ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.174 din 27 noiembrie 2002
privind instituirea măsurilor speciale pentru reabilitarea termică a unor clădiri de locuit multietajate
Temei legal pentru | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Ordonanță de Urgență nr.174 din 27 noiembrie 2002
Emitent: Guvern
Aprobata cu modificari prin: L. nr.211/2003 Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 716/2002
În vigoare: nu: abrogat
Contine:12 art
Norma în alb:art.12
Index:Cladiri
Publicare: M.Of. nr. 890/9 dec. 2002
Functie activa:
Trimitere la: L. nr.10/1995 privind calitatea în construcții
  O.G. nr.29/2000 privind reabilitarea termică a fondului construit existent și stimularea economisirii energiei termice (abrogata prin O.G. nr.22/2008)
Functie pasiva:
Aprobată cu modificări: L. nr.211/2003 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 174/2002 privind instituirea măsurilor speciale pentru reabilitarea termică a unor clădiri de locuit multietajate (abrogata prin O.U.G. nr.18/2009)
modifică art. 1, art. 2 alin. (2) si (3), art. 8 lit. b), art. 9 alin. (1) lit. a), art. 12; introduce alin. (31) la art. 2, alin. (11) la art. 9
Modificată: O.U.G. nr.187/2005 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 174/2002 privind instituirea măsurilor speciale pentru reabilitarea termică a unor clădiri de locuit multietajate (abrogata prin O.U.G. nr.18/2009)
- modifică art. 5 partea introductivă, art. 6 alin. (2) și (4), art. 8, art. 9; abrogă art. 10 și 11; înlocuiește sintagma "clădiri de locuit multietajate" cu sintagma "clădiri de locuit"
  L. nr.260/2006 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 187/2005 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 174/2002 privind instituirea măsurilor speciale pentru reabilitarea termică a unor clădiri de locuit multietajate (abrogata prin O.U.G. nr.18/2009)

dispune republicarea
  O.U.G. nr.180/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 174/2002 privind instituirea măsurilor speciale pentru reabilitarea termică a unor clădiri de locuit multietajate (abrogata prin O.U.G. nr.18/2009)
- modifică art. 2 alin. (6) lit. b) și c), art. 3 alin. (1) lit. a) și b), art. 4 alin. (1), art. 4 alin. (2) lit. a) și c), art. 6 alin. (1), (2) și (4), art. 7, art. 8 lit a), b) și c), art. 91 lit a) și b); introduce lit. d) la art. 2 alin. (3), lit. c1) la art. 2 alin. (6), alin. (3) la art.4, alin. (2) la art. 91, art. 111, art. 112; înlocuiește sintagmele "Ministerul Transporturilor, Construcțiilor și Turismului" și "Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuințelor" cu " Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuințelor"
dispune republicarea
Abrogată: O.U.G. nr.18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe


Marți, 21 martie 2023, 15:41

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.