1) lit.a), d) si e), art.13 alin.(1), art.14, art.15 alin.(1), art.16; introduce lit. r) si s) la art.6 alin.(1); abrogă art.7 alin.(1) lit.i), art.18; înlocuiește anexa
dispune republicarea
  L. nr.194/2004 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înființarea, organizarea, reorganizarea sau funcționarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administrației publice centrale și a unor instituții publice
aprobă cu modificări O.U.G. nr. 64/2003
Abrogat: L. nr.51/2006 LEGEA serviciilor comunitare de utilități publice
- la data de 21 martie 2007
Modificat: H.G. nr.1.374/2006 pentru modificarea art. 1 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 373/2002 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală - A.N.R.S.C.
- modifică art.1alin.(2)


Joi, 01 decembrie 2022, 19:11

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.