LEGE nr.349 din 6 iunie 2002
pentru prevenirea și combaterea efectelor consumului produselor din tutun
Fisa actului

Temei legal pentru:
  H.G. nr.1.270/2002 privind declararea "Zilei Naționale fără Tutun"
  O. nr.764/2004 al ministrului sănătății pentru aprobarea Normelor privind utilizarea fotografiilor color sau a altor ilustrații în cadrul avertismentelor de sănătate pe pachetele de tutun (abrogat prin O. nr.989/2017)
art.6 alin. (2) lit. h)
  O. nr.763/2004 al ministrului sănătății și al ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale pentru aprobarea Listei substanțelor permise a fi utilizate în fabricarea produselor din tutun (abrogat prin O. nr.928/2017)
  O. nr.858/2004 al ministrului sănătății privind aprobarea Criteriilor utilizate pentru agrearea laboratoarelor ce măsoară conținutul de gudron, nicotină și monoxid de carbon din produsele din tutun
art.32 alin. (4)
  O. nr.134/2011 al ministrului sănătății și al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale privind modificarea și completarea anexei la Ordinul ministrului sănătății și al ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale nr. 763/455/2004 pentru aprobarea Listei substanțelor permise a fi utilizate în fabricarea produselor din tutun (abrogat prin O. nr.928/2017)
art. 33


Marți, 03 octombrie 2023, 10:41

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.