ORDONANȚĂ nr.69 din 29 august 2002
privind regimul juridic al cărții electronice de identitate
Temei legal pentru

Identificare act:
Numar/data: Ordonanță nr.69 din 29 august 2002
Emitent: Guvern
Aprobata cu modificari prin: L. nr.285/2003 Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 410/2002
Încadrare: act normativ
În vigoare: de la 1 ian. 2003
Contine:5 art.
Index:Cartea electronică de identitate
Persoană fizică
Publicare: M.Of. nr. 649/31 aug. 2002 text
Republicare: M.Of. nr. 844/15 sep. 2004 text
Temei legal:
  L. nr.411/2002 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe
Functie pasiva:
Aprobată cu modificări: L. nr.285/2003 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 69/2002 privind regimul juridic al cărții electronice de identitate
modifică art. 1, art.2, art.3, art.4, art.5; introduce art.31, art.41
Modificată: O.G. nr.24/2004 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 69/2002 privind regimul juridic al cărții electronice de identitate
modifică art.1 alin.(1), art.31, art.4 alin.(2), art.41 alin.(1); introduce art.6; abrogă art.2
dispune republicarea
Republicare: M.Of. nr. 844/15 sep. 2004 text
Referită de: H.G. nr.1.982/2004 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonanței Guvernului nr. 69/2002 privind regimul juridic al cărții electronice de identitate, republicată, precum și a formei și conținutului cărții electronice de identitate
Modificată: O.U.G. nr.188/2005 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 69/2002 privind regimul juridic al cărții electronice de identitate
- modifică art. 1 alin. (1), art. 3, art. 4 alin. (2); introduce art. 8 și 9
  O.U.G. nr.184/2008 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 69/2002 privind regimul juridic al cărții electronice de identitate
- modifică art. 1 alin. (1), art. 3, art. 4 alin. (2) lit. a) - c)
  O.U.G. nr.124/2010 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 69/2002 privind regimul juridic al cărții electronice de identitate
- modifică art. 4 alin. (2); abrogă art. 1 alin. (1) și art. 3
  O.U.G. nr.82/2012 pentru modificarea și completarea unor acte normative privind evidența persoanelor, actele de identitate ale cetățenilor români, precum și actele de rezidență ale cetățenilor statelor membre ale Uniunii Europene și Spațiului Economic European rezidenți în România
- modifică titlul, art. 1, art. 7, art. 8, art. 9; introduce art. 81 - 84, art. 10, art.11; abrogă art. 2, 5 și 6
dispune republicarea
  L. nr.235/2013 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 82/2012 pentru modificarea și completarea unor acte normative privind evidența persoanelor, actele de identitate ale cetățenilor români, precum și actele de rezidență ale cetățenilor statelor membre ale Uniunii Europene și Spațiului Economic European rezidenți în România
- modifică art. 1 alin. (1), art. 8, art. 81 alin. (1), art. 83, art. 84 alin. (4), art. 9 alin. (3) - (5), art. 10 alin. (2), art. 11 alin. (1); introduce alin. (6) la art. 9
  L. nr.162/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative care cuprind dispoziții privind evidența persoanelor și actele de identitate ale cetățenilor români
- modifică art. 1 alin. (2), art. 8, art. 81alin. (1), art. 82, art. 9 alin. (1) - (5), art. 10 alin. (1) si (3) si art. 11 alin. (1); abrogă art. 4 alin. (2)
  L. nr.247/2022 pentru modificarea si completarea unor acte normative privind documentele de sedere eliberate cetătenilor Uniunii Europene si membrilor de familie ai acestora, precum si în domeniul străinilor
- modifică titlul, art. 8 alin. (1), (4) si (5), art. 81 alin. (1), art. 83 , art. 9 si art. 11; abrogă art. 1, art. 84 alin. (2) si art. 10 alin. (3)

Titlu nou: Ordonanță privind unele măsuri pentru operaționalizarea sistemului informatic de emitere și punere în circulație a documentelor electronice de identitate
  O.G. nr.12/2023 ORDONANȚĂ pentru modificarea si completarea unor acte normative care cuprind dispozitii privind evidenta persoanelor si cartea electronică de identitate
- modifică art. 7, art. 8, art. 82, art. 9 alin. (1) si (2)
dispune republicarea


Miercuri, 08 februarie 2023, 13:01

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.