ORDONANȚĂ nr.70 din 29 august 2002
privind administrarea unităților sanitare publice de interes județean și local
Fisa actului

Temei legal pentru:
  I. nr.DB337/2003 ale ministrului sănătății și familiei și ale ministrului administrației publice pentru aplicarea Ordonanței Guvernului nr. 70/2002 privind administrarea unităților sanitare publice de interes județean și local
  H.G. nr.412/2003 pentru aprobarea Normelor privind organizarea, funcționarea și finanțarea unităților de asistență medico-sociale
art.5 alin.(3).
  O. nr.491/2003 al ministrului sănătății și familiei și al ministrului muncii și solidarității sociale pentru aprobarea Grilei de evaluare medico-socială a persoanelor care se internează în unități de asistență medico-sociale
art. 5 alin. 3
  I. nr.1/2003 emise de ministrul sănătății și ministrul administrației și internelor de aplicare a Normelor privind organizarea, funcționarea și finanțarea unităților de asistență medico-sociale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 412/2003
art.5 si 51
  O. nr.753/2003 al ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate privind modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății și familiei și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 22/14/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind condițiile acordării asistenței medicale spitalicești, îngrijirilor la domiciliu, serviciilor medicale de urgență și transport sanitar, precum și a serviciilor de recuperare a sănătății, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate
  H.G. nr.1.436/2003 privind aprobarea finanțării unor cheltuieli pentru reparația și amenajarea unor unități de asistență medico-sociale
  H.G. nr.1.437/2003 privind aprobarea finanțării unor cheltuieli pentru reparația și amenajarea unor unități de asistență medico-sociale
  H.G. nr.781/2004 privind aprobarea finanțării unor cheltuieli pentru reparația și amenajarea unor unități de asistență medico-sociale
art. 5
  H.G. nr.1.684/2004 privind aprobarea finanțării unor cheltuieli pentru reparația și amenajarea unei unități de asistență medico-socială


Sâmbătă, 29 ianuarie 2022, 06:00

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.