LEGE nr.195 din 16 aprilie 2002
pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2001 privind asigurarea unor fonduri pentru finanțarea construcției de locuințe pentru tineret și săli de sport
Fisa actului

Trimitere de la:
  O. nr.144/2005 al ministrului finanțelor publice privind aprobarea Precizărilor pentru determinarea sumelor care fac obiectul repartizării profitului conform Ordonanței Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, aprobată cu modificări prin Legea nr. 769/2001, cu modificările și completările ulterioare
  O.U.G. nr.20/2005 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2001 privind asigurarea unor fonduri pentru finanțarea construcției de locuințe pentru tineret și săli de sport (abrogata prin O.G. nr.17/2012)
  H.G. nr.699/2005 pentru aprobarea Precizărilor privind stabilirea modalităților de alocare a sumelor pentru realizarea obiectivelor prevăzute în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2001 privind repartizarea profitului Companiei Naționale "Loteria Română" - S.A


Marți, 21 martie 2023, 15:33

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.