LEGE nr.20 din 6 aprilie 1993
pentru ratificarea Acordului european instituind o asociere intre Romania, pe de o parte, și Comunitatile Europene și statele membre ale acestora, pe de alta parte, semnat la Bruxelles la 1 februarie 1993
Descriptori | Temei legal pentru | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Lege nr.20 din 6 aprilie 1993
Emitent: Parlament Procesul legislativ la:
Încadrare: act normativ
Cu functie: de baza, de modificare, de ratificare act international
În vigoare: da
Publicare: M.Of. nr. 73/12 apr. 1993 text
Functie pasiva:
Supus spre ratificare: D. nr.15/1993 privind aprobarea și supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului european instituind o asociere între România și Comunitățile Europene
Promulgată: D. nr.50/1993 privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului european instituind o asociere între România și Comunitățile Europene și statele membre ale acestora
Modificată: O.U.G. nr.1/1997 pentru ratificarea Protocolului privind definirea notiunii de "produse originare" și metodele de cooperare administrativa, anexa la Acordul european instituind o asociere intre Romania, pe de o parte, și Comunitatile Europene și statele membre ale acestora, pe de alta parte (abrogata prin O.U.G. nr.192/2001)
  O.U.G. nr.55/1998 pentru ratificarea Protocolului de adaptare a aspectelor comerciale ale Acordului european dintre România, pe de o parte, și Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de altă parte, pentru a ține seama de aderarea Republicii Austria, Republicii Finlanda și Regatului Suediei la Uniunea Europeană și de rezultatele negocierilor agricole din Runda Uruguay, inclusiv îmbunătățirile regimului preferențial existent, semnat la Bruxelles la 13 octombrie 1998
  O.U.G. nr.71/1998 privind aprobarea amendării Protocolului nr.4 la Acordul european instituind o asociere între România, pe de o parte, și Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de altă parte, precum și pentru rectificarea versiunii în limba română a paragrafului 6 al articolului 15 din protocol (abrogata prin O.U.G. nr.192/2001)
  Decizie nr.2/1999 pentru adoptarea reglementărilor necesare în vederea aplicării prevederilor art. 64 paragrafele 1(i), (ii) și 2 din Acordul european instituind o asociere între România, pe de o parte, și Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de altă parte, precum și a reglementărilor necesare în vederea aplicării prevederilor art. 9 paragrafele 1(1), (2) și 2 din Protocolul nr.2 privind produsele C.E.C.O., anexă la acord
  O.U.G. nr.190/1999 privind aprobarea amendării Protocolului nr.4 la Acordul european instituind o asociere între România, pe de o parte, și Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de altă parte (abrogata prin O.U.G. nr.192/2001)
  L. nr.87/2000 pentru ratificarea Protocolului de adaptare a aspectelor instituționale ale Acordului european instituind o asociere între România, pe de o parte, și Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de altă parte, pentru a ține seama de aderarea Republicii Austria, Republicii Finlanda și Regatului Suediei la Uniunea Europeană, semnat la Bruxelles la 28 iunie 1999
  O.U.G. nr.275/2000 privind aprobarea amendării Protocolului nr.4 privind definirea noțiunii de "produse originare" și metodele de cooperare administrativă, anexă la Acordul european instituind o asociere între România, pe de o parte, și Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de altă parte (abrogata prin O.U.G. nr.192/2001)
  O.U.G. nr.192/2001 pentru ratificarea Protocolului referitor la definirea noțiunii de "produse originare" și metodele de cooperare administrativă, anexă la Acordul european instituind o asociere între România, pe de o parte, și Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de altă parte
  Decizie nr.1/2002 privind adoptarea condițiilor și modalităților generale de participare a României la programele comunitare
  Decizie nr.2/2002 privind adoptarea condițiilor și modalităților de participare a României la programul comunitar "Fiscalis"
  Decizie nr.3/2002 privind exportul anumitor produse siderurgice originare din România în Comunitate în perioada 1 iulie-31 decembrie 2002 (sistemul de dublă supraveghere)
  L. nr.73/2003 pentru ratificarea Protocolului privind adaptarea aspectelor comerciale ale Acordului european instituind o asociere între România, pe de o parte, și Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de altă parte, pentru a lua în considerare rezultatele negocierilor dintre părți pentru noi concesii reciproce în domeniul comerțului cu produse agricole, semnat la Bruxelles la 20 decembrie 2002, anexă la Acordul european instituind o asociere între România, pe de o parte, și Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 1 februarie 1993
  L. nr.143/2004 pentru ratificarea Protocolului adițional dintre România și Comunitatea Europeană privind regulile aplicabile comerțului cu anumite specii de pești și produse din pește, semnat la Bruxelles la 15 ianuarie 2004, la Acordul european instituind o asociere între România, pe de o parte, și Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 1 februarie 1993
  L. nr.220/2005 privind ratificarea Protocolului adițional la Acordul european instituind o asociere între România, pe de o parte, și Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de altă parte, pentru a ține cont de aderarea Republicii Cehe, Republicii Estonia, Republicii Cipru, Republicii Letonia, Republicii Lituania, Republicii Ungare, Republicii Malta, Republicii Polone, Republicii Slovenia și Republicii Slovace la Uniunea Europeană, semnat la Bruxelles la 4 mai 2005


Vineri, 09 decembrie 2022, 11:29

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.