LEGE nr.20 din 6 aprilie 1993
pentru ratificarea Acordului european instituind o asociere intre Romania, pe de o parte, și Comunitatile Europene și statele membre ale acestora, pe de alta parte, semnat la Bruxelles la 1 februarie 1993
Fisa actului

Descriptori:

Act internațional multilateral, ratificat în perioada 22 decembrie 1989 -31 ianuarie 2001, reglementări și organisme internaționale
comunitățile europene, asociere România, Protocol adițional la Acordul European și statele membre
L. nr.41/1996    [ratificare]
L. nr.20/1993    [ratificare]

Organisme internaționale
Comunitățile Europene, asocierea României, Acord european, Bruxelles, 1993
L. nr.16/1993    [ratificare]
O.U.G. nr.192/2001
L. nr.20/1993    [ratificare]

produse originare
metode de cooperare administrativă, Comunitățile Europene și statele membre, Protocol, Bruxelles, 1993
O.U.G. nr.1/1997    [ratificare]
L. nr.20/1993    [ratificare]

Autorizație
aplicare sistem de tranzit comun pe teritoriul României, emitere, condiții
L. nr.20/1993    [ratificare]
Decizie nr.2.397/2000   (D.G.V.)
H.G. nr.1.114/2001

Butelii
recipienți sub presiune, reglementări tehnice
L. nr.20/1993    [ratificare]
O. nr.113/2001   (M.I.R.)

Cauțiune
globală emisă de bancă după stabilirea cuantumului garanției globale în aplicarea sistemului de tranzit comercial pe teritoriul României, sumă minimă
L. nr.20/1993    [ratificare]
H.G. nr.1.114/2001
Decizie nr.2.397/2000   (D.G.V.)

Comunitățile Europene
asociere cu România
L. nr.20/1993    [ratificare]

sistem de tranzit comun al Comunităților Europene, aplicare pe teritoriul României
L. nr.20/1993    [ratificare]
Decizie nr.2.397/2000   (D.G.V.)

Comunitățile Europene, reglementări internaționale
de asociere cu România, Acord european, Bruxelles, 1993 și Protocol adițional
L. nr.20/1993    [ratificare]
L. nr.41/1996    [ratificare]

Consilieri de siguranță
desemnare, calificare profesională, transporturi mărfuri periculoase
L. nr.20/1993    [ratificare]
O.G. nr.19/1997
O. nr.226/1999   (M.Tr.)

Economia națională a României
Plan național de dezvoltare pentru anii 2000-2002, elaborare
L. nr.20/1993    [ratificare]
L. nr.151/1998
H.G. nr.749/1999

Export
certificate de export, contingente tarifare de ovine și caprine vii și carne de caprine și ovine, relația UE, anul 2001
L. nr.20/1993    [ratificare]
O.U.G. nr.55/1998    [ratificare]
O. nr.102C/2001   (M.A.E.)

Garanții
certificat, furnizare unități vamale, în aplicarea sistemului de tranzit comun pe teritoriul României
L. nr.20/1993    [ratificare]
H.G. nr.1.114/2001
Decizie nr.2.397/2000   (D.G.V.)

Marcare
lemn în stare brută, criterii, condiții
L. nr.20/1993    [ratificare]
H.G. nr.1.090/2000

nave de pescuit care navighează sub pavilion român
L. nr.20/1993    [ratificare]
O.G. nr.19/1997
O.G. nr.42/1997
O. nr.1.108/2001   (M.L.P.T.L.)

Mărfuri
sistem de tranzit comun pe teritoriul României, transport rutier, aplicare, condiții
L. nr.20/1993    [ratificare]
H.G. nr.1.114/2001
Decizie nr.2.397/2000   (D.G.V.)

sistem de tranzit comun pentru transportul pe calea ferată
L. nr.20/1993    [ratificare]

Mărfuri periculoase
clasificare, ambalare, etichetare, expediere, interdicții, consemne de siguranță, transport
L. nr.20/1993    [ratificare]
O.G. nr.19/1997
O. nr.226/1999   (M.Tr.)

Nave
de pescuit maritim, construcție și echipare, tonaj, măsurare, norme tehnice, marcare, metodologie
L. nr.20/1993    [ratificare]
O.G. nr.19/1997
O.G. nr.42/1997
O. nr.215/2000   (M.Tr.)
O. nr.594/2001   (M.L.P.T.L.)
O. nr.1.108/2001   (M.L.P.T.L.)

echipamente și produse, aprobare de tip, cod MT.RNR-EM-2000
L. nr.20/1993    [ratificare]
O.G. nr.19/1997
O.G. nr.42/1997
O. nr.216/2000   (M.Tr.)

Plan național de dezvoltare pentru anii 2000-2002
elaborare
L. nr.20/1993    [ratificare]
L. nr.151/1998
H.G. nr.749/1999

Produse originare, reglementări internaționale
acte internaționale multilaterale
Comunitățile Europene, asociere, Acord, Bruxelles, 1993
L. nr.20/1993    [ratificare]

Recipienți, butelii, gaze
butelii, reglementări tehnice
L. nr.20/1993    [ratificare]
O. nr.113/2001   (M.I.R.)

Sistem de tranzit comun
pe teritoriul României, pentru transportul mărfurilor în tranzit cu mijloace de transport rutier și pe căile ferate, aplicare, condiții
L. nr.20/1993    [ratificare]
H.G. nr.1.114/2001
Decizie nr.2.397/2000   (D.G.V.)

Tariful vamal de import al României
mărfuri, denumiri, clasificare pentru anul 2001
L. nr.20/1993    [ratificare]
L. nr.98/1996    [aderare]
H.G. nr.1.230/2000

Taxe vamale
aplicare în sistem de tranzit comun pe teritoriul României
L. nr.20/1993    [ratificare]
H.G. nr.1.114/2001
Decizie nr.216/2000   (D.G.V.)

Transporturi
pe căi rutiere, feroviare, navigabile interioare, mărfuri periculoase, pregătire profesională a consilierilor de siguranță
L. nr.20/1993    [ratificare]
O.G. nr.19/1997
O. nr.226/1999   (M.Tr.)

Transporturi auto
persoane care conduc permanent și efectiv activități de transport rutier, desemnare, pregătire și atestare profesională
L. nr.20/1993    [ratificare]
O.G. nr.19/1997
O.G. nr.44/1997
H.G. nr.625/1998
O. nr.761/1999   (M.Tr.)

Transporturi feroviare
sistem de tranzit comun pentru mărfurile transportate pe calea ferată
L. nr.20/1993    [ratificare]

Transporturi maritime
nave de pescuit maritm, măsurare tonaj, norme tehnice
L. nr.20/1993    [ratificare]
O.G. nr.19/1997
O. nr.594/2001   (M.L.P.T.L.)

Transporturi rutiere
aplicare, sistem de tranzit comun pe teritoriul României, autorizație, emitere, condiții
L. nr.20/1993    [ratificare]
H.G. nr.1.114/2001
Decizie nr.2.397/2000   (D.G.V.)

Tranzit comun, sistem
al Comunităților European și statelor membre ale acestora, aplicare pe teritoriul României
L. nr.20/1993    [ratificare]
H.G. nr.1.114/2001
Decizie nr.216/2000   (D.G.V.)

Tranzitare
pe teritoriul României
stații pilot, birouri vamale, desemnare
L. nr.20/1993    [ratificare]
Decizie nr.2.397/2000   (D.G.V.)

Vamă
birouri cu activitate în aplicarea sistemului de tranzit comun pe teritoriul României
L. nr.20/1993    [ratificare]
H.G. nr.1.114/2001
Decizie nr.2.397/2000   (D.G.V.)

regim de tranzit vamal, aplicare, condiții
L. nr.20/1993    [ratificare]
H.G. nr.1.114/2001
Decizie nr.2.397/2000   (D.G.V.)
Decizie nr.1.494/2001   (D.G.V.)


Joi, 09 februarie 2023, 07:18

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.