ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.113 din 10 septembrie 2002
privind identificarea și înregistrarea bovinelor în România
Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Ordonanță de Urgență nr.113 din 10 septembrie 2002
Emitent: Guvern
Aprobata cu modificari prin: L. nr.25/2003 Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 470/2002
Încadrare: act normativ
În vigoare: se aplica începând cu cea de-a 31 zi de la publicare
Contine:18 art.
Norma în alb:art. 5 alin. 2 norma în alb (OMAAP)
art. 12 norma în alb (N. sanitar-veterinar)
Index:Animale
Contraventii
Publicare: M.Of. nr. 708/27 sep. 2002 text
Functie activa:
Trimitere la: O.G. nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
Functie pasiva:
Aprobată cu modificări: L. nr.25/2003 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 113/2002 privind identificarea și înregistrarea bovinelor în România
modifică art.1 partea introductiva, art.4, art.5 alin.(1), art.6 alin. (4), art.7 alin. (4), art.8 alin.(1) si (2), art.13, art.14 lit. h), art.15, art.18
Modificată: O.G. nr.42/2004 privind organizarea activității veterinare
modifică art.5
  L. nr.215/2004 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activității veterinare
aprobă O.G. nr. 42/2004 si modifică art.5
  O.U.G. nr.88/2004 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor
modifică art.5; abrogă art. 4
  O.U.G. nr.12/2005 pentru modificarea art. 12 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 113/2002 privind identificarea și înregistrarea bovinelor în România și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 61/2004 privind acordarea în anul agricol 2004-2005 a unui sprijin direct al statului de 2,5 milioane lei/ha producătorilor agricoli pentru suprafețe de teren arabil de până la 5 ha inclusiv
modifică art. 12
dispune republicarea
  L. nr.127/2005 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 88/2004 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor
- aproba cu modificari si completari O.U.G. nr. 88/2004 si abroga art. 5
  O.U.G. nr.23/2010 privind identificarea și înregistrarea suinelor, ovinelor și caprinelor, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
- modifică art. 6 alin. (4), art. 15; introduce alin. (6)-(12) la art. 6, art. 61-63, lit. i)-n) la art. 14 la data de 29 apr. 2010
  L. nr.191/2012 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 23/2010 privind identificarea și înregistrarea suinelor, ovinelor și caprinelor precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
- aprobă cu modificări și completări O.U.G. nr. 23/2010 și modifică art. 6 alin. (11), art. 63alin. (6) și (7), art. 14 lit. i), art. 15; introduce alin. (13) și (14) la art. 6
  L. nr.236/2019 pentru modificarea și completarea art. 15 din Ordonanța Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, precum și pentru modificarea unor acte normative
- modifică art. 61 alin. (1)


Joi, 02 februarie 2023, 03:44

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.