ORDIN nr.592 din 25 iunie 2002
al ministrului apelor și protecției mediului pentru aprobarea Normativului privind stabilirea valorilor limită, a valorilor de prag și a criteriilor și metodelor de evaluare a dioxidului de sulf, dioxidului de azot și oxizilor de azot, pulberilor în suspensie (PM10 și PM2,5), plumbului, benzenului, monoxidului de carbon și ozonului în aerul înconjurător
Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Ordin nr.592 din 25 iunie 2002
Emitent: Ministerul Apelor și Protecției Mediului
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 765/21 oct. 2002
Functie pasiva:
Modificat: O. nr.27/2007 al ministrului mediului și gospodăririi apelor pentru modificarea și completarea unor ordine care transpun acquis-ul comunitar de mediu
Abrogat: L. nr.104/2011 privind calitatea aerului înconjurător
- la data de 28 iul. 2011


Vineri, 02 decembrie 2022, 05:28

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.