ORDIN nr.1.745 din 17 decembrie 2002
al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Normelor metodologice privind închiderea conturilor contabile, întocmirea și depunerea situațiilor financiare privind execuția bugetară la 31 decembrie 2002
Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Ordin nr.1.745 din 17 decembrie 2002
Emitent: Ministerul Finanțelor Publice
În vigoare: nu: abrogat
Contine:3 art+norme (cu anexa)
Index:Buget
contabilitate
Publicare: M.Of. nr. 22/16 ian. 2003
Temei legal:
  L. nr.82/1991 Legea contabilității
Functie activa:
Trimitere la: L. nr.82/1991 Legea contabilității
  L. nr.15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale și necorporale
  L. nr.84/1995 Legea învățământului
  O. nr.1.801/1995 al ministrului de stat, ministrul finanțelor
  L. nr.112/1995 pentru reglementarea situației juridice a unor imobile cu destinația de locuințe, trecute în proprietatea statului
  O. nr.2.388/1995 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii patrimoniului (abrogat prin O. nr.1.753/2004)
  L. nr.145/1997 Legea asigurărilor sociale de sănătate (abrogata prin O.U.G. nr.150/2002)
  O.G. nr.51/1997 privind operatiunile de leasing și societatile de leasing
  H.G. nr.656/1997 privind aprobarea Clasificarii activitatilor din economia nationala -- CAEN
  L. nr.165/1998 privind constituirea la dispoziția Ministerului Agriculturii și Alimentației a fondului pentru finanțarea cheltuielilor aferente lucrărilor agricole din sectorul vegetal și a celor pentru creșterea animalelor în perioada 1998-2000 (abrogata prin O.U.G. nr.40/2001)
  L. nr.189/1998 privind finanțele publice locale
  H.G. nr.1.031/1999 pentru aprobarea Normelor metodologice privind înregistrarea în contabilitate a bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului și al unităților administrativ-teritoriale
  H.G. nr.97/2000 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.198/1999 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri agricole sau terenuri aflate permanent sub luciu de apă (abrogat prin L. nr.268/2001)
  O. nr.875/2000 al ministrului finanțelor privind aprobarea Precizărilor pentru reflectarea în contabilitate a operațiunilor privind primirea și utilizarea fondurilor din contribuția financiară a Comunității Europene, precum și a fondurilor de cofinanțare aferente acestora
  O.U.G. nr.60/2001 privind achizițiile publice (abrogata prin O.U.G. nr.34/2006)
  L. nr.743/2001 LEGEA bugetului de stat pe anul 2002
  L. nr.744/2001 Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2002 (scoasa din evidenta)
  H.G. nr.32/2002 privind aprobarea Planului de acțiuni pe anii 2002 și 2003 al Programului de guvernare
  O. nr.150/2002 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Precizărilor metodologice privind stingerea prin compensare a unor obligații de plată potrivit prevederilor art.16 alin.(6) din Legea bugetului de stat pe anul 2002 nr.743/2001
  O.G. nr.70/2002 privind administrarea unităților sanitare publice de interes județean și local
  O.U.G. nr.147/2002 pentru reglementarea unor probleme financiare și pentru modificarea unor acte normative
  L. nr.631/2002 LEGEA bugetului de stat pe anul 2003
  O. nr.1.746/2002 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității patrimoniului instituțiilor publice, a Planului de conturi pentru instituții publice și a Monografiei privind înregistrarea în contabilitate a principalelor operațiuni
Functie pasiva:
Abrogat: O. nr.99/2003 al ministrului finanțelor publice pentru abrogarea pct. 3.4 din Normele metodologice privind închiderea conturilor contabile, întocmirea și depunerea situațiilor financiare privind execuția bugetară la 31 decembrie 2002, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.745/2002
abrogă pct. 3.4 din Normele metodologice
Modificat: O. nr.99/2003 al ministrului finanțelor publice pentru abrogarea pct. 3.4 din Normele metodologice privind închiderea conturilor contabile, întocmirea și depunerea situațiilor financiare privind execuția bugetară la 31 decembrie 2002, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.745/2002
  O. nr.117/2004 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Normelor metodologice privind închiderea conturilor contabile, întocmirea și depunerea situațiilor financiare privind execuția bugetară la 31 decembrie 2003


Joi, 02 februarie 2023, 16:25

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.