ORDIN nr.275 din 15 mai 2002
al președintelui Agenției Naționale de Control al Exporturilor Strategice și al Interzicerii Armelor Chimice privind raportarea derulării operațiunilor de export definitiv de produse strategice supuse regimului de control prevăzut de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/1999 privind regimul exporturilor și importurilor de produse strategice

Identificare act:
Numar/data: Ordin nr.275 din 15 mai 2002
Emitent: Agenția Natională de Control al Exporturilor Strategice și al Interzicerii Armelor Chimice
Încadrare: act normativ
Cu functie: de baza
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 359/29 mai. 2002
Rectificare: M.Of. nr. 381/5 iun. 2002
Functie pasiva:
Rectificare: M.Of. nr. 381/5 iun. 2002
Abrogat: O. nr.2.096/2014 al ministrului afacerilor externe privind modalitatea de raportare periodică a derulării operațiunilor de comerț exterior cu produse militare supuse controlului prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/1999 privind regimul de control al exporturilor, importurilor și altor operațiuni cu produse militare


Joi, 01 iunie 2023, 19:45

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.