HOTĂRÂRE nr.490 din 16 mai 2002
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și preparatelor chimice periculoase
Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Hotărâre nr.490 din 16 mai 2002
Emitent: Guvern
Încadrare: act normativ
Cu functie: de baza
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 356/28 mai. 2002
Functie activa:
Se referă la: O.U.G. nr.200/2000 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și preparatelor chimice periculoase (abrogata prin O.U.G. nr.145/2008)
Functie pasiva:
Modificat: H.G. nr.199/2006 privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 490/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și preparatelor chimice periculoase (abrogat prin H.G. nr.1.408/2008)
- introduce după art. unic o mențiune referitoare la transpunerea unor directive; modifică și completează anexa.
dispune republicarea
  H.G. nr.429/2007 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și preparatelor chimice periculoase, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 490/2002 (abrogat prin H.G. nr.1.408/2008)
- modifică și completează anexa
  H.G. nr.859/2007 pentru modificarea și completarea unor acte normative în vederea finalizării transpunerii acquis-ului comunitar în domeniul protecției mediului
- completează anexa
Abrogat: H.G. nr.1.408/2008 privind clasificarea, ambalarea și etichetarea substanțelor periculoase


Marți, 21 martie 2023, 17:16

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.