HOTĂRÂRE nr.372 din 18 aprilie 2002
privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unei construcții aflate în administrarea Ministerului de Interne
Fisa actului

Trimitere de la:
  H.G. nr.1.353/2003 pentru aprobarea Regulamentului-cadru și a Contractului-cadru de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare (abrogat prin O.U.G. nr.13/2008)


Miercuri, 29 martie 2023, 22:26

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.