LEGE nr.245 din 29 aprilie 2002
pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 38/1998 privind acreditarea și infrastructura pentru evaluarea conformității
Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Lege nr.245 din 29 aprilie 2002
Emitent: Parlament Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 287/1998
Încadrare: act normativ
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 313/13 mai. 2002 text
Functie activa:
Aprobă cu modificări: O.G. nr.38/1998 privind acreditarea și infrastructura pentru evaluarea conformitatii (abrogata prin O.G. nr.23/2009)
modifică titlul ordonanței, art.1, art2, art.3 lit.d, art.4 lit.b, c și e-j, art.5 alin.1 partea introductivă și lit.e și g, titlul cap.II, art.6, art.7, titlul cap.IV, art.9, art.12, art.14, art.15, art.16, art.17, art.21, art.23, anexa; introduce art.81 după titlul cap.IV; abrogă art.4 lit.k, art.8, art.10, art.11, art.13, art.18-20, art.22
Functie pasiva:
Promulgată: D. nr.361/2002 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 38/1998 privind acreditarea și infrastructura pentru evaluarea conformității
Modificată: L. nr.331/2003 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 209/2002 pentru modificarea și completarea Legii nr. 254/2002 privind unele măsuri pentru creșterea atractivității la privatizare a societăților comerciale cu capital integral sau parțial de stat, ce dețin în administrare terenuri agricole proprietate publică sau privată a statului (abrogata prin L. nr.507/2004)
aprobă O.U.G. nr. 209/2002 si modifică art. 2 alin. (1); abrogă anexa
Abrogată: O.G. nr.23/2009 privind activitatea de acreditare a organismelor de evaluare a conformității
odata cu:
O.G. nr.38/1998 privind acreditarea și infrastructura pentru evaluarea conformitatii


Duminică, 09 august 2020, 11:53

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.