HOTĂRÂRE nr.533 din 30 mai 2002
privind organizarea și funcționarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat"
Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Hotărâre nr.533 din 30 mai 2002
Emitent: Guvern
Încadrare: act normativ
Cu functie: de baza, de abrogare
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 391/7 iun. 2002
Functie activa:
Abrogă: H.G. nr.854/2000 privind organizarea și funcționarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat"
totodata, abrogă:
H.G. nr.1.305/2000 privind transmiterea cu plata din patrimoniul Societății Comerciale "Neptun-Olimp" - S.A. în domeniul public al statului și în administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat" a imobilului Complex "Doina" Neptun, județul Constanța
H.G. nr.1/2001 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.854/2000 privind organizarea și funcționarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat"
H.G. nr.213/2001 privind stabilirea pentru anul 2001 a bazei materiale destinate activității de reprezentare și protocol, aflată în domeniul public al statului și în administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat", și trecerea unor imobile din domeniul privat al statului în domeniul public al statului
H.G. nr.214/2001 privind transmiterea unor imobile, situate în municipiul București, din administrarea Regiei Autonome "Locato" în administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat"
totodata, abrogă:
H.G. nr.462/2001 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.214/2001 privind transmiterea unor imobile, situate în municipiul București, din administrarea Regiei Autonome "Locato" în administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat"
H.G. nr.615/2001 privind transmiterea unui imobil, proprietate publică a statului, situat în municipiul București, din administrarea Ministerului Finanțelor Publice în administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de stat"
H.G. nr.1.123/2001 privind transmiterea unui imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Dezvoltării și Prognozei în administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat" și trecerea acestuia din proprietatea publică a statului în proprietatea privată a statului
H.G. nr.1.247/2001 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 854/2000 privind organizarea și funcționarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat"
H.G. nr.172/2002 privind transmiterea unor imobile, proprietate privată a statului, din administrarea Regiei Autonome "Locato“ în administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat“
Functie pasiva:
Modificat: H.G. nr.578/2002 privind transmiterea unui imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Culturii și Cultelor și a Ministerului Educației și Cercetării în administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat" (abrogat prin H.G. nr.858/2003)
modifică patrimoniul
  H.G. nr.631/2002 privind transmiterea, fără plată, a Fermei Tunari din proprietatea privată a statului și din administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat" în proprietatea privată a comunei Voluntari, județul Ilfov
modifică patrimoniul
  H.G. nr.784/2002 privind darea în folosință gratuită Fundației Europene "Titulescu" a unui imobil, proprietate publică a statului, aflat în administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat"
modifică patrimoniul
  H.G. nr.1.017/2002 privind transmiterea unor imobile, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Sănătății și Familiei - Institutul Național de Gerontologie și Geriatrie "Ana Aslan" București în administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat"
modifică în mod corespunzător anexa nr.3
  H.G. nr.1.027/2002 privind trecerea unor imobile în domeniul public al statului
modifică în mod corespunzător anexa nr.3
  L. nr.545/2002 privind trecerea unor terenuri forestiere în administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat" (abrogata prin L. nr.46/2008)
  H.G. nr.1.407/2002 privind transmiterea unor imobile, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Apărării Naționale în administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat", pentru Parchetul Național Anticorupție
modifică patrimoniul
  H.G. nr.170/2003 privind transmiterea unui imobil din proprietatea privată a statului și din administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat" în proprietatea privată a orașului Huedin și în administrarea Consiliului Local al Orașului Huedin
modifică patrimoniul
  H.G. nr.184/2003 privind transmiterea unui imobil, proprietate privată a statului, din administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat" în administrarea Ministerului de Interne
modifică anexa nr.4
  H.G. nr.468/2003 privind transmiterea unui teren proprietate publică a statului în administrarea Patriarhiei Bisericii Ortodoxe Române (abrogat prin O.U.G. nr.19/2005)
modifică anexa nr. 3
  H.G. nr.488/2003 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Educației și Cercetării în domeniul privat al statului și în administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat" (abrogat prin H.G. nr.1.156/2007)
modifică patrimoniul
  L. nr.225/2003 privind trecerea cu titlu gratuit a unei părți dintr-un imobil, situat în municipiul București, din proprietatea publică a statului și din administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat" în proprietatea privată a Agenției Naționale pentru Locuințe
modifică patrimoniul
  H.G. nr.609/2003 pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.017/2002 privind transmiterea unor imobile, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Sănătății și Familiei - Institutul Național de Gerontologie și Geriatrie "Ana Aslan" București în administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat"
introduce art. 6 la H.G. nr. 1017/2002
  H.G. nr.659/2003 privind stabilirea unor măsuri pentru organizarea, în cadrul Muzeului Național de Artă Contemporană, a Colecției de artă "Vasile Grigore - pictor și colecționar"
modifică patrimoniul
  O.U.G. nr.51/2003 privind reglementarea situației juridice a unor bunuri imobile
modifică patrimoniul
  H.G. nr.729/2003 privind autorizarea Ministerului Culturii și Cultelor și a Ministerului Finanțelor Publice de a accepta două donații cu sarcini în favoarea statului român
modifică patrimoniul
  H.G. nr.806/2003 privind darea în administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat" a unor bunuri imobile trecute în proprietatea publică a statului
modifică anexa nr. 3
  H.G. nr.858/2003 pentru abrogarea și modificarea unor acte normative
abrogă H.G. nr. 578/2002
  H.G. nr.1.008/2003 privind transmiterea unei părți dintr-un imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Agenției Naționale pentru Sport în administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat"
modifică patrimoniul
  H.G. nr.987/2003 privind trecerea unor imobile în domeniul public al municipiului București și în administrarea consiliilor locale ale sectoarelor acestuia
modifică corespunzator
  H.G. nr.1.398/2003 privind reglementarea situației juridice a unor bunuri
modifică patrimoniul
  H.G. nr.1.413/2003 privind transmiterea unui imobil în domeniul public al statului
modifică patrimoniul
  H.G. nr.109/2004 privind reglementarea situației juridice a unor imobile
modifică anexa nr. 3
  H.G. nr.426/2004 privind transmiterea unor imobile
modifică patrimoniul
  H.G. nr.747/2004 privind trecerea unui imobil din domeniul privat al statului și din administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat" în domeniul public al statului și în administrarea Curții de Conturi
modifică patrimoniul
  H.G. nr.866/2004 pentru modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 533/2002 privind organizarea și funcționarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat" (abrogat prin H.G. nr.60/2005)
modifică anexa nr. 4
  H.G. nr.1.278/2004 privind trecerea unor imobile din domeniul privat al statului și din administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat" în domeniul public al statului și în administrarea Serviciului de Protecție și Pază
modifică anexa nr.4 în mod corespunzator
  H.G. nr.1.625/2004 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 533/2002 privind organizarea și funcționarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat" (abrogat prin H.G. nr.60/2005)
modifică art.6 alin. (1),anexa nr. 1; introduce alin. (11) la art.6, alin. (8) la art.7
  H.G. nr.1.882/2004 privind transmiterea, cu plată, a unei părți dintr-un imobil din patrimoniul Companiei Naționale a Imprimeriilor "Coresi" - S.A. în proprietatea statului și în administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat"
modifică anexa nr.4 în mod corespunzator
  H.G. nr.2.051/2004 privind reglementarea situației juridice a unor imobile aflate în administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat"
modifică în mod corespunzator
  H.G. nr.2.375/2004 pentru completarea art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 533/2002 privind organizarea și funcționarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat" și pentru reglementarea situației juridice a unor imobile
  H.G. nr.2.410/2004 privind transmiterea unor imobile, aflate în proprietatea privată a statului, din administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat" în administrarea Ministerului Public - Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție
modifică patrimoniul
  H.G. nr.2.443/2004 privind transmiterea unui imobil din domeniul privat al statului și din administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat" în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Culturii și Cultelor, pentru Episcopia Ortodoxă a Covasnei și Harghitei
modifică patrimoniul
  H.G. nr.2.451/2004 privind transmiterea unui imobil, proprietate privată a statului, din administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat" în administrarea Ministerului Culturii și Cultelor, pentru Patriarhia Română - Arhiepiscopia Ortodoxă Română Alba Iulia (abrogat prin H.G. nr.1.788/2006)
modifică patrimoniul
Abrogat: H.G. nr.60/2005 privind organizarea și funcționarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat"


Luni, 05 decembrie 2022, 10:17

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.