HOTĂRÂRE nr.856 din 16 august 2002
privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase
Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Hotărâre nr.856 din 16 august 2002
Emitent: Guvern
Încadrare: act normativ
Cu functie: de baza, de abrogare
În vigoare: da
Contine:13 art + 2 anexe
Index:Deșeuri
Contravenții
Publicare: M.Of. nr. 659/5 sep. 2002 text
Temei legal:
  O.U.G. nr.78/2000 privind regimul deșeurilor (abrogata prin L. nr.211/2011)
Functie activa:
Abrogă: H.G. nr.155/1999 pentru introducerea evidenței gestiunii deseurilor și a Catalogului European al Deșeurilor
Trimitere la: O.U.G. nr.200/2000 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și preparatelor chimice periculoase (abrogata prin O.U.G. nr.145/2008)
  O.G. nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
  H.G. nr.490/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și preparatelor chimice periculoase (abrogat prin H.G. nr.1.408/2008)
Functie pasiva:
Modificat: H.G. nr.210/2007 pentru modificarea și completarea unor acte normative care transpun acquis-ul comunitar în domeniul protecției mediului
- introduce art. 51


Sâmbătă, 26 noiembrie 2022, 20:24

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.